Column Beenen Industrial Automation / column VOAA

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

column | VOAA / Beenen Industrial Automation

Ik houd met enige regelmaat voorlichtingsbijeenkomsten in Nederland over het overdrachtsproces van bedrijven. Ik begin

HET NUT VAN ENERGIEMONITORING

De vragen die wij krijgen gaan steeds meer over het groene imago. De consument gaat letten op schone bedrijven, met aandacht voor ons milieu. Dit wordt versterkt door de wet- en regelgeving: MJA3, ISO14001 of ISO50001 certificering vereist energiemonitoring.

Er zijn echter nog meer argu-menten. Meten is weten is uiter-aard een bekend begrip, maar opvallend is dat de industrie nog niet alle mogelijkheden lijkt te zien.laaghangend fruit

Welke kansen zijn nog meer?

Als je wilt besparen is het nodig te weten waar dat iets oplevert, en hoeveel.Er is altijd laaghangend fruit zoals sluipverbruik: welke apparatuur is ingeschakeld op momenten dat dit niet nodig is, bijvoorbeeld compressors buiten productietijden.Kostprijs

Het kan interessant zijn om het aandeel energiekosten van een product te weten om de kostprijs

zo reëel mogelijk te bepalen.

Energiemonitoring kan een basis zijn voor kosten reductie op het gebied van het voorkomen van storingen. Power-quality analyse en het detecteren van stijgend stroomverbruik is informatie omtrent de toestand van machi-nes/onderhoud. Hiermee kan ongeplande stilstand voorkomen worden!

Groen imago

Met duidelijke web-gebaseerde rapporten is meer mogelijk dan alleen een groen imago!

Jos Gräfe

Energy consultant

Beenen Industrial Automation

www.Beenen.nl

Energiemanagement lijkt nog steeds een modekreet, maar is dat terecht? Veel bedrijven vervangen hun traditionele verlichting door LED-lampen, en realiseren een besparing op stroomverbruik. En dat was het. Verder concrete besparingen (business-case) zijn moeilijk concreet te maken. Dus waarom energie-monitoring toepassen?

Meten is weten

Arbeidskunde en werkvoorberei-ding. Het lijken bijna begrippen uit de vorige eeuw, maar niks is minder waar. Een goede werkvoorbereider is een uitstervend ras. De functie-benaming klinkt al niet sexy, terwijl de eisen en het belang van de functie alleen maar toeneemt. Dat geldt ook voor behoefte naar gekwalificeerde werkvoorberei-ders en dat vertaalt zich ook in de groei in (financiële) waardering. De werkvoorbereider 2.0, moet ICT-kennis hebben, oplos-singsgericht zijn en iemand zijn die kan meedenken. In de hedendaagse keten en snelheid van processen kunnen we niet telkens dezelfde fouten maken. We moeten in staat zijn om sneller werkwijzen bij te stellen en op andere manieren samen te werken: intern, operationeel, verticaal en horizontaal in de keten. Daarin kunnen functione-ren, betekent dat men multidis-ciplinair moet kunnen denken. Kortom een prachtige functie, die

de mogelijkheid geeft in korte tijd veel te leren binnen een bedrijf. Bedrijven die het belang van een goede werkvoorbereider onder-kennen, zijn ook de bedrijven die sneller in staat zijn te reageren op veranderende omstandigheden en dus voorop gaan of blijven lopen.Waarom dan arbeidskunde? Eigenlijk om dezelfde redenen als de miskenning van het vakgebied werkvoorbereiding. Ondanks de toenemende automatisering blijft de basis van iedere proces-verbetering de mate waarin je in staat bent je processen te onder-kennen, te doorgronden, in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren. Een gedegen kennis van arbeidskunde is daarvoor onontbeerlijk in het algemeen en in het bijzonder voor een goede werkvoorbereider. Geïnteresseerd en meer willen weten over arbeidskunde of andere Lean toepassingen? Neem dan contact op met VOAA.

www.voaa.nl

Werkvoorbereiding en arbeidskunde, old-school?

Ton Polman, Managing partner & senior improvement engineer VOAA

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement