Wonen, winkelen en beleven in Brouwerspoort

Magazines | Proeftuin FoodValley

Het plan Brouwerspoort stamt uit 2002 en komt met de afronding van het noordelijk deel nu echt tot leven. “Natuurlijk hebben we tijdens de crisis een dip gehad, maar we hebben niet veel toegegeven op het plan”, zegt wethouder Arianne Hollander. De cultuurclusters, met bibliotheek, muziekschool, volksuniversiteit, museum en filmhuis vormen het hart van Brouwerspoort. De openbare ruimte is gericht op beleving van het gebied. “Met de gracht als knipoog naar het verleden.”

Tekst Alice van Schuppen - APA Tekst
Fotografie: Sjef Prins - APA Foto

Veenendaal had al een krachtig koopcentrum met een grote regionale aantrekkingskracht en dat wordt met Brouwerspoort verder uitgebouwd. “We moeten wel flexibel omgaan met veranderende behoeften”, benadrukt Hollander. “Zo bleek er meer vraag naar horeca, dus daar is nu meer ruimte voor.” Daarnaast wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de retail. “In de aanloopstraten naar het centrum staan we geen nieuwe winkels meer toe”, geeft Hollander het beleid aan. “We helpen ondernemers ook bij verplaatsing naar Brouwerspoort. Hier kunnen ze elkaar versterken.”

Allure
De komende periode gaat de bouw van twee supermarkten met appartementen van start en daarmee komt de voltooiing van het centrumplan in zicht. “Er zijn nog een paar deelplannen te ontwikkelen”, geeft Hollander aan. Ingenious Vastgoed ontwikkelt in Brouwerspoort appartementen in de vrije huursector met multifunctionele ruimte op de begane grond. “Een interessant gebied met allure”, karakteriseert directeur Johan van den Essenburg Brouwerspoort. Hij roemt de pleinen met horeca, het cultuurcluster en de gracht. “Er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen in het centrum. We verwachten dat de markt voor vrije sector huurwoningen nog verder zal groeien.”

In samenspraak met de gemeente kwam Ingenious Vastgoed tot een haalbaar plan, dat meer wonen en andere woningen omvat dan oorspronkelijk de bedoeling was. “De bereidheid om mee te denken hoe het project kan worden gerealiseerd, is de kracht van de gemeente”, vindt Van den Essenburg. “Zonder afbreuk te doen aan de hoogwaardige kwaliteit en architectuur van het masterplan. Zo kan gerealiseerd worden waar de markt om vraagt.”

Met Brouwerspoort krijgt het stadscentrum van Veenendaal er zo’n 500 woningen, een gracht, pleinen, winkels, horeca en twee cultuurclusters bij. Naar het plan van Jos van Eldonk, maakt die mix van functies Brouwerspoort tot een levendig gebied. “Wie hier woont, heeft de stad aan zijn voeten.”