Wageningen Campus is een proeftuin van duurzaamheid

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

opleidingen | onderzoek wur

Wageningen campus is een proeftuin voor duurzaamheid

Wageningen University & Research werkt aan duurzame oplossingen voor gezonde voeding en leefomgeving. Binnen de organisatie wordt ook hard gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering.Tekst: Liesbeth Idema

Jarenlang was de ambitie van Wageningen University & Research (WUR) om voorloper te zijn in duurzaamheid. Op het gebied van onderzoek en onderwijs niet meer dan logisch gezien de WUR-missie. Binnen het Facilitair Bedrijf (FB) wordt ook hard gewerkt om de bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken, onder het motto practice what you preach. Groene universiteit

Volgens duurzaamheidsmonitor GreenMetric mag WUR zich in 2018 de groenste en duur-zaamste universiteit van de wereld noemen. WUR scoorde het hoogst in alle categorieën. Deze ranking vergelijkt hoe universiteits-campussen wereldwijd omgaan met milieu, CO2-uitstoot, watergebruik, afval, transport en integratie van duurzaamheid in onderwijs. In onze bedrijfsvoering is duurzaamheid al

lange tijd een speerpunt, zegt Erna Maters, medewerker maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We houden rekening met duurzaamheid bij alles wat we doen, van het neerzetten van een nieuw gebouw tot maatschappelijk verantwoorde inkoop. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Wij kunnen als non-profit organisatie niet onze winst reserveren voor duurzaamheid.Andersom geldt dat wat wij uitgeven aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering, niet aan onderwijs en onderzoek besteed wordt. Dat blijft een dilemma.

Groeiende aandachtJaarlijks belonen studenten de duurzaamste Nederlandse universiteit met de SustainaBul. Vijf jaar op rij was WUR de eerste. Dit jaar kreeg WUR een gouden certificaat, maar Eindhoven had een hogere score. WUR

belandde op de tweede plek. Het is goed dat Eindhoven nu koploper is. Hoe meer universi-teiten opklimmen, hoe beter. Dat betekent dat er steeds meer aandacht is voor duurzaam-heid, vindt Maters. De studenten van Green Office Wageningen houden WUR scherp als het gaat om duurzaam en groen. Dit platform verbindt studenten, medewerkers en projec-ten op het gebied van duurzaamheid. Omdat elke universiteit en hogeschool nu een Green Office heeft, slaan duurzame ideeën makkelijk over van de ene naar de andere universiteit.

Proeftuin onderwijs en onderzoekOp de campus zie je regelmatig studenten beestjes vangen uit vijvers of planten deter-mineren. De campus is letterlijk een proeftuin voor duurzaamheidsonderzoek, want ideeën uit onderzoek worden uitgeprobeerd op de campus. Het door WUR ontwikkelde

De duurzame parkeergarage die nog groener wordt.

onderzoek wur | opleidingen

bio-asfalt dat in drie proefvakken op de campus ligt bijvoorbeeld. Bio-asfalt bestaat voor 50 procent uit lignine, waardoor bij de productie maar de helft van de fossiele grondstoffen nodig is.De natte natuurtuin is nog zon voorbeeld; een duurzame oplossing om van een oor-spronkelijk moerassig gebied een redelijk droog campusterrein te maken. Zonder

wateroverlast op de fietspaden, met behoud van biodiversiteit van blauwgrasland, met dode bomen als voedselbron voor spechten en met een demo van eigen onderzoek om elektriciteit op te wekken.

Groene parkeergarageOok de nieuwe parkeergarage valt in deze categorie. Parkeergarages druisen eigenlijk

in tegen mijn duurzaamheidsgevoel, zegt Maters. Gelukkig komt 75 procent van de studenten en 55 procent van de medewerkers al op de fiets naar de campus. Natuurlijk zie ik liever iedereen fietsen, maar dat kan nou eenmaal niet. Een eyeopener voor mij was de opmerking van één van onze ecologen: Als je dan toch een parkeergarage nodig hebt, bouw dan meteen de duurzaamste. Dus nu hebben we een parkeergarage met een eco-logische aankleding.

KoffieprutIn de onderwijsgebouwen wordt het afval gescheiden ingezameld. Dit concept wordt nu ingevoerd in de andere gebouwen. Maters: Wij weten voor 99 procent waar al ons afval vandaan komt. 58 Procent van het afval van de campus wordt geschei-den ingezameld, inclusief chemicaliën uit laboratoria. Studenten en medewerkers onderzoeken vervolgens wat je met afval kan doen, bijvoorbeeld champignons kweken op koffieprut.

Energie incentiveBij duurzaamheid hoort ook duurzame energie. De campus draait volledig op groene stroom. De meeste gebouwen op de campus zijn aangesloten op een centrale warmte- en koudeopslag (WKO), die energie opslaat in de bodem. Medewerkers van WUR worden geprikkeld om minder energie te gebruiken. Het geld dat elke afdeling bezuinigt op de energierekening, mogen ze besteden om eigen keuzes te maken voor verduurzaming. Plantenonderzoek is grootverbruiker van energie vanwege laboratoria en kassen. Zij hebben het bezuinigde geld geïnvesteerd in zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen.

Zelf doenMaters: Medewerkers kunnen zelf een hoop bijdragen aan duurzaamheid. Zo is het van belang dat ze bij werklunches precies genoeg bestellen, rekening houden met de voorkeu-ren van de groep, en standaard vragen naar minder plastic en minder vlees. Als dit secuur gebeurt, dan wordt er na afloop minder weggegooid. Ze kunnen afvalscheiding op hun eigen werkplek verbeteren of een lunch-wandeling combineren met afval opruimen. Ook zijn er apps en de natuurkalender om verschijnselen in de natuur te registreren. Zo werken medewerkers mee aan het behoud van de biodiversiteit en aan duurzaamheid op de campus.

GreenMetric. De University of Indonesia inventariseert elk jaar, op basis van vragenlijsten en een panel van experts, hoe universiteiten wereldwijd omgaan met duurzaamheid. In 2017 deden 619 universiteiten uit 76 landen mee. Wageningen maakte een flinke sprong op de ranglijst van plaats 36 in 2015 naar de derde plek in 2016, en nu dus eerste. WUR scoorde hoog op afval en energie. Ook onderwijs werd goed beoordeeld. Hierbij wordt bepaald hoe goed de universiteit nieuwe generaties opleidt in duurzaam gedachtegoed. SustainaBul. Een duurzaamheidsvergelijking van Nederlandse universiteiten onderling, uitge-voerd door Studenten van Morgen. Dit jaar had Eindhoven de hoogste score gevolgd door Wage-ningen. Deze ranking kijkt naar duurzaamheid in het onderzoek, het onderwijs en de bedrijfs-voering en vooral naar de integratie van die drie.Transparantie Benchmark. De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-be-leid en -activiteiten. Met de Transparantiebenchmark onderzoekt het ministerie van Economi-sche Zaken en Klimaat de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. Bij deze Transparantiebenchmark 2017 haalde WUR voor het zesde opeenvolgende jaar de hoogste score bij de Nederlandse kennisinstellingen.

Uitleg duurzaamheid op de campusBezoekers van de campus kunnen op diverse plaatsen op bordjes lezen hoe Wageningen onder-zoek en duurzaamheid combineert. Zo staat er uitleg bij de natte natuurtuin bij Atlas, bij The Field bij de NVWA (een miniproeftuin voor studenten en medewerkers om allerlei dingen uit te proberen), bij ZoCool bij Axis (waar afvalwarmte wordt gebruikt om te koelen), bij het Olifants-gras bij Axis (dat wordt gebruikt voor biobased materiaal) en bij de appelbomen tussen Orion/Atlas en op The Field (duplicaatbomen van collectie Nederlandse appelrassen).

Beleidsmedewerker MVO Erna Maters bij één van de 18

(en binnenkort 24) oplaadpalen voor elektrische autos.

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement