Dirkzwager: Welke gevolgen heeft de brexit voor uw onder- neming?

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Het zijn spannende tijden voor ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK). Onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) zal verlaten, is op het moment van schrijven nog onzeker, maar d?t het vertrek grote gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven staat vast. Een brexit, in welke vorm dan ook, heeft onder meer impact op de arbeidsmarkt, de belastingen en het vestigingskli-maat voor vennootschappen. Alle reden voor ondernemers om niet lijdzaam af te wachten op beslissingen uit het parlements-gebouw van Westminister of uit Brussel. Er zijn meerdere manieren om uw bedrijf voor te bereiden op het vertrek van de Britten.

Bereken de nieuwe situatie door

Stapt het VK uit de EU zonder enige overgangsregeling, een zo-genaamde 'harde' brexit, dan is het VK voortaan bij machte om zelf te bepalen welke goederen onder welke voorwaarden het eiland in komen. De regels van de World Trade Organisation treden in dat geval in werking. Cindy Snelders, advocaat onder-nemingsrecht Dirkzwager legal & tax, vertelt: "In het nieuws gaat het veel over mogelijke lange wachtrijen voor de douane. Dat spreekt tot ieders verbeelding. Minder bekend is dat de prijzen tot wel dertig procent kunnen gaan stijgen, doordat het VK invoerrechten kan gaan heffen. Nederlandse ondernemers zullen moeten berekenen wat dat voor hen betekent. Wil je die prijs doorberekenen aan de klant? Treed je in overleg met je Engelse leverancier over een manier om de kosten af te wente-len? Kijk je uit naar alternatieven?"

Als er nog w?l een deal wordt bereikt, geeft dat alle betrokkenen wat lucht, omdat er dan waarschijnlijk een overgangsregeling tot stand komt. De EU en de VK hebben dan langer de tijd om tot afspraken te komen voor na de brexit. Tijdens die over-gangsregeling zou er dan nog steeds vrij verkeer van mensen en goederen worden toegestaan. Maar ook een deal zal niet alle risico's en gevolgen afdekken, waarschuwt Snelders.

Met de brexit voor de deur is het verstandig om voorbereidingen te treffen. Verdiep u op tijd in de gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU voor uw onderneming. Het Brexitteam van Dirkzwager kan u daarbij adviseren.

Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw onderneming?

Hope for the best, prepare for the worst

Onderhandel over contracten

Cindy Snelders maakt deel uit van het brexitteam Dirkzwager legal & tax, dat vanuit verschillende specia-lisaties de gevolgen van een brexit beschrijft. Het team onderzoekt onder andere de gevolgen voor de arbeids-markt, voor merken en modellen, voor de vrije vestiging van vennootschappen en de fiscale gevolgen. Haar eigen specialisatie zijn handelscontracten: "Op het gebied van business-to-business-contracten is gelukkig wel het een en ander te regelen. Ben je bijvoorbeeld contractueel gebonden aan strakke levertijden, dan moet je proberen om daar andere afspraken over te maken met je Britse contractpartner. Bij het sluiten van nieuwe contracten met het VK kun je prima een aantal slagen om de arm houden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je gerechtigd bent om de overeenkomst te ontbinden als het een harde brexit wordt, of om de negatieve gevolgen af te wentelen op je contractpartij."

Brexit

Wat kunt u nog meer doen in afwachting van een Brexit?

Vijf tips van het Brexitteam

1. Volg het nieuws op de voet

Wat is de 'backstop' ook alweer en waarom vormt het zo'n heet hangijzer in de brexit-onderhandelingen? Wat kwam de Britse regering overeen met de EU in de brexit-deal en waarom ging het Britse parlement er niet mee akkoord? Het dagelijks nieuws gaat vaak over het politieke spel, maar voor uw onderneming is vooral de inhoud van belang. Zorg dus dat u weet wat er op het spel staat.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er ad hoc overeenkomsten zullen worden gesloten om een harde brexit te verzachten. Dat zijn afspraken op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld transport. Voor een branche kunnen dergelijke afspraken grote gevolgen hebben.

Brexit

Cindy Snelders

Dirkzwager legal & tax

2. Laat u informeren door specialis-tische branchegroepen

Wat betekent een beslissing in Londen of Brussel voor een Nederlandse leverancier van farmaceutische producten of van levensmid-delen? Elke branche heeft zijn eigen obstakels met betrekking tot een brexit. Ken die van uw eigen branche. Neem bijvoorbeeld Food & Agro; hier houden onder andere de NVWA en LTO het Brexit-nieuws nauwlettend in de gaten en vertalen dit in praktische adviezen voor hun leden.

3. Krijg inzicht in de impact op ?w situatie

Neem de tijd om voor uzelf goed duidelijk te krijgen waar de brexit uw onderneming zal raken. Bent u zakelijk betrokken bij koop van of verkoop van goederen naar het Britse eiland? Heeft u te maken met tussenpersonen in het VK? Hebben lange rijen voor de douane impact op uw onderneming? Brengen prijsstijgin-gen of koersfluctuaties een risico voor u met zich mee? Online zijn diverse impactscans te vinden die inzichtelijk maken of en hoe de brexit gevolgen heeft voor uw bedrijf. Bezoek bijvoorbeeld www.brexitloket.nl/impactscan, de impactscan van de overheid, of zoek naar een impactscan die specifiek ingaat op uw branche.

Laat u adviseren

Onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) zal verlaten, is op het moment van schrijven nog onzeker, maar d?t het vertrek grote gevolgen heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven staat vast. Wat betekent een brexit voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens? En voor EU geregistreerde merken en modellen? Wat zijn de fiscale gevolgen ervan? Wat betekent het voor het 'vrij verkeer van werknemers'?

Het brexitteam binnen Dirkzwager legal & tax verschaft helderheid over de vele gevolgen van het vertrek van de VK uit de EU. Negen specialis-ten delen hun kennis op het blog van dirkzwager.nl. Wilt u meer weten, neem dan contact op met het brexitteam van Dirkzwager via Cindy Snelders (026 353 83 14 of snelders@dirkzwager.nl)

4. Vraag een Brexit-voucher aan

Laat de impactscan u met m??r vragen achter? Dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen. De Rijksoverheid geeft subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van brexit voor uw onderneming. Vraag hiervoor tijdig een brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u een vergoeding van vijftig procent van de werkelijk gemaakte kosten voor het advies, tot een maximum van 2.500,- exclusief btw. De voucher is zes maanden geldig en kan niet achteraf na een advies worden gebruikt.

U kunt de brexit-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl.

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelin-gen/brexit-vouchers

5. Zorg voor korte lijntjes met de Britten

Voor grensoverschrijdende zaken is Dirkzwager aangesloten bij TELFA, een Europees samenwer-kingsverband van juridische en fiscale kantoren. De relatie met de Britse samenwerkingspartner Wedlake Bell in Londen was altijd al belangrijk, maar Cindy Snelders verwacht dat de samen-werking nu zal intensiveren. "Naarmate de ver-schillen tussen het VK en Nederland toenemen, zullen de korte lijnen die we hebben, alleen maar belangrijker worden. We zullen vaker contact zoeken om te vragen: hoe gaat dat nu bij jou?"

Brexit

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement