Column Advocatenkantoor Wolters

Magazines | Vallei Business nr 6 2015

Is de zakelijke relatie in evenwicht? Let op de arbeidsrelatie

Een relatie aangaan met een ander is altijd een uitdaging. Een zakelijke relatie aangaan, brengt nog een hele andere dynamiek. Een goed evenwicht tussen de betrokken (rechts-)personen is belangrijk.

Gelijkheid, compensatie

van ongelijkheid

Gelijkheid staat vaak voorop in een zakelijke relatie. Een voorbeeld van een zakelijke relatie waarbij de een niet gelijk is aan de ander is de arbeidsrelatie. De werknemer is niet gelijk aan de werkgever. Door de regels van het arbeidsrecht wordt de werknemer beschermd; de ongelijkheid van partijen wordt gecompenseerd. Een werknemer krijgt bepaalde rechten.

Plichtenkant

De keerzijde van rechten hebben, is uiteraard het hebben van plichten. Zo moet een werknemer zich gedragen als een goed werknemer. Werk kan niet zomaar worden geweigerd. Ziekmelding dient niet zomaar te geschieden. Mocht ziekmelding volgen, dan dient werknemer actief te werken aan zijn re-integratie.

Sancties

Worden in een zakelijke relatie plichten niet nagekomen, dan kunnen er sancties volgen. Op overtreding van afspraken kan bijvoorbeeld een boete worden gesteld. Denk in een arbeidsrelatie aan loonmaatregelen en uiteindelijk zelfs een einde van de overeenkomst. Uiteraard moeten in geval van schending wel tijdig de juiste sancties worden genomen.

Laat u tijdig voorlichten over hetgeen voor u geldt en wenselijk is.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers. n

Advocatenkantoor Wolters

I www.advocatenkantoorwolters.nl

E info@advocatenkantoorwolters.nl

Vragen? Stel ze aan:

Advocaat mr. A.L.

(Annette) Wolters-van Soest

Specialist Arbeidsrecht en

Ontslagrecht, Ondernemingsrecht

en Contractenrecht

column

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement