“Wij leveren niet zomaar zonnepanelen, wij leveren duurzaam rendement”

Magazines | Vallei Business nr 1 2016

De overheid stelt diverse lucratieve subsidies ter beschikking om de transitie naar duurzame energie te stimuleren. Wopereis Solar & Installatietechniek BV in Doetinchem ziet hierin veel kansen voor bedrijven en instellingen.

Wopereis Solar & Installatietechniek BV maakt onderdeel uit van de Wopereis Groep. Wopereis startte in 1931 als staalconstructiebedrijf en werd in 1996 overgenomen door de huidige eigenaar, Paul Stortelder. Onder zijn leiding werd het bedrijf met meerdere werkmaatschappijen uitgebreid. Stortelder vertelt: “De staalbouw is nog steeds onze grootste afdeling. Maar tegenwoordig zijn we ook gespecialiseerd in onder andere agrarische systemen, stalinrichtingen, asbestsanering en dakrenovatie, melksystemen, RVS metaaltechniek, machinebouw, kunststof kozijnen en duurzame energiesystemen. Inmiddels werken binnen de gehele Wopereis Groep ongeveer 130 mensen en leveren wij onze producten niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en zelfs Rusland. Daar ben ik best trots op als je bedenkt dat ik dit bedrijf ooit als vakantiekracht binnen ben gekomen.”

Solar

Twee jaar geleden werd de werkmaatschappij Wopereis Solar & Installatietechniek aan het bedrijf toegevoegd. Deze divisie is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van complete zonnestroomsystemen voor opwekking van duurzame energie. Wopereis Solar & Installatietechniek heeft een brede doelgroep: niet alleen industrie, MKB, agrarische sector, land- en tuinbouw, maar ook (semi)overheid, scholen, sport- en woningbouwverenigingen, VvE’s, projectontwikkelaars, en energiecollectieven worden bediend. Bedrijfsleider Fred Reulink legt uit: “Vanwege het hoge en goed voorspelbare rendement, gecombineerd met een laag risicoprofiel, komen zonnepanelen ook steeds meer in de belangstelling van investeerders en fondsen. Zonnepanelen zijn dus niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook in financieel opzicht een duurzame belegging.”

Rendement

Wopereis Solar opereert in de eerste plaats op de zakelijke markt, met systemen in de omvang van enkele kilowatts tot grotere energiecentrales in megawattbereik. “We verzorgen alles”, vertelt Reulink. “Vanaf de eerste advisering en analyse tot en met de inbedrijfstelling, waarbij projecten turn-key worden opgeleverd. Het begint met het berekenen van het functionele rendement en het aanvragen van subsidies. Daarna worden alle zonnestroomsystemen ontworpen met behulp van professionele 3D-software, vervolgens door eigen montageteams geïnstalleerd en aangesloten op het energienet. Dit geschiedt geheel volgens strikte normen en richtlijnen.”

Tijdens de ontwerpfase wordt de optimale paneelbelegging bepaald en de jaarlijkse stroomopbrengst nauwkeurig berekend. Daardoor kan naast het functionele ook het financiële rendement van de investering nauwkeurig worden vastgesteld. Een uitgebreide rendementsberekening wordt bij de offerte meegeleverd zodat de klant vooraf weet hoeveel zijn duurzame investering gaat opleveren, zowel in euro’s als in kilowattuur. Reulink: “Wij leveren niet zomaar zonnepanelen, wij leveren duurzaam rendement.”

Synergie

De verschillende werkmaatschappijen van Wopereis vullen elkaar goed aan. “We benutten echt de synergie van onze specialisaties, bijvoorbeeld als asbesthoudende daken gesaneerd moeten worden in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen”, licht Reulink toe. “Door zonnepanelen op een dak te plaatsen, komt er bovendien behoorlijk wat meer gewicht op het dak en het is niet vanzelfsprekend dat het dak dit kan dragen. Dan is het heel belangrijk om ook meteen een statische berekening van het dak te maken en die expertise hebben we met onze constructeurs van Wopereis Staalbouw in huis.”

Reulink benadrukt het belang van een dergelijke berekening. “Deze wordt door installateurs van zonnepanelen vaak gewoonweg achterwege gelaten, omdat ze zelf niet in staat zijn zulke berekeningen uit te voeren. Met name bij platte daken kan dit resulteren in ongewenste doorbuiging van het dak, waardoor er een flinke laag regenwater op kan blijven staan. Dit betekent dan nog meer massa, met alle nadelige gevolgen van dien. In de meeste gevallen kunnen wij dergelijke problemen door aanpassing of versterking

van het dak op voorhand voorkomen. Het maken van een statische berekening zou dus eigenlijk verplicht moeten zijn.”

Subsidies

Wopereis Solar heeft uitgebreide kennis in huis met betrekking tot alle relevante subsidieregelingen. Zo kunnen eigenaren van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok bij asbestsanering gecombineerd met het installeren van circa 20 zonnepanelen, ook in 2016 weer gebruik maken van de provinciale subsidieregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop'. Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m2 gesaneerd asbestdak. Reulink: “Daarnaast geldt er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe landelijke regeling die inhoudt dat als er een asbestdak wordt gesaneerd van ten minste 36 m2, en dat hoeft niet eens in combinatie met zonnepanelen, er nóg een subsidie kan worden verkregen van

€ 4,50 per m2 asbest dat wordt verwijderd. En deze subsidie geldt niet alleen voor de agrarische sector of het buitengebied. Beide asbestsubsidies mogen worden gestapeld, dus dat betekent dat er in totaal een subsidie van € 9,- per m2 mogelijk is als aan beide voorwaarden wordt voldaan. Dat is heel interessant als je bedenkt dat er vanaf 2024 een asbestverbod van kracht wordt op alle daken in het buitengebied.”

Kansen

Reulink gaat verder: “In 2016 zijn er sowieso erg veel kansen voor bedrijven. Dat komt omdat duurzame energie nu hoger dan ooit op de agenda staat. Denk bijvoorbeeld aan de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energie), die vanaf 1 maart 2016 door minister Kamp van Economische Zaken weer wordt opengesteld. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 15 jaar. De regeling is alleen beschikbaar voor bedrijven met een zogenoemde grootverbruikersaansluiting, dat wil zeggen groter dan 3x80 ampère. In 2015 was het SDE-subsidiebudget nog 3,5 miljard, maar in 2016 wordt het budget meer dan verdubbeld, namelijk 8 miljard. Hierbij geldt ‘op is op’, dus tijdig voorbereiden en aanvragen is essentieel.”

Korting

Ook voor andere instellingen en organisaties gaan er komend jaar tal van subsidiemogelijkheden van start. Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2016 bij de aanschaf van zonnepanelen maar liefst 30% van de investering in materialen en componenten, exclusief montage, vergoed krijgen. Voor sportstichtingen geldt een vergelijkbare subsidie, die 15% van de investering bedraagt.

Energiecollectieven en VvE’s kunnen vanaf 1 januari 2016 een korting van 9 cent per kWh op de energiebelasting krijgen. Voorheen was dit nog 7,5 cent per kWh. Deze regeling geldt ook voor zogenoemde ‘postcoderoos’-projecten, waarbij particulieren die in hetzelfde of aangrenzende postcodegebied wonen, hun eigen energieverbruik op andermans dak kunnen opwekken. Deze gezamenlijk geproduceerde duurzame energie mogen ze dan salderen met het eigen stroomverbruik, waardoor er wordt bespaard op de energiebelasting.

Toekomst

Wopereis denkt vooruit en is bezig met de ontwikkeling van verscheidene nieuwe producten. “Zo zijn we nu druk bezig met ‘e-carports’, waarvan we denken dat die in de toekomst deel gaan uitmaken van het straatbeeld”, aldus Reulink. “De opkomst van de elektrische auto is onstuitbaar en vergt een hele andere gedragsgewoonte van autobestuurders. Nu zijn we gewend om de benzinetank even vol te gooien, maar het opladen van een accu duurt een stuk langer. Daarom zal de tijd dat een elektrische auto stilstaat, zo veel mogelijk benut moeten worden om de acculading op peil te brengen en te houden. Dit is mogelijk door de auto tijdens het parkeren steeds op een elektriciteitsvoorziening aan te sluiten, ook bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen of tijdens een zakelijke afspraak. En als dit door middel van duurzaam opgewekte stroom kan, is dat helemaal mooi meegenomen. Dus ontwikkelen we voor deze toepassing overkappingen en carports met geïntegreerde zonnepanelen. Bewust van de synergie binnen de Wopereis Groep, steken we graag onze energie in een duurzame toekomst.” n

De genoemde subsidies zijn gedurende een beperkte periode beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.wopereis-solar.nl.

Tekst stèfan van der steen

“Wij leveren niet zomaar zonnepanelen, wij leveren duurzaam rendement”

Fred Reulink en

Paul Stortelder

duurzame energie

duurzame energie

delen:

Vallei Business nr 1 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement