Strategische samenwerking gebroeders de Vries bij De Vries & Partners

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

De Vries & Partners is al ruim twintig jaar actief als fusie- & bedrijfsovernamespecialist en adviseurs van (grote) familiebedrijven. "We hebben door de jaren heen vele mooie fusie- &en overnametrajecten mogen begelei-den op verschillende niveaus", aldus Robert de Vries, oprichter van het bedrijf. "Daarnaast begeleiden we grote familiebedrijven als het gaat om bedrijfsoverdracht zowel in de familie als eventueel extern en bedrijfs-opvolgingsplannen voor de opvolgers, maar ook zaken als familiestatuten, instellen van raden van advies of commissarissen, de financiering en het in control krijgen van de organisatie. Kortom een vrij breed spectrum, maar vooral wel gericht op het opvolgingsproces."

"Een ander aspect van onze dienstverlening was de meer bedrijfskundige kant van bedrijfsvoering", vervolgt Robert de Vries. "Door onze trackrecord van de afgelopen jaren in combinatie met mijn ervaringen als DGA van een keu-kenbladenfabriek, worden we regelmatig gevraagd om te kijken naar businessplannen, managementinformatie-systemen, lekverliezen in productieprocessen etcetera. Ik vond dat we op dat gebied ons verder moesten door ontwikkelen. Met name op het gebied van ICT ondersteu-ning liggen er nog vele kansen voor onze klanten."

Verdienmodel

In het mkb-landschap wordt volgens Robert de Vries de toegevoegde waarde van een goede ERP systeem of Business Intelligence te weinig onderkend. "We komen te vaak tegen dat ondernemingen niet weten waar hun verdienmodel zit, waar efficiencyslagen gemaakt kunnen worden of een beeld hebben wat hun klant nou echt wil en hoe ze door te meten hier een beter beeld bij kunnen krijgen. Ik zocht eigenlijk iemand die hier vanuit de gebruikerskant ruime ervaring mee heeft en weet hoe dit soort veranderingstrajecten vorm gegeven moet worden. Ik hoefde niet te zoeken, want die persoon ken ik al vijftig

Advies De Vries & Partners

'Met name op het gebied van ICT ondersteuning liggen er nog vele kansen voor onze klanten'

De Vries & Partners Bedrijfskundig Adviseurs en Edwin de Vries zijn een strategische samenwerking met elkaar aangegaan, waardoor de dienstverlening van De Vries & Partners zich verder heeft uitgebreid tot een volwaardig bedrijfskundig adviesbureau.

Strategische samenwerking gebroeders de Vries

bij De Vries & Partners

Robert de Vries.

De Vries & Partners Advies

jaar. Ik moest hem alleen zover krijgen dat hij wilde toe-treden tot het bedrijf. Mijn broer Edwin - ooit begonnen als Assistent Accountant - heeft als Controller van grote (internationale) organisaties heel veel ervaring op gedaan als het gaat om het toepassen van ERP-systemen als meet-systeem voor de operatie maar ook voor het kennen van de klant. Hij geeft inmiddels lezingen op het gebied van Business Intelligence op Hogescholen en wordt regel-matig gevraagd door bedrijven die Business Intelligence systemen ontwikkelen om deze te implementeren bij hun klanten."

Familiebedrijf

Edwin de Vries vervolgt: "Afgelopen kerstperiode hebben we uitgebreid gesproken over het samen voortzetten van De Vries & Partners en hoe we verder vorm kunnen gaan geven aan onze beide doelstellingen. Wij waren het er al snel over eens dat een samenvoeging van onze kennis en kunde een enorme toegevoegde waarde zou betekenen voor de klanten. Wij leveren diensten die regelmatig in elkaars verlengde liggen. De samenwerking biedt dan ook de unieke mogelijkheid om complete service te bieden in bepaalde trajecten en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en competenties. Aangezien onze visies ook op elkaar aansluiten, we elkaar door en door kennen, dezelfde normen en waarden hanteren en we elkaar erg goed aanvullen, hebben we besloten dat ik toetreed tot de Vries & Partners. We zijn nu eveneens een familiebe-drijf geworden. Doelstelling is om toonaangevend te zijn op het gebied van fusie & bedrijfsovernames, familiebe-drijven en bedrijfskundig advies. Wij zullen ons blijven richten op trajecten waarbij het cre?ren van waarde een belangrijke rol speelt en de ondernemer het belang snapt dat hij/zij het bedrijf altijd verkoopklaar moet hebben ingericht. Hierbij kunnen wij zowel ondernemingen als ook hun adviseurs ondersteunen."

Robert de Vries vult nog aan: "Ik ben er enorm verheugd over dat Edwin ons team is komen versterken. De Vries & Partners timmert al twintig jaar erg succesvol aan de weg. Maar als wij onze klanten voorhouden dat ze ieder jaar strategisch naar hun bedrijf moeten kijken voor de komende vijf jaar, dan moeten wij dat zeker doen. Gelet op de ontwikkelingen als het gaat om verzamelen van data en deze data omzetten in de juiste verdienmodel-len voor een bedrijf, ben ik blij dat Edwin naast dat hij uitstekend financieel onderlegd is - met al zijn ervaring en kennis op het gebied van implementeren van ERP- en Business Intelligence systemen ons bedrijf komt verster-ken. Voor mij het ontbrekende stukje in de puzzel."

Succesvol

"Voor mij betekent de samenwerking eveneens een logische stap in de ontwikkeling van De Vries & Partners, dat onderken ik ook", vervolgt Edwin de Vries. "Daarnaast is het tevens een mooie stap in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Als ik de reacties tot nu toe merk en zie dat de samenwerking zowel door ons als door onze klanten als zeer positief wordt ervaren, heb ik er alle vertrouwen in dat onze samenwerking in de toekomst succesvol zal zijn."

www.devriesgroep.com

'Voor mij betekent de samenwerking een logische stap in de ontwikkeling van De Vries & Partners'

Edwin de Vries.

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement