The Motion Content Company maakt het persoonlijk

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

De toepassingsgebieden van filmtechniek zijn on-eindig en gaan zover als de creativiteit reikt, waarin The Motion Content Company uit Veenendaal als productiebedrijf een voortrekkersrol speelt. Eigenaar en oprichter Stephan Bolderman licht er in dit artikel twee thema's uit, met als rode draad de invloed van de mens, die de boodschap oprecht en persoonlijk maakt. Dat zien we heel direct terug bij personeels-werving, een hot issue in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. "Er staan momenteel in Nederland zo'n 250.000 vacatures open. Je moet dus als bedrijf met iets speciaals op de proppen komen om eruit te springen, om de aandacht te vestigen bij mogelijke kandidaten. Steeds vaker kiezen ondernemers voor videotechniek, die een heel transparant kijkje in de keuken geeft. Zo krijgen mensen van buitenaf een gevoel bij je organisatie, iets dat in tekst en foto's ei-genlijk niet echt over te brengen valt. Het vertrouwen dat dit wekt, blijkt vaak als prettige bijkomstigheid te hebben dat er meer belangstelling voor je producten en diensten ontstaat, terwijl het werven van perso-neel eigenlijk de primaire insteek vormde om een video op te nemen."

Serie korte portretten

Mogelijkheden genoeg om een leuke draai aan zo'n film te geven, die de kijker 'pakt'. Bolderman: "Je kunt kiezen voor een rondleiding door de organisa-tie, maar wat ook goed werkt is het portretteren van medewerkers en dan niet alleen op het werkinhou-delijke vlak. Laat ze eens in beeld brengen wat hen in hun vrije tijd bezighoudt, dat geeft de kandidaat een beeld van zijn eventuele toekomstige collega's. Als je ergens aan de slag gaat, wil je per slot van rekening

graag weten in wat voor omgeving je terechtkomt, want dat bepaalt in belangrijke mate of je plezier in je werk hebt en dat aspect staat voor de meeste mensen die een baan zoeken toch voorop. Portretten van me-dewerkers komen heel persoonlijk en oprecht over, waarmee ze vertrouwen wekken in het bedrijf. Zo'n filmproductie hoeft helemaal niet veel tijd en geld te kosten. Vanaf 500 euro maken we al effectieve video-content. De kracht zit in de herhaling: een serie korte portretten blijft beter hangen dan ??n langere film en geeft bovendien een breder beeld van de organisatie."

Gericht doelgroep bepalen

Nadat The Motion Content Company zo'n wer-vingsvideo of een serie daarvan heeft opgenomen, wordt het tijd om deze gericht te verspreiden. "Veel vacaturebanken op internet bieden de optie om een video toe te voegen, dat aanvullend werkt of zelfs een leidende rol aanneemt. Dat laatste is zeker het geval als je het zelf uitzet via sociale media, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Snapchat. Wanneer je daar de adverteerdersopties benut, kun je op basis van gegevensprofielen vanuit cookies heel gericht je doelgroep bepalen en dus bij de juiste mensen onder

Anno 2019 twijfelt niemand er nog aan dat videotechniek om een boodschap over te brengen een blijvertje is. We denken nu vooral na over de inzetbaarheid en daarin tekenen zich trends af, zoals vloggen en het maken van video's om personeel te werven. Stephan Bolderman van The Motion Content Company legt uit welke toegevoegde waarde de mens daarin heeft.

De kracht van de mens

The Motion Content Company maakt het persoonlijk

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: The Motion Content Company

'Je moet als bedrijf met iets speciaals op de proppen komen om eruit te springen'

Vrije jongens

De wereld van filmproductie bestaat voor een grote meerderheid uit freelancers. 'Vrije jongens,' zoals Van Kooten en De Bie het ooit uitdrukten. "Wij werken uitsluitend met zulke specialisten, die veelal over ontzettend veel ervaring en kennis beschikken,' zegt Stephan Bolderman. "Je proeft de motivatie en de passie voor het vak. Ons netwerk telt inmiddels zo'n vijftig freelancers, die we binnen een team van vijf man aansturen. Ieder heeft zijn eigen stijl en kwaliteiten; zoveel specialisme kun je met personeel onmogelijk in huis halen. Aan de hand van het type klus bepalen we wie we inschakelen, waarbij we ook kijken naar de bedrijfscultuur bij de klant. Uiteraard blijven we zelf als aanspreekpunt fungeren en de planning bewaken, om de continu?teit te waarborgen. In dat kader zetten we ook steeds dezelfde mensen in bij onze relaties. Het rotsvaste vertrouwen dat we in onze freelancers hebben, wordt opgebouwd tijdens intensieve klussen, waarbij we soms dagen met elkaar draaien en op elkaar aangewezen zijn. Dan leer je je mensen wel kennen."

"Je moet als bedrijf met iets speciaals op de proppen komen om eruit te springen", aldus Stephan Bolderman.

de aandacht komen. Pas wel op met goedbedoel-de filmpjes die je zelf opneemt, want het risico bestaat dat die een verkeerd beeld opwekken en kandidaten juist afstoten in plaats van aantrek-ken. Je wilt als organisatie toch een stukje kwa-liteit en professionaliteit uitstralen. Een eerste indruk maak je maar ??n keer."

Tastbaar

Dat laatste geldt volgens Bolderman ook voor ondernemers en medewerkers die vloggen. "Een ideale manier om je bedrijf op een heel tastbare en open manier in beeld te brengen. Belicht een product, dienst, project, innovatie of geef een kijkje achter de schermen. Het geeft vertrouwen om te laten zien hoe iets tot stand komt. Ook hier zit de toegevoegde waarde in het menselijke, het persoonlijke: dat brengt de organisatie veel dichter bij de kijker. Kies er ook eens voor om een product in werking te tonen bij een klant en de gebruikers erover te laten vertellen, dus

een testimonial. Grijp elke gelegenheid aan om te vloggen, zolang je maar een relevant onder-werp uitkiest. Als je er goed over nadenkt, valt er telkens wel wat nieuws te melden. Bereid de inhoud voor, maar durf ook te improviseren, want dat maakt de boodschap oprechter en spontaner. Wil je er extra spanning in brengen, vlog dan eens live, dat versterkt de eerlijkheid en geloofwaar-digheid nog meer. Je knipt en plakt immers niet in het filmpje. Dure apparatuur heb je niet nodig voor je opnamen, het gaat erom hoe je de spullen gebruikt. Zelfs een iPhone met een losse micro-foon werkt vaak al prima." The Motion Content Company kan op dit vlak advies geven en des-gewenst binnen een dag de montage uitvoeren. In alle gevallen brengen videoproducties een bedrijf tot leven, wat past in een maatschappij die steeds meer waarde hecht aan transparantie en oprechtheid. www.themotioncontent.company

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement