Dirkzwager breidt dienstenpakket uit met financieel recht

Magazines | Vallei Business nr 6 2015

Dirkzwager breidt dienstenpakket uit met financieel recht

Financieel recht is een specialisme dat raakvlakken heeft met veel andere rechtsdisciplines. Bij fusies en overnames komt het bijvoorbeeld van pas, maar ook bij zaken als gezondheidsrecht en rentederivaten. Chantal van den Borne zegt: “Eigenlijk kan het specialisme financieel recht van toegevoegde waarde zijn voor alle andere specialismen van Dirkzwager. En als kantoor kunnen we een nóg vollediger dienstenpakket aanbieden. Cliënten die problemen hebben met hun bank, bijvoorbeeld op gebied van beleggingen of kredietverstrekking, kunnen daarvoor voortaan ook bij Dirkzwager terecht.” Financiële ondernemingen, (semi)overheidsinstellingen, MKB-ondernemers in het hogere segment en belangenorganisaties kunnen bij Dirkzwager aankloppen voor specialistische kennis.

Bekenden

Het lijkt bijna voorbestemd: op het moment dat Van den Borne toe was aan een nieuwe stap in haar carrière, besloot Dirkzwager een aparte afdeling financieel recht op te zetten. De twee partijen kenden elkaar al, want Van den Borne werkte er namelijk van 2001 tot 2005 als advocaat ondernemingsrecht. “Daarvoor heb ik ervaring opgedaan in de bankenwereld, waarbij ik me veelal bezighield met internationale financieringstransacties. Op een gegeven moment wilde ik aan de slag voor een groot advocatenkantoor. Ik wist dat Dirkzwager kwalitatief zeer goed is en dat ik er een gedegen opleiding zou krijgen.”

Eigen praktijk

Diverse zaken op het gebied van financieel recht kwamen bij Van den Borne terecht in haar tijd bij Dirkzwager. Zij besloot de opgedane kennis en ervaring om te zetten in een eigen praktijk, ook vanwege de mogelijkheid om dit met haar jonge gezin te combineren. Het kantoor werd een succes, maar ze miste nog één ding. “Binnen ons kantoor was ik de enige advocaat met het specialisme financieel recht. Het lukte uiteindelijk niet om binnen 2BW Advocaten een team met dat specialisme op te zetten. Ik kreeg het steeds drukker en moest het in mijn eentje redden. Zo werd het succes min of meer mijn eigen valkuil.” Toen de kans kwam om terug te keren op het oude nest, Dirkzwager, besloot ze deze aan te pakken.

Financieel recht

Chantal van den Borne is een waardevolle aanvulling op het ondernemingsrecht team van Dirkzwager dat per 1 januari 2016 verder versterkt wordt met een in financieel recht gespecialiseerde advocaat. Het team staat cliënten bij op tal van financieel rechtelijke gebieden. Denk aan advies over het structureren of uitonderhandelen van een financieringstransactie, herstructureringen, private equity en venture capital en vastgoedfinancieringen. Dirkzwager begeleidt financieringstransacties van begin tot eind. “Hoe eerder in dit proces juridische begeleiding plaatsvindt, hoe zekerder de cliënt is van een goede afwikkeling. Wij wijzen vanaf het eerste moment op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden. Voor zaken die buiten ons vakgebied liggen, maken wij gebruik van de expertise van collega’s van andere secties binnen ons kantoor. Ook in het buitenland kunnen wij cliënten van dienst zijn.”

Positief

Beide partijen zien de toekomst positief tegemoet. Van den Borne: “Ik krijg enorm veel ondersteuning in mijn werk, op alle mogelijke gebieden. Dat is heel erg fijn. Het is een dynamische sectie met een positieve sfeer, waar iedereen er gezamenlijk de schouders onder zet.” Ook Dirkzwager ziet het als een win-winsituatie en verwacht veel synergie tussen de verschillende specialismen binnen de organisatie.

Meer weten over het onderwerp financieel recht en wat daar aan juridische vraagstukken allemaal onder valt? Chantal van den Borne publiceert regelmatig nieuwsartikelen over dit onderwerp op www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl. Ook is zij te volgen via twitter: @ChantalvdBorne n

Als grootste advocaten- en notariskantoren buiten de Randstad had Dirkzwager al zo goed als iedere discipline in huis. Voor financieel recht gold dat echter nog niet, maar daar is sinds oktober jongstleden verandering in gekomen. De ervaren specialist Chantal van den Borne werd aangesteld om dit vakgebied te vertegenwoordigen.

Advocatuur

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement