Vastgoedmonitor biedt podium voor dialoog

Magazines | Proeftuin FoodValley

Terugblikken en vooruitkijken. De Vastgoedmonitor FoodValley geeft dit jaar voor het tiende achtereenvolgende jaar inzicht in de vastgoedontwikkelingen in de regio. “De werkwijze is uniek”, zegt Roel Kremers, voorzitter van de Stichting Vastgoedmonitor FoodValley. “Bedrijven, overheid en woningcorporaties, alle spelers zitten hier met elkaar aan tafel.”

Tekst: Alice van Schuppen I APA Tekst
Fotografie: Sjef Prins I APA FOTO

De Vastgoedmonitor FoodValley is een initiatief dat echt van onderop is ontstaan, benadrukt Kremers. “Bouwers en makelaars hadden destijds behoefte aan meer afstemming”, verklaart hij. De samenwerking kwam tien jaar geleden van de grond in Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, de zogenoemde WERV-gemeenten die nu zijn opgegaan in de Regio FoodValley. Inmiddels zijn meer vastgoedondernemers in de sector aangesloten, net als alle acht gemeenten, de provincies en de woningcorporaties in de regio.

“Je leert elkaar verstaan en kunt elkaar daardoor beter van dienst zijn”, noemt Kremers de winst van de samenwerking. “En door de regio als geheel te zien, hoeft niet elke gemeente dezelfde woningen te plannen. Kijken waar behoefte aan is, aansluiten op de identiteit van elke gemeente en alle gemeenten een specialiteit gunnen, leidt uiteindelijk ook tot meer diversiteit.” FoodValley is een aantrekkelijke regio, toont Kremers. “Grond is hier nog relatief goedkoop, er is ruimte en de bereikbaarheid is uitstekend. De regio groeit, er is veel werkgelegenheid en het arbeidsethos is hoog.”

Podium voor dialoog
De manier waarop vastgoedspelers in de FoodValley regio met elkaar samenwerken, heeft al landelijke aandacht opgeleverd. Minister Plasterk dichtte de regio een voorbeeldfunctie toe. “Partijen in deze regio zijn onderling sterk bij elkaar betrokken”, weet Rob Arends, bestuurslid van de stichting. “Ook op de Provada presenteren we ons gezamenlijk.” In betrokkenheid wordt echt geïnvesteerd: “Data presenteren is één, het bieden van een podium voor dialoog tussen alle belanghebbenden zien we als onze andere belangrijke taak.”

Daar wordt goed gebruik van gemaakt, ervaren Kremers en Arends. “Iedereen komt naar ons jaarlijkse symposium, uit alle geledingen van de bedrijven en organisaties. Je merkt dat drempels tussen partijen daardoor lager worden. Dat is de meerwaarde van Vastgoedmonitor FoodValley: Er is wederzijds begrip, je kunt elkaar makkelijker spreken en sneller zaken doen."

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement