ESV: Veilige machine niet altijd vanzelfsprekend

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Veiligheid ESV

Tekst: Marlies Dinjens

Je zou denken dat grote internationale bedrijven hun machinepark goed op orde hebben. Het tegendeel is echter vaak het geval. Geregeld komen de medewer-kers van ESV Technisch Adviesbureau over de vloer bij de grote multinationals in Nederland en zien daar machines die niet veilig zijn. "Machinebouwers mogen zelf de CE-markering op hun producten aanbrengen", zegt Hanswillem Wilbrink van ESV. "En dat zorgt ervoor dat lang niet alle machines veilig zijn." Vaak gebeuren ongelukken met ogenschijnlijk onschuldige machines. "Een transportbandje lijkt geen gevaarlijk object, maar de band loopt veel sneller dan je denkt. Een ongeluk met een arm in de transportband is zo gebeurd."

ESV is marktleider op het gebied van praktische ma-chineveiligheid en heeft zich daar de afgelopen jaren nog verder in gespecialiseerd. Het bedrijf bestaat sinds 1993 en is vorig jaar overgenomen door Wilbrink. ESV is actief in heel Nederland, maar ook in Belgi?, elders in Europa. Het bedrijf is specialist in wetgeving en adviseert hierover niet alleen, maar zorgt ook dat dit praktisch haalbaar is. "Iedere machine moet voldoen aan Europese normen en wetgeving en voorzien zijn van een CE-markering. Wij kunnen een complete fabriek inspecteren en beoordelen op de Europese wet- en regelgeving, maar ook de CE-markering van een afzon-derlijke machine onderzoeken."

Machinebouwer onder druk

Machinebouwers worden soms door klanten onder druk gezet om de prijs laag te houden, zegt Wilbrink. Ze zien zichzelf daarom genoodzaakt om minder strenge eisen aan veiligheid te stellen en daar minder tijd aan te besteden. "ESV kan voordat een machine gaat draaien langskomen om alles te inspecteren. Niet alleen de machines zelf, maar ook de veiligheidsrisicoanalyse."

Bij een ongeluk met de machine lijkt de fabrikant aan-sprakelijkheid, maar in veel gevallen gaat die vlieger niet op, zegt Wilbrink. "Dan draait alsnog de eigenaar van de machine ervoor op of moet eerst een ingewikkelde, juridische procedure starten. Vooraf controleren kan daarom zeer lonend zijn."

In de ARBO-wetgeving is vastgelegd dat de werkge-ver verplicht is om veilige arbeidsmiddelen aan zijn werknemers ter beschikking te stellen. Dus een onvei-lige machine of een machine die niet voldoet aan de veiligheidseisen maar toch in gebruik genomen wordt, is daarmee automatisch de verantwoordelijkheid van werkgever. De fabrikant is verantwoordelijk voor de levering van een veilige machine, maar de werkgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de onveilige machine.

Advies op maat

De werkgever heeft echter ook rechten, namelijk: het eisen van een veilig product van de fabrikant. ESV heeft hiervoor de Front Door Policy ontwikkeld, een checklist waarmee bedrijven zelf een controle kunnen doen. De Inkoop en controle checklist is een eenvoudig instru-ment om bij aankoop van een machine goede afspraken te maken en bij de levering een ingangscontrole te doen. Hebben bedrijven niet genoeg kennis in huis dan kunnen ze de consultants van ESV inschakelen. "Of hier veel vraag naar is? Zeker. We kunnen het aantal aanvra-gen nauwelijks aan. Steeds meer bedrijven zien in hoe belangrijk veiligheid is en hoe ze daar zelf eisen aan kunnen stellen. Gelukkig weten ze ons dan te vinden."

De checklist van ESV is te vinden op de website

www.esvta.nl/front-door-policy/

Vaak gebeuren ongelukken met ogenschijnlijk onschuldige machines

"Steeds meer bedrijven zien in hoe belangrijk veiligheid is en hoe ze daar zelf eisen aan kunnen stellen", aldus Hanswillem Wilbrink.

Lang niet alle machines zijn veilig, ook al hebben ze een CE-markering. ESV Technisch Adviesbureau uit Barneveld kan risico's vaststellen en hiermee ongelukken (en dure schadeclaims) voorkomen.

Veilige machine niet altijd

vanzelfsprekend

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement