‘Sharing innovation’ geeft bezoekers een kijkje in de toekomst

Magazines | Vallei Business nr 6 2015

Succesvolle bijeenkomst voor ICT-bedrijven bij Wageningen UR

‘Sharing Innovation’ geeft bezoekers kijkje in de toekomst

Op 11 november organiseerden Ondernemend Veenendaal, Wageningen UR, ICT Valley en VNO-NCW Midden voor de derde keer een succesvolle ontmoeting tussen ondernemers en onderzoekers onder de naam ‘Sharing Innovation’. Ruim honderd bezoekers lieten zich inspireren door het thema Smart Industry en kregen een kijkje in de toekomst. Pitches over big data, sensortechnologie, vision, robotica en foodprinting lieten de verschillende praktijktoepassingen zien voor industriële en ICT-bedrijven.

Een directe koppeling met de praktijk vond plaats tijdens het tweede gedeelte. Onder aanvoering van vijf matchmakers kon de pas opgedane kennis verdiept worden en werd er volop genetwerkt. Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research deelde zijn bevindingen over smart farming en hoe ict een koe langer laat leven. “Vanuit fokkerijperspectief zit iedere koe ergens in een database”, zo vertelde Lokhorst. “Nagenoeg alle melkveehouders werken met een managementsysteem en/of automatiseringssystemen voor het melken en contact met de dierenarts.” Ging het volgens Lokhorst vroeger om onderzoeksprojecten, nu zie je de betrokkenheid van de industrie waardoor dit soort principes ook in de praktijk toepasbaar is. “Het wordt meer realtime, waardoor je als veehouder dagelijks op het scherpst van de snede met je dieren bezig bent. En als dieren goed in hun vel zitten, dan is dat ook economisch al snel interessant. Belast je een dier minder, dan kan hij langer mee. Het vroegtijdig detecteren van ziekten, zorgt op de lange termijn voor een verlengde levensduur – en op de korte termijn zorgt smart farming voor minder productieverlies. Gezondheid van dieren betaalt zich aan alle kanten terug."

Apps

Liesbeth Luijendijk van Food & Biobased Research vertelde over de impact van de digitalisering voor de consument in de Foodsector. “In de Foodsector zie je al steeds meer veranderen”, benadrukte Luijendijk. “Online e-tailers als Picnic en HelloFresh betreden de markt en er verschijnen apps die de consument ondersteunen bij het maken van de juiste voedingsmiddelenkeuzes. De rode draad in al deze ontwikkelingen is het gepersonaliseerde aanbod. Door slim gebruik te maken van data kunnen al deze sectoren de consument bedienen met een passend aanbod. In de Foodsector zijn al wel veranderingen te zien, maar dit kan nog veel beter.”

Luijendijk benadrukte dat er al veel gebeurt op het gebied van het monitoren van jezelf. “De verwachting is dat de technologische ontwikkelingen ook hier verder gaan en dat monitoring van voedingsinname, vertaald naar een gepersonaliseerd voedingsadvies, in de toekomst mogelijk wordt.”

Precisielandbouw

Corné Kempenaar senior onderzoeker van Wageningen UR en specialist in plant research, belichtte de precisielandbouw en hoe boeren straks vanuit hun stoel hun land besturen. “Een goed voorbeeld is Akkerweb, het open source platform voor precisielandbouw. Binnen de precisielandbouw zie je een doorvertaling van de big data die binnenkomt naar management. Bij de oprichting van Akkerweb, drie jaar geleden, zijn een aantal bedrijven betrokken. Een heleboel data wordt snel gekoppeld aan de kennis die voor handen is en aan de telers. Boeren vinden in dit platform allerlei apps die hen helpen bij het plannen van bodembewerking, gewasverzorging en oogst; waardoor het met een druk op de knop mogelijk wordt om je aardappelperceel te besturen.”

Zelfrijdende voertuigen

Eldert van Henten van de Farm Technology Group van Wageningen UR informeerde over zelfrijdende voertuigen en wat ruimtevaart en de agrarische sector met elkaar te maken hebben. “De technologie die nodig is voor het besturen van een voertuig in het verkeer zal niet veel afwijken van de technologie die nodig is voor het besturen van een robot in een kas of een trekker op het veld”, lichtte hij toe. “Veel sectoren vinden het wiel opnieuw uit, terwijl ze veel beter gebruik kunnen maken van de kennis uit andere sectoren.” Een voorbeeld van een sectoroverstijgende oplossing is het promotieonderzoek van Van Henten zelf. Hij deed onderzoek naar het economisch optimaal besturen van het kasklimaat. De benodigde technologie om dat vraagstuk op te lossen was afkomstig uit de ruimte- en luchtvaart. Hij had deze oplossing nooit kunnen bedenken door enkel kennis uit het eigen domein te gebruiken.

Robotisering

Gert Kootstra van Wageningen UR Food & Biobased Research sprak over robotisering en de rol van het bedrijfsleven. Kootstra gaf aan hoe belangrijk de rol van het bedrijfsleven is in de ontwikkeling van en het onderzoek naar robotica. “Onderzoekers bestuderen de mogelijkheden en beperkingen van robots en adviseren over de inzet ervan. Ondernemers zijn nodig om de stap te maken naar een volledig markt-klaar product. Bedrijven in de ICT, machinebouw en/of robotica zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor de onderzoekers.”

Kootstra lichtte ook toe dat de Wageningen UR onderzoek doet naar de inzet van robotica op verschillende plekken in de keten, van boerderij tot bord. “Door onderzoek te doen in de gehele keten, kunnen verbanden worden gelegd. Door data uit te wisselen kan bekeken worden hoe processen in het begin van de keten uiteindelijk gewaardeerd worden.”

 

Succes

Wethouder Marco Verloop was blij met het succes van de bijeenkomst. “Wageningen UR is nu al voor de elfde keer op rij uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland. We vinden het erg belangrijk om onze bedrijven zo veel mogelijk te verbinden aan de enorme hoeveelheid kennis in onze regio. Een evenement als ‘Sharing Innovation’ neemt drempels weg en zorgt voor verbinding.” n

Meer informatie voor bedrijven over de pitches en contactgegevens van onderzoekers zijn te vinden op http://www.ictvalley.nl/blog/.

ICT

Bedrijvenkring Veenendaal (BKV) feliciteerde tijdens ‘Sharing Innovation’ de Wageningen UR met de uitverkiezing tot de beste Universiteit van Nederland. En dit voor het elfde jaar. ‘Een prestatie’ volgens de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2016. Eerder dit jaar is de Wageningen UR door een vooraanstaand Amerikaans tijdschrift uitgeroepen tot de beste landbouwuniversiteit in de wereld.

Dit memoreerde Wim Werkman, vice-voorzitter van Bedrijvenkring Veenendaal. Hij vertelde trots te zijn op de universiteit met deze faam in het FoodValleygebied. Hij riep de WUR, dat niet alleen staat voor de universiteit maar ook voor reseachcentre, op vooral ook wereldberoemd te worden juist in dit gebied. “Samenwerken met het bedrijfsleven gaat ons beide veel brengen”, aldus Werkman.

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit werd een taart overhandigd aan de heer Dr. Frank Bakema, Corporate Director Educatie, Research& Innovation. Alle deelnemers aan de bijeenkomst kregen ook gebak.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement