FOV Nieuws

Magazines | Vallei Business nr 6 2015

Strategische Agenda FoodValley regio

Het college van GS van de provincie Gelderland heeft een reactie geschreven op de Strategische Agenda. De provincie is blij met de structurele samenwerking tussen ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en overheden en het resultaat. Opmerkingen plaatst de provincie ook: misschien moeten we meer samenwerken met partners in andere regio’s en in nationaal en internationaal verband, voor de local buzz investeren in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en andere innovatieve sectoren en de Kennisas Ede-Wageningen positioneren als epicentrum. De provincie wil graag uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2016 een integrale afweging maken wat betreft onze betrokkenheid bij c.q. participatie in de verschillende gebieden en opgaven.

Dit nieuws wordt u aangeboden door de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV). Dit is de samenwerking van acht bedrijvenkringen: Barneveldse Industriële Kring (BIK), Wagenings Ondernemers Contact (WOC), Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), Edes Bedrijfs Contact (EBC), Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN), Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW), Bedrijvenkring Rhenen en Ondernemersvereniging Renswoude.

Blijf actueel met

onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via www.fovweb.nl, daar heeft u ook de mogelijkheid om aan te melden voor de tweemaandelijkse FOV-nieuwsbrief.

Afstemming vraag en aanbod van ICT’ers

De Stichting ICT Valley en de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) voeren momenteel een grootschalig onderzoek uit in de FoodValley regio. Enerzijds is dit onderzoek gericht op de personeelsbehoefte en bijbehorende opleidingsniveaus in de ICT voor de komende vijf jaar. Daarnaast krijgt men inzicht in het huidige aanbod vanuit de door de overheid bekostigde kennis- en onderwijsinstellingen. Tot slot laten deze gegevens samen zien in hoeverre vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Dankzij dit onderzoek kunnen we het opleidingsaanbod nog beter afstemmen op de marktvraag. Eind januari 2016 wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht.

Toekomst RCT’s

Er wordt gewerkt aan een vernieuwd Gelders Centrum voor Technologie. Een nieuw bestuur wordt gevormd en innovatiemakelaars worden geselecteerd. In het eerste kwartaal van 2016 zal de regionale inbedding vorm krijgen. We hebben de kwartiermakers te kennen gegeven dat we er sterk aan hechten dat er voor de FoodValley regio een innovatiemakelaar blijft die op laagdrempelige wijze ‘experttafels’ tot stand kan brengen. Via deze tafels van enkele bedrijven die een gemeenschappelijk belang of kenmerk hebben, kunnen MKB-ondernemers gemakkelijker toegang krijgen tot innovatie, opleiding, arbeidsmarktoplossingen en overheidszaken.

Pilot Slim Rijden Kosten Vermijden

Op 1 januari aanstaande is in de regio FoodValley de pilot Slim Rijden Kosten Vermijden gestart. Hiermee daagt de Bereikbare Vallei werknemers uit om hun rijgedrag te verbeteren en aan de hand van praktische tips zuiniger, veiliger en goedkoper te rijden. Voor deze proef zoekt De Bereikbare Vallei geïnteresseerde organisaties. De pilot duurt drie maanden en deelname is gratis. Meer informatie of deelnemen aan de pilot? Kijk op www.debereikbarevallei.nl of stuur een e-mail naar r.v.d.hamsvoort@dtvconsultants.nl.

Contact FOV

www.fovweb.nl

Martin Ruiter, voorzitter

voorzitter@fovweb.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement