FOV

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Ondernemers Foodvalley op stoom voor Banenafspraak

Gert-Jan Kats bij De Faktorij/De Vendel

De regio FoodValley ligt ruim voor op schema voor de Banenafspraak, de overeenkomst in het kader van de Participatiewet om extra banen te cre?ren voor mensen met een arbeidsbeper-king. Dat mag geconcludeerd worden uit het nieuwste rapport dat het UWV onlangs naar buiten bracht.

Sinds januari 2013 zijn er, tot en met het derde kwartaal van 2018, 885 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bijgekomen. Van die 885 banen zijn 810 werkplekken bij bedrijven gerealiseerd en 75 bij overheden. Naast deze 'reguliere banen' maakt het UWV melding van uitzendovereenkomsten en detacheringsover-eenkomsten. Dit zijn er 685. Totaal staat de teller nu dus op 1.570 banen, ruim boven de doelstelling van 945 voor kalenderjaar 2018.

Burgemeester Gert-Jan Kats maakt op uitno-diging van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een toer langs de bedrijventerreinen om kennis te maken met Veenendaalse ondernemers. Eerder was hij te gast bij de Compagnie en Compagnie Oost en onlangs heette WilemJan Achterberg als voorzitter van de Co?peratieve Vereniging De Faktorij/De Vendel de burgemeester welkom. Tijdens de kleinschalige ontbijtsessies vertelt Kats niet alleen het een en ander over zich-zelf, maar krijgen de aanwezige BOV-leden de kans vragen te stellen en heikele kwesties aan te kaarten. Zo maken de ondernemers op bedrijventerrein de Faktorij/De Vendel zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Vendelier, vanwege de daar geparkeerde vrachtwagens. Nieuw was deze problematiek niet voor Kats, maar de ernst van de situatie werd hem en de verantwoordelijke wethouder Dylan Lochtenberg extra duidelijk gemaakt. "Dit nemen we mee", reageerde Kats.

Na afloop van het ontbijt werden de gasten rondgeleid door The Maxx, waarna de burge-meester constateerde dat hij hier zeker niet voor de laatste keer was geweest.

Op 11 april bezoekt Kats Het Ambacht/Nijverkamp en op 11 april De Batterijen.

Onlangs vond het Captains Dinner over circulaire economie plaats in het Huis van de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal. Het samenwerkings-initiatief 'Living Lab Regio Foodvalley Circulair' werd tijdens de bijeenkomst van harte toege-juicht. Het is van groot belang dat boegbeelden de circulaire kar helpen trekken. En dat kan op vele manieren. Hieronder een aantal mogelijkheden:

Partnerschap, wat brengt u dat?

Deelname aan deze 4-jarige regionale samenwer-king kan op verschillende manieren:

Bedrijfspartners zetten zich ook in voor circulaire economie, zowel op hun eigen bedrijf als het vernieuwen van samenwerkingen in de keten. Zij zijn deelnemer aan het samenwer-kingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten.

Aspiranten zijn ge?nteresseerd in circulaire economie en willen eerst eens beter weten wat het inhoudt, verkennen wat er speelt en op een afstandje volgen hoe anderen het aanpakken. Op termijn worden zij mogelijk actief lid als partner.

Wat vraagt dat van de deelnemer?

Bedrijfspartners: afhankelijk van bedrijfsgrootte is de bijdrage 2.500 / 1.000 of 500 / jaar en daarnaast minimaal 20 uren per jaar. De uren voornamelijk in te zetten via deelname aan activiteiten en werkplaatsen naar eigen voorkeur. En in overleg ook middels bijvoor-beeld het houden van een presentatie over uw circulaire bedrijf of initiatief, het ontvangen van groepen voor een excursie of andere vormen van ambassadeurschap.

Aspiranten: bijdrage ? 250 / jaar.

Er is jaarlijks mogelijkheid om deelname te be?indigen.

Wat levert het concreet op?

Bedrijfspartners:

U maakt deel uit van een divers netwerk dat toegang biedt tot kennis, kunde en contacten

Toegang tot kennis, kennisdeling- en ontwikke-ling en andere activiteiten

Toegang tot online netwerkplatform

Mogelijkheid deelname werkplaatsen*

Bedrijfspartners + Aspiranten:

Nieuwsupdates met inspiratie en voorbeelden

Deelname jaarlijks Living Lab event

Deelname aan werkplaatsen is in de basis inbegrepen in uw bijdrage. Deelname aan de werkplaats Bouw vraagt om een toeslag van 500,- per jaar. In ruil daarvoor bent u deel-nemer in zowel het samenwerkingsverband in Regio Foodvalley, als in het landelijke netwerk Cirkelstad!

Meer informatie: www.regiofoodvalleycirculair.nl

Nieuws FOV

Fotografie: Jan-Fotografie

Bedrijfspartners en aspiranten gezocht

Gert-Jan Kats bij De Faktorij/De Vendel

Fotografie: Jan-Fotografie

Gelderland kiest voor WFC Experience

Provinciale Staten van Gelderland stellen 17 miljoen euro beschikbaar voor de World Food Center Experience (WFC Experience). Hiermee is de komst van deze educatieve voedsel-attractie een forse stap dichterbij gekomen.

Het voorstel is in Provinciale Staten (PS) met grote meerderheid aangenomen. De fracties van de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus stemden voor. "Wie altijd risico's mijdt, mist kansen", aldus Peter van 't Hoog (ChristenUnie).

Gedeputeerde Bea Schouten: "Met dit besluit van Provinciale Staten kunnen we een verbinding leggen met voedsel, gezondheid en duurzaamheid.

En brengen we de verdeling van voedsel op een leuke, educatieve manier onder aandacht van (jonge) consumenten. Want er valt nog zoveel te vertellen."

Bijeenkomst WUR en regionaal MKB

VNO-NCW VeluweVallei, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (waar de BOV deel van uitmaakt) en Wageningen University & Research hebben de handen ineengeslagen om verbindingen tussen WUR en het regionaal MKB te stimuleren. Op donderdag 4 april kunt u zich laten inspireren door ondernemers uit de regio die u zijn voorgegaan ?n vertellen onder-zoekers van WUR over de kansen van circulair ondernemen. Het Onderwijsloket neemt u graag mee in de mogelijkheden om studenten van WUR te laten helpen bij het oplossen van uw uitdagingen. Zet daarom vast in uw agenda: 4 april van 15.30 - 19.00 uur Wageningen Campus, gebouw 115 Impulse, Stippeneng 2 Wageningen.

Regio Deal Foodvalley en de Strategische agenda

De ondertekening van de Regio Deal Foodvalley nadert snel. Zeven regiopartners en het Rijk geven daaraan vorm en inhoud. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een deal waarin innovaties en ambities voor het wereldwijde voedselvraag-stuk centraal staan.

Daarnaast wordt volop aan de vernieuwing van de Strategische Agenda van Regio FoodValley gewerkt.

Wilt u mee ondernemen in de Regio Deal Foodvalley en de Strategische agenda?

Op 18 april krijgt u inzicht in de plannen en spreekt u met partijen over kansen en moge-lijkheden van de Regio Deal Foodvalley voor uw branche en bedrijf. We maken graag kennis met u want samen maken we de Regio Deal Foodvalley tot een succes.

Noteer de datum alvast in uw agenda, binnen-kort volgt meer informatie. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf 22 maart 2019.

Regio Deal Foodvalley en Strategische Agenda!

Locatie: Path? Ede

Datum: Donderdag 18 april 2019

Tijdstip: 12.30 - 17.00 uur

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement