Jurato: Wij spreken de taal van de ondernemer

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Christiaan Kramer en Tom van Oijen van Jurato denken niet alleen op juridisch vlak, maar zeker ook bedrijfsmatig ?n commercieel met hun klanten mee. "Ondernemers willen vaak praktisch en nuchter advies. Wij zijn ondernemers pur sang en spreken dezelfde taal als onze klanten."

'Wij spreken de taal van de ondernemer'

De bedrijfsjuristen van Jurato:

Juridisch advies Jurato

Tekst: Daphne Doemges-Engelen, fotografie: Eefje van Dongen Fotografie

Juridische ondersteuning zal wel duur zijn: het is een hardnekkig vooroordeel. "Onterecht", stelt Christaan Kramer, die sa-men met Tom van Oijen de drijvende kracht is achter Jurato. "Niet alleen zijn onze tarie-ven als bedrijfsjurist net wat gunstiger dan die in de advocatuur, maar we bieden ook een andere, duidelijke meerwaarde. Door op allerlei vlakken praktisch mee te denken met de ondernemer, betaalt een advies zich vaak vanzelf terug. Wij proberen altijd met de klant mee te denken wat het commerci-?le voordeel van een stap kan zijn. Eerlijk advies is daarbij essentieel. Soms raden we iemand bijvoorbeeld af om te gaan proce-deren; je kunt wel juridisch gelijk hebben, maar als een traject veel tijd, (negatieve) energie en daardoor ook geld kost, kun je je afvragen of dat het waard is."Juridische bedrijfsscan

Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen', biedt Jurato ondernemers een juridische bedrijfsscan met als doel vast te stellen of de juridische huishouding op orde is. Bedrijfsjuristen Kramer en Van Oijen duiken samen met hun team in de papieren en voeren gesprekken met mede-werkers binnen het betreffende bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de juridische zaken. "Aan de hand van deze scan doen we dossieronderzoek en vragen we stukken op: van huurovereenkomsten tot volmachten", vertelt Van Oijen. "We spreken mensen binnen het bedrijf, maar kijken ook naar de structuur van een onderneming. Hoe worden afspraken vastgelegd met klanten? Welke arbeidsmarktvraagstukken spelen er? Hoe ziet het intellectueel eigendom van de onderneming eruit? Kortom: we screenen de hele onderneming en leren deze daar-door goed kennen. Door een ondernemer te tonen waar de zwakke plekken zitten binnen een bedrijf, kan hij of zij daarop vervolgens actie ondernemen. Veel onder-nemers hebben een blinde vlek als dit soort

zaken aangaat. Ze zien niet waar het mis dreigt te gaan. Vaak komen ze pas bij ons terecht als er sprake is van een conflict. Veel beter is het om die stap te zetten zonder dat er sprake is van een directe aanleiding. Op die manier kun je problemen juist v??r zijn."

Kritische vragen

Als ondernemers pur sang, weten de twee bedrijfsjuristen met wat voor soort vraag-stukken collega-ondernemers worstelen. "Wij vragen ons zelf ook geregeld af: wat zien wij voor kansen voor onze toekomst, welke weg gaan we bewandelen? Vaak mer-ken we dat onze klanten vooral druk bezig zijn met de dagelijkse praktijk. Alle energie gaat naar dat nieuwe project, het binnen-halen van een deal of het inspringen op een kans. Wij zeggen altijd: 'denk ook na over de volgende stap'." Kramer raadt mensen aan bewust na te denken over vragen als: Hoe zie jij jezelf in de toekomst? En: als een onderneming verkocht wordt, wat heeft dat voor consequenties; houd je bijvoorbeeld het vastgoed wel aan? "Door dat soort kritische vragen te stellen, dwingen we de ondernemer als het ware om bij iedere stap na te denken over de consequenties van bepaalde belangrijke beslissingen."

Gedreven specialisten

Jurato bestaat uit een team van zeven gedreven en bedreven mensen, die ge-middeld meer dan tien jaar ervaring in het vak hebben. Alle juristen binnen het team beschikken over de basiskennis van rechts-gebieden die van toepassing zijn op een onderneming. Daarnaast heeft ieder zijn eigen specialismen. Zo is Christaan Kramer gespecialiseerd in ICT-recht en onderne-mingsrecht en mag Tom van Oijen zich een specialist op het gebied van vastgoed- en ondernemingsrecht noemen. "Binnen ons team zijn twee medewerkers gespeciali-seerd in arbeidsrecht en richt ??n collega

Juridisch advies Jurato

'Elke keer is het de kunst om te kijken hoe we de beste oplossingen kunnen bedenken die aan de basis staan voor een eerlijk advies'

Juridisch advies Jurato

zich vooral op privacy-recht. Ondanks dat we allemaal onze eigen specialismen hebben, werken we wel in teamverband. Meestal valt een vraagstuk of geschil immers niet puur binnen ??n rechtsgebied", licht Van Oijen toe.

Praktisch en nuchter

Bij een nieuwe klant kijkt het team niet alleen naar welke specialist het beste past bij de vraag. "We kijken ook wie in onze ogen het best bij een ondernemer en de betreffende branche past. De bedrijven die we begeleiden bevinden zich in de meest uiteenlopende branches: van de zorg tot de IT en van de handel tot de bouw. Wat wij als bedrijfsjuristen allemaal gemeen hebben, is dat we praktisch en nuchter zijn ingesteld. Hoe dan ook kijken meerdere juristen binnen het team naar een zaak. Juist door met elkaar te sparren, kun je een hoge kwaliteit leveren. We helpen een klant nooit sec vanuit ??n visie, dan zouden we misschien zaken over het hoofd zien. Juist door een brede blik en teamwork, kun je elkaar aanvullen om de beste opties voor een zaak helder te krijgen."

Kennis delen

Het team van Jurato deelt ook graag kennis met an-deren: daarom geven de specialisten vaak workshops over een bepaald juridisch thema. Bijvoorbeeld over hoe je binnen bedrijven op een praktische manier bezig kunt zijn met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). "We zien dat er een behoefte is bij bedrijven om gespecialiseerde kennis in huis te halen", aldus Kramer. "Daarom richten we ons steeds vaker op het geven van workshops. Zo gaven we laatst een masterclass arbeidsrecht, en een training voor accountants over het verkoop-klaar maken van een onderneming. Momenteel organiseren wij diverse workshops over de AVG."

Team vormen

Voor sommige aspecten van een vraagstuk schakelt Jurato een betrouwbare partner in. "Is er voor een pro-cedure een advocaat nodig, dan kunnen wij het voor-bereidingswerk verzorgen in samenwerking met de advocaat die de proceshandeling verricht. Procedures voor de kantonrechter en bestuursrechtelijke procedu-

Juridisch advies Jurato

'Mijn persoonlijke drijfveer is om een ondernemer te helpen bij het verwezenlijken van zijn of haar doelen op een dusdanige manier dat alle zaken op orde zijn'

res doen we overigens zelf. Ook werken we vaak samen met notarissen, bijvoorbeeld bij de oprichting of verkoop van een onderneming. En natuurlijk kennen we ook goede fiscalisten en accountants. Naast deze betrouwbare partners werken we ook graag met de al bestaande contacten van de klant zelf; zo vorm je samen een goed team rondom die ondernemer."

Op bedrijfsbezoek

De samenwerking met een ondernemer is vaak inten-sief, stelt Van Oijen. "Meestal gaan we op bedrijfsbe-zoek. Dat is praktisch voor de ondernemer, maar ook een meerwaarde voor ons zelf. Soms loop ik door een bedrijfshal en borrelt er spontaan een vraagstuk bij me op. Door op locatie mee te kijken, krijgen we meer gevoel bij een onderneming. Als we iemand begelei-den bij een bedrijfsovername, zitten we soms letterlijk een hele dag naast de ondernemer. We gaan dan echt samen aan de slag om alles zo goed mogelijk op papier te zetten en te regelen."

Drijfveer

Na zoveel jaar in het vak, blijft het voor de partners nog steeds een uitdaging om hun klanten zo goed mogelijk te helpen. "Mijn persoonlijke drijfveer is om een onder-nemer te helpen bij het verwezenlijken van zijn of haar doelen op een dusdanige manier dat alle zaken op orde zijn", vertelt Van Oijen.

Ambities zijn er nog genoeg. Kramer blikt vooruit: "Ons doel is dat we qua produc-ten en dienstverlening verder groeien. Dat we als gerenommeerd juridisch advies-bureau meer regionale en misschien zelfs wel nationale bekendheid krijgen. We zijn moderner qua dienstverlening dan een rechtsbijstandsverzekeraar en bieden een duidelijke meerwaarde: korte lijnen en persoonlijk contact. We komen dagelijks bijzondere, leuke, moeilijke en emotio-nele zaken tegen in ons werk. Elke keer is het de kunst om te kijken hoe we de beste oplossingen kunnen bedenken die aan de basis staan voor een eerlijk advies."

Jurato is opgericht in 2012. Het hoofdkantoor van Jurato bevindt zich in Veenendaal. Verder heeft Jurato vestigingen in Tiel, Druten en Nieuwegein. De onderneming is aangesloten bij NEVOA, de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuri-disch adviseurs.

Meer weten? Kijk op: www.jurato.nl

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement