Innius: Industry 4.0: Gericht op bedrijfswaarde

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Voor degenen die het niet zoveel zegt, Industry 4.0 beschrijft de volgende Industri?le Revolutie. In het kort komt het erop neer, dat we met de data die machines genereren nieuwe innovaties kunnen realiseren. Denk hierbij aan innovaties die het productieproces aanzien-lijk effici?nter maken en producten van hogere kwaliteit produceren met minder impact op het milieu. Voor de lezers van dit blad die in de industrie werkzaam zijn, zijn dit thema's die hoog op de agenda zullen staan.

Technologisch oogpunt

Industry 4.0 wordt vaak benaderd vanuit een techno-logisch oogpunt. Het wordt als een technisch verhaal ge-bracht en gaat vaak over het verzamelen en verwerken van sensor data voor detailinzicht in de technische toestand van de machine. Zeker interessant voor de technisch dienst van de organisatie, maar van minder belang voor personen in de organisatie die zich met de operatie van de organi-satie bezig houden. Deze personen, denk hierbij aan plant managers en operationeel directeuren, zijn meer geinteres-seerd in de optimalisatie van de productie in brede zin.

De filosofie van Innius is dat Industry 4.0 moet gefocust zijn op het genereren van bedrijfswaarde. Met name het verbeteren van de productiviteit en de beschikbaarheid van het machinepark, het verhogen van energie-effici?ntie en kwaliteit van de producten, en het verminderen van afval. Elke week bezoeken onze mensen industri?le bedrijven om te leren over hun praktische behoeften en procesproble-men en hiervoor praktische Industry 4.0 oplossingen aan te bieden. Innius is zo'n Industry 4.0 oplossing op het gebied van Smart Factory en Industrial Internet-of-Things (IioT).

Om bedrijfswaarde te cre?ren is het van belang om verder te gaan dan machine data verzamelen en analyseren. Een goed voorbeeld van deze insteek is ons nieuwe produc-tie data rapport. De integratie van productie data met machine data is een belangrijke mijlpaal voor innius. Voor productiebedrijven die gebruik maken van een extern sys-teem zoals ERP of MES om hun productie aan te sturen en te beheren, levert dit interessante nieuwe inzichten op. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen product receptuur en actuele productiekosten.

Er is momenteel veel aandacht voor Industry 4.0. Het is een opwindende tijd en we mogen er trots op zijn dat Nederlandse bedrijven een leidende rol spelen bij het omarmen van deze ontwikkelingen. Maar toch blijft er veel te verbeteren.

Gericht op bedrijfswaarde

Industry 4.0

ICT Innius

John Rijksen

Managing director Innius

Welke inzichten geeft het

productie data rapport?

Het productie data rapport combineert en visualiseert ERP- / MES-productieorders met de bijbehorende real-time machine data. Dit biedt diepgaande inzichten in aspecten zoals de productie-effici?ntie, materiaalkosten, energieverbruik, kwaliteit en verspilling per productieorder. Voor veel productiebedrijven geeft dit inzicht in hun activiteiten wat voor-heen niet mogelijk was. Door deze verschil-

lende aspecten per productieorder exact te berekenen op basis van real-time data, kunnen commerci?le beslissingen over prijzen veel nauwkeuriger worden geno-men. Deze inzichten kunnen ook worden gebruikt om te werken aan kostenbespa-ringsstrategie?n.

Neem contact op met ons, via de website www.innius.com of via email:

johnrijksen@innius.com.

Een praktisch voorbeeld: bakkerijproductie

Dit voorbeeld legt uit hoe het productie data rapport prakti-sche waarde kan cre?ren.

Pharos bakkerij heeft een productielijn die witte, volkoren- en tijgerbroodjes produceert. De bakkerij gebruikt een ERP-systeem om productieorders te genereren. Het aantal pro-ductieorders en de hoeveelheden van elk besteld broodsoort verschilt van dag tot dag. Ingredi?nten zoals bloem, zout en gist worden in bulk besteld en gebruikt zoals elk productrecept voorschrijft. Verspilling en bederf wordt niet of nauwelijks geregistreerd. Maar dan begint de bakkerij innius te gebruiken voor productiemonitoring en -optimalisatie. De machines van de productielijn zijn met innius gekoppeld. Ook het ERP systeem is met innius geintegreerd. In de innius Operations-app worden handmatige sensoren gebruikt om afval te controleren en de feedback door te geven.

Wanneer elke productieorder is voltooid, kan de productie-manager het rapport met productie data gebruiken om een gedetailleerde analyse van de bijbehorende machine data uit te voeren. Dit kan snel en eenvoudig worden gedaan, zonder data elke keer opnieuw (handmatig) te uploaden en configureren. Op basis van zijn bevindingen kan de productie-manager de volgende conclusies trekken:

Na het maken van een partij volkorenbrood, vergt de machine veel meer reiniging, vergeleken met de andere broodsoorten. Dit is om ervoor te zorgen dat geen van de zaden en granen andere broodsoorten besmet.

De energie die nodig is om tijgerbrood te mengen is 17% meer dan wat nodig is om andere broodsoorten te mengen.

Wit brood zorgt er kennelijk voor dat de verpakkings-machine meer stuk gaat dan bij andere soorten brood, waardoor het product bederft door onjuiste verpakking.

Er is ontdekt dat personeel de ovens tussen batches niet uitschakelt zoals de procedure hen opdraagt.

Tijgerbrood resulteert in meer verspilling en bederf in vergelijking met de andere broodsoorten.

Daardoor kunnen de volgende acties worden ondernomen:

Batches van volkorenbrood kunnen worden verplaatst naar het einde van elke shift, zodat de extra reiniging samenvalt met de algemene reiniging die toch plaatsvindt tussen de shifts. Dit bespaart tijd en verlaagt de kosten.

De extra energie die nodig is om tijgerbrood te mengen, wordt meegenomen in de kostprijsberekening.

Beslissingen kunnen worden genomen over waar de machine kan worden geoptimaliseerd of vervangen.

Binnen innius is een melding gemaakt om de productiema-nager te waarschuwen als de oven langer dan 2 minuten zonder brood in de oven aan blijft staan.

De kostprijzen voor de verschillende broodsoorten zijn bijgewerkt om het verschil in verspilling en bederfkosten te onderbouwen.

De impact op het bedrijf is dat de bakkerij van Pharos de productiecapaciteit heeft kunnen vergroten, de kwaliteit van zijn witte- en tijger-varianten heeft kunnen verbeteren, minder afval heeft kunnen produceren en veel nauwkeurigere kostencalculaties heeft. Dientengevolge kan de prijs van tij-gerbrood enigszins worden verhoogd, terwijl die van volkoren en wit brood kan worden verminderd.

ICT Innius

Om bedrijfswaarde te cre?ren is het van belang om verder te gaan dan machine data verzamelen en analyseren

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement