Humanversity doet toekomstcheck bij bedrijf en organisatie

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

Integriteit en eerlijkheid vinden Sietze Ketelaar en Harry Oude Wolbers allebei erg belangrijk.

coaching | humanversity

Humanversity doet toekomstcheck bij bedrijf en organisatie

Humanversity uit Veenendaal zorgt dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst. Het bedrijf brengt de strate-gie in kaart en kijkt of de interesses en kwaliteiten van werknemers hier goed bij aansluiten. Tekst: marlies dinjens

Het aantal werknemers dat decennialang bij dezelfde baas blijft werken, is in de afgelopen jaren drastisch gedaald. Jongeren zijn steeds minder geïnteresseerd in stabiliteit en zeker-heid, maar wel in ontwikkeling, bijscholing en afwisseling. Om die ontwikkeling als ondernemer bij te benen, is het belangrijk om in gesprek te blijven met werknemers en hun kwaliteiten en interesses te kennen, zeggen Harry Oude Wolbers en Sietze Ketelaar van Humanversity. De juiste werknemers moeten op de juiste plek zitten. Organisaties die dat goed begrijpen zorgen daarvoor en renderen hierdoor het beste. Bovendien kunnen ze hierdoor goede mensen behouden voor de organisatie.

Strategie

Binnenkort lanceren Ketelaar en Oude Wolbers hun gezamenlijke bedrijf Humanversity. De methode zorgt ervoor dat bedrijven in kaart brengen wat de plannen en strategie voor de toekomst zijn en hoe werk-nemers hierin passen, zegt Ketelaar. Kunnen en willen ze mee met de toekomstplannen? Of hebben ze bijvoorbeeld extra scholing nodig. Ja, dit kan leiden tot het vertrek van medewerkers nu of later, maar zorgt er wel voor dat je als bedrijf klaar bent voor de toekomst. Overigens vindt Humanversity het altijd belangrijk dat bedrijven hier transparant over zijn naar de medewerkers. We gaan

niet eerst in gesprek met de mensen en dat hierna de strategie wordt bepaald. Dit moet vooraf duidelijk zijn. Soms leidt dit ertoe dat ook iemand in de directie zelf besluit te vertrekken.

Analyses

Het persoonlijk profiel van werknemers wordt samengesteld aan de hand van online vra-genlijsten en een analyse van open teksten. Werknemers beantwoorden bijvoorbeeld vragen over zaken die voor hen belangrijk zijn als persoon, hoe ze in het leven staan en waar de capaciteiten liggen. Stel dat een bepaald bedrijf de productie uitbesteedt naar het buitenland. Dan is vanuit Nederland nog wel een coördinerende functie belangrijk. Kan de werknemer die eerst verantwoordelijk was voor de productie deze rol gaan vervul-len?, zegt Oude Wolbers.

Binnen het bedrijf is Ketelaar verantwoorde-lijk voor de ontwikkeling van programmas, coaching en scholing. Oude Wolbers is meer betrokken bij de afstemming van de content op de techniek. Hij ontwikkelde onder meer een app waarmee werknemers op speelse wijze hun interesses en eigenschappen kun-nen achterhalen. In de app beantwoorden ze vragen, bijvoorbeeld over hoe ze reageren op bepaalde situaties. Aan de hand van de ant-woorden brengen wij dit vervolgens in kaart.

Normaler

Bedrijven hebben steeds vaker te maken met reorganisaties en wisselingen. Dit komt onder andere door de krapte op de arbeids-markt en doordat jongeren vaker van baan veranderen, zegt Ketelaar. Tegelijkertijd zijn digitale mogelijkheden steeds groter gewor-den en ideeën over scholing in beweging. Trainingen en coaching op de werkvloer is steeds normaler geworden.

Integriteit en eerlijkheid vinden Ketelaar en Oude Wolbers allebei erg belangrijk. Ik werk ook alleen voor bedrijven die dit hoog in het vaandel hebben staan. Ook het belang van de werknemer telt voor mij, niet alleen van de opdrachtgever. Iedereen met wie ik werk, wil ik later nog in de ogen kunnen kijken.

www.humanversity.net

Kunnen en willen werknemers mee met de toekomstplannen? Of hebben ze bijvoorbeeld extra scholing nodig en waar liggen de kwaliteiten. Dit brengen wij in kaart.

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement