CTC Talent Ontwikkeling: Niemand is voor ons afgewezen

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

CTC Talent, zo luidt de nieuwe overkoepelende naam voor Computer Training Centrum,

ICT Training Centrum, ActieComm Assessment & Communicatie en de MBO-opleidingen. Onder deze paraplu, waartoe nu ook de zakelijke trainingen be-horen (hierover meer in de volgende Vallei Business), komen alle activiteiten samen die ervoor zorgen dat alle mensen, ongeacht hun positie, opleiding of achter-grond, volwaardige hun talenten kunnen benutten op de arbeidsmarkt. "Het betreft een verbrede, generale versie van het project GROW-IT, waarbinnen we afgelopen jaar in samenwerking met de gemeente en de ICT-sector achttien kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan hebben weten te helpen," vertelt Wilhelm van de Glind, directeur van CTC Talent. "Het ging in dit project om een selectie van mensen met HBO- of wetenschappelijk niveau dan wel ervaring in het vakgebied die, door wat voor oorzaak dan ook, thuis zaten en via WSP Regio FoodValley bij ons binnenkwa-men."

Ontmoeting met mogelijkheden

Zonder het nut van de gebruikelijke psychologische tests te betwisten kijkt CTC Talent veel verder. "Wij gaan samen met de kandidaat op ontdekkingsreis naar zijn of haar mogelijkheden," aldus Van de Glind. "Uit een eerste gesprek volgt de richting die we inslaan met het afnemen van tests, onder meer op het gebied van persoonlijkheids- en intelligentiefactoren, zoals logisch redeneren, taalbeheersing en rekenvaardigheid. We richten ons in het vervolgtraject namelijk heel specifiek op talenten en drijfveren: waarvan krijg je energie en waar lekt het weg? Het is moeilijk om iets te leren dat tegen onze natuur in gaat. Natuurlijk blijkt soms de ontwikkeling van aanvullende kwalificaties nodig om iemand te laten slagen in een richting die bij hem of

Niet iedereen zit even lekker op zijn plek in het bedrijfsleven en dan is er ook nog een hele groep mensen voor wie de arbeidsmarkt een brug te ver lijkt. CTC Talent in Veenendaal ziet echter altijd mogelijkheden. Het haalt talenten naar boven, begeleidt in het ontwikkelen ervan en effent voor deze kandidaten de weg naar het bedrijfsleven. Niet alleen vanuit een commerci?le, maar ook vanuit een ide?le visie.

'Niemand is voor

ons afgewezen'

Wilhelm van de Glind CTC Talent Ontwikkeling:

Werving, Selectie en Persoonlijke Ontwikkeling, ctc talent

haar past. Onze tests maken met behulp van verhelderende grafieken heel tastbaar voor de kandidaat welke talenten en persoonlijk-heidskenmerken hij of zij heeft. Drijfveren, waardes, interesses en praktische zaken - waar liggen je kwaliteiten en hoe pak je dingen aan? - komen aan de oppervlakte, net als gedrag dat soms be?nvloed is door langdurige (heftige) gebeurtenissen. Zo'n testreeks kan dus best confronterend werken, maar vormt tegelijkertijd een laagdrempelige ontmoeting met je mogelijkheden."

Vertekend beeld

Aldus ontstaat niet alleen inzicht in interes-ses en kwaliteiten, maar wordt volgens Van de Glind ook duidelijk welke cursus(sen) of opleiding(en) - eventueel aangevuld met leer-werkervaring - iemand nodig heeft om in de juiste richting te kunnen slagen en bijvoor-beeld op specifieke vacatures te solliciteren. "Op die manier proberen we een gat op te vullen. Zelf verzorgen we allerlei trainingen en opleidingen, maar we brengen kandidaten ook onder bij externe aanbieders uit ons net-werk als dit traject beter bij hun ontwikkeling past. Het proces doorlopen we stap voor stap, met ruimte voor een koerswijziging wanneer de gekozen richting obstakels oplevert. Niet zelden blijkt een kandidaat een vertekend beeld van een beroep of van zijn kwalificaties te hebben. Binnen de ICT kan bijvoorbeeld de functie van 'programmeur' verleidelijk lijken, als je bij vrienden die in die sector werken een mooie leaseauto op de stoep ziet staan, maar je loopt waarschijnlijk tegen de lamp wanneer je een heel sociaal mens bent die zichzelf niet graag urenlang opsluit om zich met codes bezig te houden. Veelal zal dit er in de tests al uitkomen, die inzicht bieden in je persoonlijk-heid, talenten en intelligentiefactoren."

Alles kan

Waar nodig biedt CTC Talent ook begelei-ding op persoonlijk vlak, een aspect waarin

de psychologische achtergrond van Van de Glind zijn meerwaarde bewijst. "Dat speelt zeker bij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, die binnen de ontwikkeling die ze doormaken moeilijkheden op hun pad ondervinden. Naast bijvoorbeeld het krijgen van afwijzingen - al lastig genoeg - spelen er wellicht een lichamelijke of psychische beper-king, schulden of een traumatische ervaring in het verleden. Wij geven mensen een duwtje in de goede richting en helpen hen om het niet te zoeken in een excuus, maar in kansen. Het gaat dus om een verandering van mindset, die wij stapje voor stapje inleiden. Bedreigende, confronterende zaken hakken wij in hapklare brokken. We bespreken ze openlijk en zetten ze om in mogelijkheden. Niemand is voor ons afgewezen. Wij lopen continu samen op met de kandidaat, nemen deze zo nodig aan de hand en laten hem of haar het zien dat er heel veel opties liggen. Hierbij laten we de regie en verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de kandidaat zelf. Zeker, we geven grenzen aan, maar ook altijd mogelijkheden. Cursisten mogen hier op elk gewenst moment komen trainen en er is altijd ruimte voor een gesprek."

Makkelijker een ingang

CTC Talent wil beslist niet in de rol van een re-cruiter kruipen, maar maakt zich wel sterk om de kandidaten succesvol aan het bedrijfsleven te koppelen. Van der Glind: "We beschikken inmiddels over een groot netwerk in een toenemend aantal sectoren, zeker niet alleen ICT. Als collega-ondernemer krijg ik over het algemeen makkelijk een ingang. Onze kracht ligt in het feit dat wij onafhankelijk van gemeenten werken, maar wel met een ide?le visie. We leveren ondernemers gekwalificeer-de kandidaten - en z?ker niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - af die we door en door kennen, waarbij we uitleg geven over hun persoonlijke mogelijkheden en hen na de aanstelling blijven begelei-den. De kans dat een bedrijf dus in ??n keer raak schiet met een sollicitant is hoger, wat scheelt in de kosten. Soms moeten we hiervoor traditionele patronen bespreekbaar maken. Zo zoeken ondernemers vaak naar het schaap met de vijf poten: jong, ervaren en loyaal; veelal tegenstrijdigheden. Wij weten uit ervaring dat mensen met levenservaring vaak makkelijk binnen een team meedraaien, integer en loyaal zijn en meer veranderbe-reidheid tonen dan de vooroordelen willen doen geloven. Opgeleid en begeleid via CTC Talent brengen ze gerichte kwalificaties en de juiste motivatie mee, die de organisatie goede diensten bewijzen."

www.ctctalent.nl

"Wij gaan samen met de kandi-daat op ontdekkingsreis naar zijn of haar mogelijkheden," aldus Wilhelm van de Glind.

Challenge

CTC Talent heeft een challenge uitgezet om je logische vaardigheden op de proef te stellen, te vinden op de website, zonder dat je je hoeft aan te melden. Het bedrijf verloot een laptop onder de deelnemers.

'Het is moeilijk om iets te leren dat tegen onze natuur in gaat'

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement