Kenniscampus Ede bruist, steeds een beetje meer

Magazines | Proeftuin FoodValley

De Kenniscampus in Ede wordt langzaam maar zeker steeds meer een begrip in én om Ede; het biedt onderwijs aan 12.000 studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met Hbo. De fysieke buitenruimte van de campus heeft al een flinke transformatie ondergaan. De gemeente Ede heeft de Zandlaan grondig aangepakt, de nieuwbouw van de CHE is inmiddels volop in gebruik en ROC A12 gaat het nieuwe Technova College bouwen. Hekken rondom schoolpleinen verdwijnen steeds meer om meer onderdeel van het geheel te worden.

De ambitie van de op de campus gevestigde onderwijsinstellingen gaat veel verder dan de voor het oog zichtbare, openbare ruimte. Onderling wordt er op het gebied van onderwijs steeds intensiever samen gewerkt om onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten, doorlopende leerlijnen te ontwikkelen en nieuwe onderwijsconcepten samen met het bedrijfsleven vorm te geven. Het onderwijs van de toekomst is een ontwikkeling van onderwijs, overheid én ondernemers.

Gezonde campus
Kenniscampus Ede wil de eerste gezonde campus van Nederland worden. Hiervoor wordt er intensief samen gewerkt om aan de landelijke richtlijnen gezonde school te voldoen. Een gezonde leefstijl maakt een significant verschil in de basis voor verdere ontwikkeling van studenten en leerlingen. In principe valt het HBO niet onder deze richtlijnen, maar op de campus werken alle onderwijsinstellingen hier samen aan, dus ook het HBO. De landelijke aanpak richt zich op sport, bewegen en een gezonde leefstijl. En dit ga je op de Kenniscampus dan ook merken. Zo wordt er in de nabije toekomst een calisthenics toestel geplaatst (buiten sporttoestel), wordt er al aan urban farming gedaan en is er een speciale sportkaart voor leerlingen en studenten. Met enige regelmaat worden er (sportieve) evenementen georganiseerd om gezond bezig te zijn en elkaar te ontmoeten.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de bouw van een nieuwe (top)sporthal, waar onderwijs, topsport en breedte sport elkaar zullen moeten gaan vinden. Veel studenten en leerlingen hebben een kwetsbare leeftijd en haken massaal af van sport. De nabijheid van topsport en de professionaliteit van de faciliteiten, in combinatie met de aandacht die binnen de opleidingen wordt geschonken aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, zijn een extra uitnodiging om wel te (blijven) deelnemen aan sport en beweging.