Agrariërs in de FoodValley: Excelleren in een dynamische sector

Magazines | Vallei Business nr 1 2016

Boeren streven naar duurzaamheid, kennisdeling en innovatie

Excelleren in een

dynamische sector

De agrarische sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. De branche levert een belangrijke bijdrage aan het bruto nationaal product en is tevens verantwoordelijk voor de voedselproductie. Ook wereldwijd hebben onze agrarische bedrijven zich stevig gepositioneerd. Om te zorgen dat Nederlandse agrariërs blijven excelleren in de wereldtop, wordt volop geïnvesteerd in innovaties en duurzaamheid. Hoe staan de boeren in Food- Valley er anno 2016 voor? Een inventarisatie.

TEKST Pien Koome

Wereldwijd loopt onze agrarische sector voorop qua kennis, innovatie en duurzaamheid. De branche heeft mondiaal een indrukwekkend potentieel aan productiecapaciteit en expertise: in 2015 bedroeg de totale agrarische exportwaarde van Nederland circa 82 miljard euro. Om op dit niveau een speler van betekenis te blijven, moet alert gereageerd worden op actuele ontwikkelingen in de markt. Toenemende internationalisering, drang naar duurzaamheid, versterking van de concurrentiepositie, vergroten en uitwisselen van kennis en innovaties, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van verwerking en afzet zijn belangrijke uitdagingen waar ook de boeren in Food- Valley voortdurend mee te maken krijgen. Hoe gaan agrariërs hier mee om? En hoe reageren overheid, burgers en belangenorganisaties? Agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord, Gebiedscoöperatie O-gen en Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) belichten de actuele stand van zaken in de regio.

Menukaart FoodValley

De agrarische sector in FoodValley is een dynamische branche die zich kenmerkt door drang naar duurzame innovatie, weet kalverhouder Fije Visscher uit Nijkerk. Als voorzitter LTO-Noord afdeling Veluwerand roemt hij de vooruitstrevende aanpak van boeren in zijn regio. “De sterke aanwezigheid van landbouw in het buitengebied brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dat vereist flexibiliteit, samenwerking en kennisdeling. Ook transparante communicatie met burgers is belangrijk om wederzijds begrip te kweken. Agrarische bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen aan markt en omgeving. LTO zet zich daarom onder andere in voor goede randvoorwaarden bij ontwikkeling in het buitengebied, zonder dat dit ten koste gaat van de omgeving.” Het project Menukaart van Regio FoodValley is hier een goed voorbeeld van. Visscher licht toe: “Ontwikkelingen die niet binnen een bestemmingsplan passen, maken met de Menukaart toch een kans. In samenspraak met omwonenden krijgt een ondernemer de mogelijkheid om zijn plan in te passen in de omgeving. Hiervoor wordt wel een tegenprestatie verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, verfraaiing van het erf, waterberging of dierenwelzijn.” In Gelderland start FoodValley als pilotregio in 2016 met de Menukaart.

Vallei Boert Bewust

Gebiedscoöperatie O-gen werd in 2014 opgericht om de vitaliteit en kwaliteit van het landelijke gebied in de Gelderse Vallei te vernieuwen en verder te versterken. Volgens directeur Gerard van Santen richten de boeren in het gebied zich actief op vernieuwd ondernemerschap. “Het vereist strategisch inzicht om als agrarische sector een sterke positie in de mondiale keten te behouden. Innovaties, kennisdeling, duurzaam ondernemen en maatschappelijk bewustzijn staan hierbij centraal.” Een opvallend project in het gebied is Vallei Boert Bewust, waarbij (interactieve) initiatieven moeten leiden tot meer waardering en begrip van burgers. Van Santen: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het uitgangspunt. Thema’s als energie, milieu, mest, landschappelijke inpassing en dierenwelzijn worden door allerlei activiteiten onder de aandacht gebracht, via social media en door Vallei Boert Bewust, waarbij burgers een week lang op bezoek kunnen bij boerenbedrijven. Deelnemers ontvangen het label ‘Bewust Bedrijf’, om als visitekaartje van de sector te fungeren richting burgers.” Inmiddels hebben de afgelopen twee jaar ruim zeventig boerenbedrijven zich aangesloten. “Een goede ontwikkeling”, vindt Van Santen. “De komende jaren zetten we in op verdere samenwerking tussen agrarische ondernemers, overheid en onderwijs, zodat innovaties in de agrosector steeds meer zichtbaar worden, zowel regionaal als (inter)nationaal.”

Veelzijdige ondernemers

Goede agrariërs zijn veelzijdige ondernemers, stelt directeur Henk Flipsen van Nevedi. “Boeren moeten van alle markten thuis zijn en behalve verstand van landbouw en veeteelt ook op de hoogte zijn van economie, techniek, milieu en wet- en regelgeving. In De Vallei sluit onderwijs prima aan op de praktijk, met hoogwaardige opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. Wat dat betreft staat de branche er goed voor. Wel is het belangrijk om mee te bewegen met publieke trends om te zorgen dat het goede imago van de boer overeind blijft. De pluimveesector heeft hier bijvoorbeeld goed op ingespeeld met scharreleieren en biologische kippen, evenals de varkenssector die diervriendelijker is geworden. Ook de zuivelindustrie ondersteunt de publieke opinie, met de koeien in de wei en het benadrukken van gezonde voeding. Als Vereniging van Diervoederindustrie richten wij ons op het faciliteren van diervoederbedrijven. Bijvoorbeeld door biologisch voer, maar ook via diervoer dat qua samenstelling past bij verschillende marktconcepten. We proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.” Voor de boeren in De Vallei ziet Flipsen voldoende kansen, zowel nu als in de toekomst. “De branche is dynamisch en bezit veel kennis. Goede onderlinge samenwerking biedt perspectief.” n

agrarisch ondernemen in de foodvalley regio

Henk Flipsen

Gerard van Santen

Bijzondere boeren

Vallei Business brengt met ingang van deze editie een serie waarin de agrarische sector in de regio belicht wordt middels een aantal portretten van bijzondere boeren uit de branche. In deze editie wordt afgetrapt met Chris en Marjanne Borren van pluimveehouderij De Lankerenhof in Voorthuizen.

Fije Visscher

delen:

Vallei Business nr 1 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement