Businessflitsen

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

Business Flitsen

Bouwsector kiest onherroepelijk voor de toekomst

De Nederlandse bouw neemt zijn eigen toekomst grondig op de schop. Op dinsdag 10 juli tekenden zon 50 van de grootste spelers het Betonakkoord onder leiding van MVO Nederland. Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij, en produ-centen, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verla-ging van de CO2-uitstoot. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwonderne-mingen en Cementbouw en VBI als producenten. Met het Betonakkoord kiest de keten, van opdrachtgever en producent tot realisatie en hergebruik, voor een duurzamer toekomst. De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar groen beton door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is het minimum, de intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2030. Onder leiding van Jacqueline Cramer start de keten met invoering van de maatregelen en monitoring van de voortgang. Na de ondertekening op 10 juli kunnen ook andere geïnteresseerde partijen zich aansluiten bij het Betonakkoord.

Circular Economy Challenge trapt af met 16 bedrijven uit de FoodValley

Om bedrijven te stimuleren een circulair businessmodel te omarmen, is de Rabobank de Circular Economy Challenge gestart. In dit bewezen succesvolle programma kunnen bedrijven hun kansen voor circulair ondernemen verkennen en die vertalen naar een goed actieplan en een business-case. In de FoodValley trekken twee Rabobanken (Gelderse Vallei en Vallei en Rijn) komend half jaar samen op voor een eigen CE Challenge. Op dinsdag 26 juni presenteerden de zestien regionale ondernemers zich tijdens het starte-vent in Ede. Tijdens de CE Challenge werken de deelnemers nauw samen met KPMG Sustainability, Rabobank en MVO Nederland. Zo krijgen ze toegang tot nieuwe circulaire netwerken, wordt er een companyscan gemaakt en gaan ze een belangrijke voorbeeldfunctie in de regio vervullen. Beide Rabobanken zijn enthousiast over de variëteit van de zestien bedrijven die meedoen aan de CE Challenge.

De zestien ondernemers die zich voor de uitdaging hebben aangemeld, worden gedurende de CE Challenge één-op-één begeleid door KPMG, Rabobank en MVO Nederland. De bedrijven doorlopen een volledig adviestraject met daarin een bedrijfsscan. Aansluitend volgen de deelnemers in sep-tember de workshop van idee naar actieplan en in oktober de workshop pitchen van je actieplan. MVO Nederland biedt de kandidaten toegang tot haar netwerk van 2500 bedrijven uit diverse sectoren, die bezig zijn met duurzaam-heid. Eind november 2018 presenteren de bedrijven hun definitieve plannen tot circulair ondernemen.

Company Day Future Perspective

Hoe kunnen Big Data, Blockchain, Precisie Landbouw en andere grensverleggende themas bijdragen aan de innova-tie-agenda van uw organisatie? Om dat te ontdekken, orga-niseert Wageningen University & Research een inspirerend evenement ter ere van haar 100-jarig jubileum: Company Day Future Perspective op 27 september 2018. Het interac-tieve programma biedt directeuren en innovatiemanagers van vooruitstrevende bedrijven de kans deze innovatieve technologieën te visualiseren en te bediscussiëren. Schrijf u nu in via: www.wur.eu/companyday 

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement