Coach-Paard: Paardencoaching geeft inzicht in patronen

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

Coach-paard | coaching

Paardencoaching geeft inzicht in patronen

Inzicht krijgen in patronen met behulp van paardencoaching. Paarden zijn gevoelig voor non-verbale signalen en reageren op ons gedrag. In Otterlo bestaat sinds drie jaar een praktijk voor paardencoaching.

Van nature zijn paarden vluchtdieren, ze zijn gevoelig voor emoties, spanningen en energie. Van deze natuurlijke eigenschappen wordt in de coaching gebruik gemaakt. Sinds drie jaar heeft Ad Kruik samen met zijn vrouw Hilde, die ook werkt als systemisch coach, in Otterlo een praktijk voor paardencoaching onder de naam Coach-Paard. Wanneer je gecoacht wordt met inzet van een paard, merk je dat je minder nadenkt en dat je ervaart in het hier en nu. Je wordt door het paard en de coach, geholpen je ervaring bewust te krijgen en je wordt gestimuleerd tot het vinden van jouw eigen oplossingen en mogelijkheden. Daarna experimenteer je met nieuw gedrag in contact met het paard en ervaar je opnieuw.

Paarden zijn er zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of het nu een paard of een mens is. Zij zijn immers zelf ook kuddedieren. Een kuddegenoot die A zegt, B doet en C voelt is niet veilig. Paarden zullen dan ook altijd, ieder

op zijn eigen manier, een directe reactie laten zien.

Patronen

Patronen in een team worden in een activi-teit met het paard zichtbaar en inzichtelijk gemaakt. Dit kan een activiteit zijn waarbij de deelnemers een opdracht krijgen om uit te voeren. In het proces dat dan ontstaat hebben zij allemaal een rol, net als in hun dagelijkse werksituatie. Onlangs begeleidde ik een teamcoaching van een retailorganisa-tie, de ondernemer en bedrijfsleiders, vertelt Ad Kruik. Tijdens de nabespreking bleek dat de ondernemer zo gefocust was op zijn eigen opdracht dat hij het verloop van de activiteit had gemist. Op dat moment herkende hij situaties in zijn dagelijks werk waarbij zijn focus meer op de taak dan op zijn medewer-kers lag.

Bij een teamcoaching verzorgen Hilde en Ad samen de sessies. De ene coach obser-veert de interactie tussen het paard en de

deelnemers en de ander het groepsproces. In de systemische coachtrajecten die Hilde begeleidt wordt met regelmaat samenge-werkt, bijvoorbeeld als blijkt dat een coachee moeilijk bij zijn of haar gevoel kan komen. In een coaching met het paard gaat de coachee dan van zijn hoofd veel meer naar zijn of haar gevoel. Het in contact zijn met een paard geeft vaak de doorbraak.

Ervaring

Paardencoaching is voor iedereen geschikt, mits je niet allergisch bent voor paarden en ervoor open staat. Een beetje angst voor een paard is niet erg. Dat verdwijnt vaak snel. Het komt vaak voor dat mensen geen ervaring hebben met paarden. Bedrijven komen bij Kruik met allerhande vraagstukken over samenwerken. Een coachsessie met inzet van een paard helpt bij het oplossen van vragen over assertiviteit, communicatie en persoonlijk leiderschap. Door in de leef-omgeving van het paard, en daardoor out of the box te zijn, word je uitgenodigd om op een andere manier naar situaties te kijken en er mee om te gaan. Paarden treden anderen steeds opnieuw zonder oordeel, vanuit het hier en nu, tegemoet. Hierdoor stel je jezelf gemakkelijker open om tot zelfbewustzijn te komen.

www.coach-paard.nl

"Het in contact zijn met een paard geeft vaak de doorbraak

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement