SQLTREEO: Bedrijven kunnen niet meer om goed database- beheer heen

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Bij SQLTreeo worden de voetbaluitslagen, laatste roddels en nieuwtjes niet bij de koffieautomaat of in de bedrijfskantine be-sproken. Alle negentien medewerkers wer-ken op afstand, meestal vanuit huis. "Dit is een groot voordeel ten opzichte van onze concullega's", vertelt CEO Danny Riebeek van SQLTreeo. "Bij een probleem komen we direct in actie en we zijn ontzettend flexibel, omdat we remote werken. De snelheid waarmee we kunnen handelen is erg groot." In 1998 startte Danny een voorloper van het it-bedrijf, dat nu verschillende diensten aanbiedt: audits, workshops en monitoring. Destijds heette het bedrijf Databaseonline en ontstond vanuit een behoefte op de markt. "Bij elk gesprek dat wij voerden met CEO's, IT-managers of andere beslissers kregen wij steeds dezelfde drie dingen te horen: ze hadden behoefte aan technische expertise, flexibele samenwerkingsrelaties en snelle betrouwbare services," zegt Ren? Schreuder COO van SQLTreeo.

"Deze drie principes houden wij voor ogen bij elk product dat we ontwikkelen, elke service die we lanceren en elke klant met wie we samenwerken. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een bedrijf dat aan de ene kant diensten levert om de klant te ontzorgen en aan de andere kant applica-ties ontwikkelt waarmee in de praktijk de databaseadministrators ontlast worden in hun dagelijkse werkzaamheden." In

2013 kwam de mogelijkheid voorbij om SQLTreeo over te nemen. "Diensten en tools die zij leverden sloten naadloos aan bij onze filosofie: gebruik onze kennis en ervaring om database administrators te helpen bij hun werk", vertel Danny.

Divers klantenbestand

Een van de diensten van SQLTreeo is de monitoring tool. Een softwarematige data-base administrator. De applicatie houdt via 'thresholds' en 'alerts' steeds de databa-seomgeving in de gaten. Op het moment dat er iets mis dreigt te gaan, meldt de tool dat aan de betreffende medewerker. "Dit kan bijvoorbeeld een back-up zijn die niet werkt, maar ook een probleem aantonen op het gebied van perfomance. Met behulp van de applicatie kunnen rapporten uitgedraaid worden die inzicht geven in de database-omgeving, bijvoorbeeld over de groei en de snelheid hiervan", zegt Ren?. Met deze informatie kan je een voorspelling doen die invloed heeft op een goede bedrijfs-voering, wat betreft het datamanagement. "Data is overal", vult Danny aan. "Onze klanten zijn dan ook zeer divers. Zolang je met Microsoft SQL software werkt, kun je terecht voor onze expertise. De klanten die bij ons komen, doen dat vanuit een bepaal-de behoefte: de ict-omgeving groeit of de database is te complex voor de bestaande ict-afdeling."

Bedrijven kunnen niet meer om goed databasebeheer heen

ict sqltreeo

tekst: Marlies Dinjens

Wie problemen heeft met een database of databasebeheer belt SQLTreeo. Medewerkers werken op afstand en kunnen hierdoor snel reageren.

Ren?: "Wat uniek is aan onze applicatie is het feit dat ongeacht hoeveel klanten en of sql databases er gemonitord moeten worden, het dashboard zal deze omgevingen in een view laten zien. Hierdoor hoef je dus niet voor elke klant of voor elke database apart een dashboard te maken. Hierdoor is het switchen tussen verschillende dashboards niet meer nodig."

Optimale database cre?ren

Een belangrijke tak van SQLTreeo is het doen van au-dits bij klanten. Deze vragen komen vaak voort vanuit bepaalde business behoefte, bijvoorbeeld op het gebied van security. Ze vragen of een bedrijfskritische database

goed is ge?nstalleerd en of de database optimaal func-tioneert. "We vormen dan aan de hand van een aantal vragen een eerste beeld. Hierna gaan we op afstand, remote, door het volledige databasesysteem en rappor-teren over onze bevindingen." Door het volledig in kaart brengen van het databasesysteem krijgt het bedrijf een gedegen inzicht en een duidelijk rapport over hoe zijn databaseomgeving ervoor staat. Door praktijkken-nis en theoretische kennis te combineren is het voor SQLTreeo mogelijk een auditrapport op te leveren dat in veel gevallen gecombineerd wordt met het uitvoeren van praktische zaken. "Doordat wij al jaren bij heel veel verschillende bedrijven over de vloer komen, hebben

sqltreeo ict

we alle issues gezien: een mkb-ondernemer kan dus optimaal profiteren van onze kennis en ervaring, waardoor hij direct resultaat ziet en de return on investment hierdoor groot is." Concreter legt Ren? dat laatste uit aan de hand van een voorbeeld. "Stel dat een klant een probleem heeft op disaster recovery gebied, maar hij weet dit nog niet zelf. Door onderzoek van ons met behulp van onze monitor applicatie kunnen wij dit meteen aan de klant melden, voordat dit daadwerkelijk gebeurt. Hij voorkomt hiermee dus waar-schijnlijk een groot probleem. In de ochtend constateren wij het probleem, verhelpen we dit en melden we dat aan de klant. Op die manier is de investering enorm snel te herleiden en maakt de klant optimaal gebruik van onze expertise." Vanuit de klant kwam ook de vraag naar het geven van workshops. "We geven daarom ook trainingen bij klanten over bijvoorbeeld effici?nter gebruik van hun database."

Vergaderen via Slack

SQLTreeo werkt voor kleinere bedrijven en voor grote spelers op de markt. "We werken voor ??n van de grootste contactcentra van Europa. Een contactcentrum is natuurlijk

data driven. De informatie van de klant moet zo snel mogelijk op het scherm belanden van degene die achter de telefoon zit. Wij monitoren daar de omgeving en geven tips en tricks. Dat doen we vierentwintig uur per dag. Klanten willen immers meteen weten wanneer hun pakketje van een postorderbe-drijf zal worden bezorgd."

Tijdens het gesprek vullen Ren? en Danny el-kaar veel aan en plaatsen soms een kritische noot. "Dat is ook de werksfeer hier. We zijn kritisch op elkaar, maar we branden niemand af. Fouten zijn immers niet erg, daar leer je

ict sqltreeo

Trends in de markt

In de ict-markt zijn op dit moment verschillende trends te zien, stelt SQLTreeo vast. Ren? Schreuder van SQLTreeo legt uit.

"Veel bedrijven zijn bezig met General Data Protection Regulation, de Europese wetgeving op het gebied van privacy. Ook zijn ze bezig met het op een juiste niveau brengen van hun data. Hierbij wil men steeds meer te weten komen over wat er met de data gebeurt, wie toegang heeft tot die data en hoe die beveiligd kunnen worden. Het belang van goed database management gaan bedrijven steeds meer en meer inzien. De database omgeving was een ondergeschoven kindje en 'iets' wat je moest hebben als bedrijf, maar men wordt zich steeds meer bewust van het feit dat de data in de database omgeving bedrijfsvoering kan helpen groeien. Continues Delivery is ook een trend in de markt. Steeds meer bedrijven zijn bezig met een optimalisatieslag betreffende toepasbaarheid en continu?teit op het gebied van data en database systemen. Cloud oplossingen is een andere trend waarbij je de traditionele database omgevingen ziet verschuiven naar een public of private cloud omgeving. Drijfveer hierachter is vaak een kosten overweging."

'Doordat wij al jaren bij heel veel verschillende bedrijven over de vloer komen, hebben we alle issues gezien: een mkb-ondernemer kan dus optimaal profiteren van onze kennis en ervaring'

van. De sfeer is amicaal met wie je ook praat. Er is altijd wel een luisterend oor en collega's willen elkaar graag helpen met problemen."

Hoe er dan wordt overlegd zonder vergade-ringen in een kantoortuin? "Iedereen werkt inderdaad op afstand en daarom commu-niceren we via Slack, maar ook gewoon ouderwets via de telefoon", zegt Danny. "Wij werken echt met elkaar samen op basis van vertrouwen. Medewerkers krijgen taken en problemen van klanten voorgelegd die opgelost moeten worden. Het is een flexibele manier om met elkaar samen te werken. Dit werkt heel goed. We zijn niet alleen flexibel naar de medewerkers toe, maar ook naar de klant."

Tot 2010 had het bedrijf gewoon nog een kantoorpand. "Maar onze medewerkers hadden veel reistijd en stonden vast in files. Klanten hoeven niet naar kantoor te komen, dus daarom hebben we besloten ook niet langer vanuit een kantoor te werken."

Danny erkent dat misschien niet iedereen het warme contact met collega's kan missen. "Het is inderdaad misschien een bepaald type persoon dat hier goed mee omgaat. Maar de mensen die wij hebben vergaard, zijn erg gelukkig met deze werkwijze. We hebben bijna geen verloop van personeel en werken samen met de mensen die we vijftien jaar geleden hebben aangetrokken." Ren? werkte zelf lang voor KPN en zag daar dat het nieuwe werken nog lang niet was ingeburgerd. "Veel managers willen er bovenop zitten en weten wat je doet. Onze manier van leidinggeven is heel anders. We schatten hoe lang een taak duurt en leggen dit neer bij een collega. Iedereen heeft een duidelijk takkenpakket en het vertrouwen is groot. Deze positieve werksfeer is vele malen productiever."

sqltreeo ict

'Bij een probleem komen we direct in actie'

Danny Riebeek.

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement