Geen ruzie op het werk: Hoe ga je ermee om als meningen sterk verschillen en er een conflict dreigt?

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Jouw werkelijkheid of de mijne?

Coaching Geen ruzie op het werk

Verschil in werkelijkheid

Monique: "Herken je de volgende situatie? Je stelt een vraag en je krijgt een heel ander antwoord dan je ver-wachtte. Dat viel mij laatst weer eens op toen ik op het vragenforum Quora keek. De vraag 'Hoe ga je om met een passief agressieve drama queen?' vond ik nogal intrigerend dus keek ik snel naar de twee antwoorden. En die verschilden nogal wat van elkaar!"

Hoe ziet de werkelijkheid eruit?

"De volkomen andere manier van kijken naar het voor-gelegde probleem bracht me aan het denken. Want dat mensen verschillen in opvatting, dat weet iedereen. Daar heb ik het in mijn blogs ook al vaker over gehad. Maar deze ene vraag werd door de twee respondenten totaal anders benaderd. Waar de een serieus op de vraag inging en advies gaf, hield de ander de vragen-steller een spiegel voor: 'Hoezo was er sprake van een drama queen? En wat bedoelde ze eigenlijk met passief agressief? Waarom werd er zo'n etiket op het gedrag geplakt. Zei dat niet veel meer over de vragensteller dan over de zogenoemde drama queen? Moest die vragensteller niet veel meer naar zichzelf kijken?"

Jouw werkelijkheid of de mijne?

"Wat een cadeautje om zo'n vraag tegen te komen en dan die reacties te lezen! Want ons brein is gepro-

'Met hem? Daar valt echt niet mee te praten!' En 'Zij? Een echte roddeltante!' Monique Wakelkamp van Geen Ruzie op het Werk hoort in een mediation gesprek maar ook bij een teamoverleg soms stevige meningen over de 'ander'. Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid; maar toch Vallei Bussiness laat haar aan het woord met voorbeelden en tips voor je eigen praktijk of werkplek.

"Maak het gedrag bespreekbaar", aldus Monique Wakelkamp.

Hoe ga je ermee om als meningen sterk verschillen en er een conflict dreigt?

grammeerd om antwoord te geven als er een vraag gesteld wordt. Let maar eens op als je weer een training bijwoont. Hoe meer vragen gesteld worden, des te actiever ga je meedoen. Het is dus heel normaal en logisch dat je meteen een advies wilt geven. Zoals de eerste respondent deed. Hoe mooi is het dan dat iemand 'STOP' zegt en je even bewust maakt van de werkelijkheid. Dat was precies wat de tweede antwoordgever deed."

Zes blinde mannen en een olifant

Monique: "Misschien ken je het oude ver-haal over zes blinde mannen en een olifant. Omdat ze blind waren, konden ze de olifant natuurlijk niet zien maar wel voelen. Elk van hen stak zijn hand uit en voelde aan een deel van de olifant; de een zijn oor, de ander de staart, weer een ander de slurf, de vierde een slagtand, de vijfde een poot en de laatste een flank. Geen van hen zag het geheel, maar allemaal waren ze ervan overtuigd dat zij het goed gezien hadden. Ze hielden alle-maal vast aan hun eigen werkelijkheid. Dat dit tot een conflict leidde, spreekt voor zich. Pas toen alle verhalen bij elkaar kwamen en er echt geluisterd werd, werd het totale plaatje duidelijk."

Hoe kijk jij naar de werkelijkheid?

Monique: "Ik dacht bij mezelf: Hoe vaak plakken we zelf een etiket op het gedrag van de ander? En gaat het dan eigenlijk wel over die ander? Want als wij last hebben van het gedrag van een ander, dan kunnen we daar zelf wat aan doen. Zo houd je ook nog eens de regie."

Een aantal mogelijkheden:

Vraag wat die ander bedoelt. Gewoon, oprecht belangstellend, zonder (voor)oordeel. Laat je verrassen!

Pas als je echt snapt hoe een ander de situa-tie ziet, vanuit zijn perspectief en vanuit zijn normen en waarden, kun je begrijpen hoe hij tot zijn standpunt komt. Dan hoef je het nog steeds niet eens te zijn, maar die ander is ineens niet meer zo vreemd. Het begin van toenadering.

Maak het gedrag bespreekbaar. Geef feed-back op een goede manier. Benoem wat het met jou doet als jullie zo met elkaar aan het strijden zijn. Hoe jij last hebt van die situatie. Hoe jammer je het vindt dat je el-kaar kennelijk niet begrijpt. Hoe waardevol jij de relatie vindt.

Als de ander merkt dat je het meent, kan hij ook zijn waardering over jullie relatie uit-spreken. Ook hier hoef je het nog steeds niet over de inhoud eens te zijn, maar je houdt de relatie in stand.

Kijk naar jezelf. De enige waar je direct invloed op hebt, ben je zelf. Zelfs al ver-andert die ander, dan nog moet jij uit je negatieve werkelijkheid stappen. Alleen jij bepaalt hoe je de situatie ervaart.

Je hebt meer invloed dan je denkt! Denk aan de ene steen die je in de vijver gooit en die het wateroppervlak doet rimpelen.

Wat is jouw werkelijkheid?

Heb jij ook zo'n olifant in de buurt, of eerder een drama queen? Vind je het lastig om de situatie te veranderen; kun je wel wat hulp in je team gebruiken? Je hoeft niet te wachten tot er een heus conflict ontstaat. Bel of mail me! Ik kijk graag vrijblijvend met jou naar de mogelijkheden!

www.geenruzieophetwerk.nl

Illustratie met dank aan vijaybhat.com

Geen ruzie op het werk Coaching

Zes blinde wijze Indi?rs

vonden een olifant

ze wilden weten wat het was

en voelden met hun hand

De eerste voelde aan een tand

en zei: 'ik zeg u thans

dit monster van een olifant

lijkt sprekend op een lans'

De tweede voelde aan een zij

dat duurde wel een uur

riep blij: 'Aha,

dit beest lijkt op een muur!'

De derde voelde aan een voet

en zei: 'Doe niet zo sloom,

er is geen twijfel mogelijk,

dit beest is een boom.'

De vierde kneep eens in de slurf

en werd opeens doodsbang,

'Die zogenaamde olifant,

dat is een slang!'

De vijfde voelde aan een oor

en zei: 'Dat is niet mis,

dit dier is werkelijk uniek

omdat het waaiervormig is.'

De zesde kreeg het staartje beeten zei nog even gauw:

'Wat kletsen jullie allemaal,

dit beest lijkt op een touw'.

Zo blijkt maar weer uit dit verhaal hoe moeilijk 'weten' is: de blinden hadden allemaal gelijk, toch had elk het mis.

Je hebt meer invloed dan je denkt! Denk aan de ene steen die je in de vijver gooit en die het wateroppervlak doet rimpelen

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement