BDG Beveiliging: Innovatie en bredere dienstverlening

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Criminaliteit ontwikkelt zich voortdurend in allerlei richtingen, maakt gebruik van het onverwachte en vraagt dus om anticipatie door experts die er dagelijks mee geconfronteerd worden. "De grote behoefte aan beveili-ging zorgt ervoor dat in onze branche veel spelers actief zijn," zegt Herman van Schaik van BDG Beveiliging. "Sommige - zoals wij - zetten heel nadrukkelijk in op een langetermijnbeleid, andere verdwijnen na enkele jaren al weer en dan nemen nieuwe bedrijven hun plek in. Gezien de vertrouwensrelatie die je met elkaar aangaat doet een ondernemer er verstandig aan te kiezen voor een stabiele partner met bewezen integere medewer-kers, veel ervaring en een brede visie op dienstverlening. Vergewis je er altijd van dat het beveiligingsbedrijf dat je wilt inschakelen aangesloten is bij ??n van de twee brancheorganisaties in Nederland, want dat vormt een eerste waarborg voor kwaliteit en zekerheid."

Overstapservice

BDG Beveiliging koos voor het keurmerk van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). "Die stelt een aantal strikte voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals een periodieke screening van zowel leidinggevenden als overige medewerkers vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het strak op orde hebben van je interne processen, wat jaarlijks getoetst wordt via een kwaliteit-saudit," aldus Van Schaik. "Denk aan een gediplomeerd en ervaren managementteam, een aansprakelijkheids-verzekering, het respecteren van de CAO en - helaas niet altijd vanzelfsprekend in deze branche - een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst." Als solide speler in de markt biedt BDG Beveiliging ondernemers een overstapservice voor alarmopvolging aan, die ook geldt als elders nog een contract tot het einde van het jaar loopt.

Beveiliging is van alle tijden, maar krijgt wel een ander karakter, inspelend op de ontwikkelingen in de maatschappij en de evolutie van de techniek. We praten met Herman van Schaik, directeur van BDG Beveiliging in Barneveld, over de veranderingen in de afgelopen decennia. Innovatie en bredere dienstverlening staan volgens hem centraal.

'Innovatie en bredere dienstverlening'

Herman van Schaik, BDG Beveiliging over ontwikkelingen in sector:

'Je ziet een verschuiving richting particulieren en de middenstand, vooral de zaken die nog veel contant geld binnenkrijgen'

'Innovatie en bredere dienstverlening'

"Gedurende die periode brengen wij het abonnementsgeld dan niet in rekening. Bij de overstap nemen wij de nieuwe klant de volledige zorg uit handen, inclusief de opzegging bij het oude beveiligingsbedrijf."

Flexibiliteit

Van Schaik draait al circa dertig jaar mee in de sector en zag de mentaliteit en de service in positieve zin veranderen. "Waar dit ooit een traditionele branche met redelijk rechtlijnige mensen was, zie je nu over het algemeen een vriendelijker houding en een veel bredere invulling van de dienstverlening, waarbij gastheerschap de boventoon voert. Wanneer een surveillant in het verleden een vuilniszak met lekkende koffiedrab aantrof, zou hij er slechts melding van maken. Nu ruimt hij hem ook op. Dagelijks de post uit de brievenbus halen bij een woning die een deel van het jaar niet gebruikt wordt vormt ook een goed voorbeeld, net als de flexibiliteit bij receptieaflossing. Als mensen in het bedrijf wat langer willen doorwerken of vanwege bijvoorbeeld een personeelsfeestje juist iedereen wat eerder vertrekt, houden we daar rekening mee. Die service cre?ert tegelijkertijd een ander verwachtingspatroon: klanten willen nog wel eens ad hoc iets geregeld hebben. Ook dan stel-len we alles in het werk om hun behoeften te vervullen, zolang we de kwaliteit maar kunnen garanderen en er geen onnodige risico's optreden."

Verschuiving

Over tendensen in de criminaliteit zegt de directeur van BDG Beveiliging: "Inbrekers richten zich steeds minder op kantoorpanden, omdat deze goed beveiligd zijn. Je ziet een verschuiving richting particulieren en de middenstand, vooral de zaken die nog veel contant geld binnenkrijgen. Zelfs pizza-koeriers worden overvallen voor enkele tientjes. Sportkantines vormen ook nog wel eens een doelwit. Er valt weinig mee te nemen, maar de club komt wel met een grote schadepost te zitten. Als er wat gebeurt, blijkt vaak sprake van een samen-loop van toevalligheden: Jan sluit altijd af en schakelt het alarm in, maar wegens zijn vakantie neemt Piet dat over, weet

niet goed hoe het werkt en net op dat moment is er toevallig veel geld in huis. Zulke risico's dek je af door een professio-nele partner in te schakelen. Beveiliging kan ook hoofdza-kelijk een preventief karakter hebben, bijvoorbeeld in fast-foodrestaurants tijdens grote drukte, bij voetbalwedstrijden of festivals. Het gebeurt steeds vaker dat de beveiligings-branche taken overneemt van de gemeente of de politie, die op piekmomenten kampt met onderbezetting. Denk aan iets als het bewaken van een illegale vuurwerkopslag."

Meer controlemogelijkheden

De evolutie van techniek heeft veel positieve ontwikke-lingen teweeggebracht. "Geavanceerde camerasystemen vullen op steeds meer locaties de rol van de beveiliging aan," zegt Van Schaik. "Naast de registratie van ongewenste activiteiten gaat een sterk preventieve werking uit van zicht-bare camera's. Alarmsystemen geven steeds meer relevante informatie door aan centrales, waardoor onze medewerkers beter worden ge?nformeerd over het soort melding, wat hun veiligheid verhoogt. Zo komt er niet alleen een inbraakmel-ding binnen, maar ook exact waar: op in kantoor 24 links op de tweede etage. De klant heeft tegenwoordig veel meer controlemogelijkheden ten aanzien van de dienstverlening, bijvoorbeeld via de registratie van verschillende check-points in een gebouw en het GPS-systeem in onze voertui-gen, dat overigens ook bijdraagt aan de veiligheid van onze surveillanten. Met name in de zorg zijn er op dit moment veel ontwikkelingen. Een relatief nieuwe ontwikkeling is een noodmelding met persoonlijke positiebepaling voor bij-voorbeeld ouderen, medewerkers in de zorg en mensen op andere risicovolle plekken. Recentelijk verscheen X-Guard op de markt, een app voor mobiele persoonsalarmering die je eenvoudig op je smartphone kunt installeren. Kortom, de beveiligingsbranche staat nooit stil en we blijven onze dienstverlening hierop aanpassen en uitbreiden."

www.bdgbeveiliging.nl

BDG Beveiliging Veiligheid

"De beveiligingsbranche staat nooit stil en we blijven onze dienstver-lening uitbreiden", aldus Herman van Schaik.

De evolutie van techniek heeft veel positieve ontwikkelingen teweeggebracht

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement