Zo mooi, groen en plezierig kan een bedrijventerrein zijn

Magazines | Proeftuin FoodValley

Ecologen onderzoeken hoe de natuur werkt. “Van de natuur kunnen we veel leren’’, geeft Vet het uitgangspunt aan. Ze noemt de drie voornaamste lessen: Gesloten kringlopen, de zon als belangrijkste energiebron en het belang van biodiversiteit. “Deze lessen hebben we met de realisatie van dit gebouw, tegenover de campus van Wageningen UR, proberen toe te passen.’’

Tekst: Alice van Schuppen I APA Tekst 

Fotografie: Sjef Prins I  APA Foto en NIOO-KNAW

Grondstoffen terugwinnen
In het NIOO-gebouw wordt decentrale sanitatie gebruikt om grondstoffen terug te winnen uit het spoelwater van de toiletten. “Fosfaat is een belangrijke grondstof die anders zomaar in het riool verdwijnt’’, zegt Vet. Algen helpen bij de terugwinning. “Tegelijkertijd onderzoeken we bijvoorbeeld wat algen doen met medicijnresten in het afvalwater. Onderzoek is zo gekoppeld aan ons eigen gebouw.’’

Een groen dak, een groene wal met daarop een soortenrijke haag, een bloeiende binnentuin en een aantrekkelijke omgeving voor dieren, het NIOO laat zien dat biodiversiteit met nieuwbouw ook in stand kan blijven. “We streven ernaar de biodiversiteit op ons terrein zelfs groter te maken’’, zegt Vet. Over de toekomst van zonne-energie is volgens haar geen twijfel meer mogelijk. “Dat gaat het gewoon worden. Zonnepanelen kunnen bovendien heel goed worden gecombineerd met een groen dak.’’ Die ontwikkeling kan wat Vet betreft niet snel genoeg gaan. “Waarom verplichten we niet dat voortaan alle nieuwe platte daken ‘groen’ moeten zijn? Daar kunnen we morgen al mee beginnen.’’

Natuur binnen de stad halen
Het 4,5 hectare grote complex van het NIOO geeft vooral aan hoe mooi, groen, plezierig en duurzaam een bedrijventerrein kan zijn, zo stelt de directeur. “Iedereen kan in zijn eigen omgeving daarmee aan de slag’’, benadrukt ze. “Bedenk bijvoorbeeld waar je iets kunt planten, hoe je de natuur een beetje kunt helpen. En natuurlijk ook hoe je omgaat met vervoer, of met afval. Zoek daarin de samenwerking met anderen.’’ In stedelijke ontwikkeling signaleert Vet dat de behoefte aan een sterkere relatie tussen voedselproductie en de stad toeneemt. “We willen graag dat kinderen meer in contact komen met de natuur. Dat kan als we die natuur binnen de stad halen.’’ Vet ziet dat deze beweging echt op gang komt. “Het is een trend waar ontwikkelaars rekening mee moeten houden.’’ n

Gebouwd met herbruikbare materialen, gevoed door zonne-energie en met een zo goed als gesloten kringloop van afvalwater. Het gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen is als proeftuin voor duurzaam bouwen voortdurend in ontwikkeling. ’’Wageningen staat voor kwaliteit van leven’’, zegt Louise Vet, directeur van het NIOO. Die identiteit past de hele FoodValley regio.

 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by