Business Flitsen

Magazines | Vallei Business nr 6 2015

Rabo LedenEvent: spotlights op

8 lokale talenten in de CineMec

Woensdagavond 2 december genoten zo’n 700 leden van Rabobank Vallei en Rijn van spectaculaire muzikale optredens door lokale talenten. In de CineMec organiseerde de bank het Rabo LedenEvent om talenten een podium te geven en tegelijkertijd leden van de bank een inspirerende avond te bezorgen. Onder begeleiding van de band van trompettist André Heuvelman traden 8 talenten op in de Expozaal van de CineMec. Zij waren geselecteerd na een auditieronde bij de Rabobank. Een gevarieerd programma kwam voorbij, dat gepresenteerd werd door tv-personality Klaas van Kruistum uit Veenendaal. Alle optredens werden voorzien van het deskundig jury-commentaar van Mike Schäperclaus en Irene Hartkamp. Aan het slot van de avond mocht het publiek via sms-stemmen hun talent kiezen. Bente Bakker kreeg de meeste stemmen en ontving uit handen van Barry van de Lagemaat, directievoorzitter bij Rabobank Vallei en Rijn, de award. Met het gezamenlijke slotlied ‘We are the world, we are the Rabo’ klonk feestelijk hoe de Rabobank een aandeel heeft in elkaar. In het Exposium was aansluitend voor de Rabobankleden nog een meet&greet met de talenten en Klaas van Kruistum onder het genot van een hapje en drankje.

Professor Scherder inspireert medewerkers De Meent

Op 15 december organiseerde locatie De Meent in Veenendaal van Zorggroep Charim voor genodigden een mini symposium 'Dementie in beweging'. Professor dr. E. Scherder, bekend van het televisieprogramma De Wereld Draait Door, inspireerde de aanwezigen met een lezing over ouderen met dementie. Hij ging in op de invloed van bewegen en muziek op de dementerende. Het tweede deel van het symposium bevatte workshops, informatiestands en een demonstratie van zorginnovaties zoals de robot Zora. De robot Zora activeert ouderen door bewegingsoefeningen en spelletjes te doen. De CRDL is een interactief instrument dat demente mensen nieuwe en unieke mogelijkheden biedt te (blijven) communiceren met anderen. De Thera trainers zijn speciale fietsen voor mensen met een beperking waarop zij hun prestaties kunnen volgen.

Transitie in de landbouw is noodzakelijk’

Om het klimaatprobleem een halt toe te roepen, is naast de energietransitie een doorbraak in de landbouw noodzakelijk. “We moeten naar een andere landbouw met gemengde bedrijven, lokale productie en een gezonder dieet met minder dierlijke eiwitten.” Dit zei prof.dr.ir. Pier Vellinga op het symposium ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen University, op 10 december.

De landbouw moet van de energietransitie leren. Met een verdere intensivering van de landbouw en een efficiencyslag is het wereldvoedsel- en broeikasgasprobleem niet op te lossen. “We hebben een doorbraak nodig”, zegt Vellinga. “Een verandering van strategie van kwantiteit naar kwaliteit en kringlopen. Nog steeds investeren er jonge boeren in intensivering, maar eigenlijk zou de energie moeten gaan naar een gemengd bedrijf, het sluiten van kringlopen, en naar meer plantaardig voedsel. Als consumenten overschakelen op een gezonder dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, is genoeg voedselproductie voor de wereld mogelijk met veel minder uitstoot van broeikasgassen.”  

Vellinga was ruim acht jaar hoogleraar in Wageningen. Daarnaast was hij hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de VU in Amsterdam. Voordat Vellinga werd aangesteld aan Wageningen University, werkte hij al met Wageningse onderzoekers samen op het gebied van voeding en klimaat. Vellinga blijft actief op gebied van landbouw en klimaat. Zo gaat hij bij de Waddenacademie verder werken aan zilte landbouw en is hij voorzitter van Urgenda. 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement