Column VOAA

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

5S als praktische verandertool

Bij veranderen van cultuur, het dagelijks handelen van mensen, levert 80% van de veranderinspanningen niet op wat van te voren is bedacht. Hoe groter de factor menselijk gedrag, des te moeilijker om de verandering succesvol door te voeren.

Vanuit het 'oerdenken' verzet het brein van de mens zich tegen ver-anderingen. Vaak formuleren we veranderingen te vaag en te groot. Definieer hele kleine stapjes om het gedrag te veranderen. Je moet de medewerkers de tijd gunnen om een verandering te verwerken, te begrijpen, te accepteren en aan te leren.

Niet alleen het HOE maar vooral het WAAROM is belangrijk bij veranderingen. Hoe heeft te maken met gedrag. Hoe je dingen doet en is goed zichtbaar. Het waarom heeft te maken met de drijfveren ofwel onderliggende motivatie van normen, waarden en opvattin-gen die gevoelens en gedrag aansturen. Dit is minder zichtbaar. Bij veranderen gaat het niet alleen over anders denken maar ook anders doen.

Het anders denken en doen wordt bij 5S in de praktijk gebracht. 5S is op een gestructureerde manier in 5 stappen een verandergedrag cre?ren van een gestandaardiseerde, effectieve, effici?nte en veilige werkplek en werkomgeving waarbij alle benodigde zaken op de juiste plek, juiste hoeveelheid en goede conditie voor handen zijn en vormen van verspilling worden tegen gegaan.

5S is veelal de basis bij het implementeren van Lean binnen organi-saties. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medewer-kers in het veranderen op hun eigen werkplek is hierbij groot. De werkwijze is dan ook echt praktijkgericht. Na een korte theoretische sessie ga je dan ook met de direct betrokkenen aan de slag binnen hun eigen werkplek.

Meer weten? Ga naar www.voaa.nl en kijk bij let's talk lean.

column Voaa

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement