Column Spectus Coaching

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Hoe krachtig ben jij?

Het feit dat we zo lang volhouden onze werkstress zelf op te lossen heeft alles te maken met de boodschappen die we in ons leven meegekregen hebben: Houd vol, geef niet op, wees sterk en laat je niet kennen. Deze uitspraken staan ongeveer gelijk aan: Vraag geen hulp.

Nog steeds denken we dat we stress op onze werkplek of het verlies van werkplezier zelf dienen op te lossen. Dit doen we veelal door harder te werken, te gaan sporten of gezonder te eten om negatieve gevoelens de baas te worden.

Wat is dan de juiste oplossing?

Natuurlijk is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het basisprincipe van plezier in werk voor-al bij zinvolheid ligt. Deze bevindt zich op het snijvlak waar onze competenties en passie elkaar vinden.

Wat zou het heerlijk zijn

Om te ontdekken waar onze passie ligt en waar we energie van krijgen in plaats van tijdrovende vergaderingen 'uit te zitten'. Dit houdt rechtstreeks verband met de volgende onderwerpen:

Op welke manier ervaar ik genoegen en plezier op mijn werkplek?

Draag ik bij aan de doelstellingen van het bedrijf en weet ik me daarvoor ook gewaardeerd?

Zo niet; (en nu komt het!) wat wordt dan mijn pro-actieve bijdrage: 'wat ga ik daar aan doen?'

Wat kun je zelf al doen?

Ben je in staat om voor jezelf helder te krijgen wat je belangrijk vindt om zinvol op je werkplek bezig te zijn? Niet alleen bedrijfsmatig, maar ook of het bijdraagt aan je persoonlijke motivatie en groei? Dit heeft alles te maken met drie essenti?le componenten:

1) De ruimte die je je zelf daarvoor geeft of weet te cre?ren

2) De mate waarin je je zelfstandig durft en kunt opstellen

3) In hoeverre je in staat bent je op het werk met anderen te verbinden

Naar de volgende stap

Graag geef ik je de volgende uitspraken mee om zelf aan te vullen:

Ik weet waar ik voor sta in mijn werk, namelijk...

Op mijn werk haal ik het meest tevredenheid uit

Mijn leidinggevende ondersteunt me vooral bij...

Ik geniet van mijn zelfstandigheid omdat

Vooral het samenwerken met collega's geeft me energie wanneer...

Vanuit Spectus Coaching leveren we maatwerk om jouw werkplekplezier in kaart te brengen PLUS krijg je handvatten om je zelfsturing te verhogen. Zelfs als jij mo-menteel denkt: ik heb er alles al aan gedaan.

Verander je wereld en begin zelf.

Inzicht helpt!

Henriette van Beijnum

www.spectuscoaching.nl

Column Spectus Coaching

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement