International Security Partners: Safety first in analyse, advies en ondersteuning

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Voordat Slaman in 1987 International Security Partners oprichtte, had hij zijn sporen al ruimschoots verdiend bij de politie en in de persoonsbeveiliging. Zo borgde hij onder meer de veiligheid van verschillende staatshoofden en van de paus. Door de razendsnelle ontwikkeling van technologie en ICT, verlegde deze veiligheidsexpert zijn werkterrein tevens naar de online-omgeving. Want cyber gevaren vragen om gedegen digitale informatiebeveiliging.

De cyber risico analyse: een onthullende nulmeting

Cyber security begint voor de klant met een cyber risico analyse. "Dat is onze web based tool waarbij ondernemers antwoord geven op een serie vragen. Gaandeweg dat tra-ject wordt de ondernemer duidelijk hoe het is gesteld met zijn ICT-security. Naar aanleiding van deze analyse stellen wij een rapport op dat inzicht geeft in de kwetsbaarheid van zijn databeveiliging. Dat hele traject verloopt volledig online en is bedoeld om bij de ondernemer diens veilig-heidssituatie in beeld te brengen. Wil hij naar aanleiding van de bevindingen verder praten, dan nemen we telefo-nisch contact op om vervolgstappen af te spreken."

Die eerste vervolgstap is een audit. "Daarbij gaan we de diepte in, analyseren we bedrijfsprocessen en geven we de ondernemer inzicht in zijn digitale veiligheidssituatie. We kijken welk beleid hij al heeft opgetuigd, welke procedu-res en protocollen intern gelden. In die fase adviseren en helpen wij de ondernemer zijn informatiebeveiliging z? in te richten dat hij voldoet aan richtlijnen zoals we die ken-nen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze adviezen kunnen zowel technologisch als organisatorisch van aard zijn."

Techniek is niet zaligmakend

Techniek is belangrijk voor veiligheid, maar zeker niet zaligmakend. "Bij incidenten waarbij we betrokken worden, is het altijd de mens die faalde. Een medewerker die zijn USB-stick ergens achterlaat of op een link klikt. Tijdens onze awareness trainingen leggen we bijvoorbeeld uit wat er kan gebeuren als je op een verkeerd bestandje klikt. Daarnaast sturen we zo nodig een cyber mystery guest naar ondernemingen. Die vraagt dan bijvoorbeeld of

hij even een bestandje op een USB-stick uit mag printen. Theoretisch kan zo'n stick besmet zijn. Hoe medewerkers vervolgens op zo'n verzoek reageren, levert ook een beeld op van de veiligheidssituatie bij onze klant."

Service sluit aan op cultuur en mogelijkheden van klant

Behalve met ongelukjes kan een ondernemer te maken krijgen met een frauduleus handelende medewerker. "Het komt voor dat een werknemer opzettelijk data ontvreemdt, bijvoorbeeld om zijn werkgever mee af te persen. Maar denk ook aan een medewerker die goederen uit het magazijn steelt of een controller die geld naar zijn eigen bankrekening overmaakt. In dat soort gevallen doen wij forensisch onderzoek met behulp van onder andere ver-borgen camera's, om het noodzakelijke bewijsmateriaal te vergaren tegen zo'n medewerker. Met onze rapportage in de hand kan een ondernemer arbeidsrechtelijke maatre-gelen nemen. Maar veel problemen zijn gelukkig te voor-komen. Middels onze pre-employment screening kunnen we werkgevers vooraf duidelijk maken wat het risico is om ?berhaupt iemand in dienst te nemen."

Het is nog maar een greep uit de mogelijkheden van International Security Partners. Waarbij de crux van de service alles met de klant z?lf te maken heeft, aldus Slaman. "Onze klant bepaalt het tempo waarin we iets doen en de wijze waarop. Onze service sluit altijd aan op zijn mogelijkheden en bedrijfscultuur."

www.ispbv.nl

info@ispbv.nl

0320 284141

'Onze klant bepaalt het tempo waarin we iets doen en de wijze waarop'

International Security Partners is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het managen van risico's waar een opzetgedachte achter zit, zoals cyber crime, afpersing en fraude. Het kan een ondernemer keihard raken.

Safety first in analyse, advies en ondersteuning

International security Partners

veiligheid international Security Partners

tekst: Baart Koster

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement