FoodValley neemt zelfrijdend voertuig mee naar PROVADA

Magazines | Proeftuin FoodValley

We zien ze steeds vaker, en we zullen er de komende jaren steeds vaker mee te maken krijgen: vervoersystemen die vanuit computers worden aangestuurd. Ze bieden kansen in de ontwikkeling van Smart Cities om de problemen van groeisteden het hoofd te bieden, maar ook om de groei in de landbouw en voedingsindustrie te realiseren. Daarom startte de provincie Gelderland in proeftuin FoodValley een pilot met WEpods: zelfrijdend vervoer. Geen chauffeur, geen stuur, geen pedalen en rijdend tussen het normale verkeer op de openbare weg.

Tekst: Helen van den Oever
Fotografie: Sjef Prins - APA Foto

Tot en met de zomer van 2016 rijden de WEpods tussen station Ede-Wageningen en Wageningen Campus. Zowel overheid als marktpartijen uit de FoodValley dragen bij aan de pilot met de WEpods. Doel is om kennis te verzamelen over zelfrijdende voertuigen tussen het normale verkeer, om zo dit type vervoer een stap verder te helpen. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie Gelderland voor nieuwe, flexibele, duurzame en sociale mobiliteit.

Vruchten plukken
Inmiddels laten ook andere gemeenten, organisaties en bedrijven merken dat ze dit zelfrijdende voertuig interessant vinden. Coördinerend wethouder mobiliteit van Regio FoodValley Wim van Veelen: “De toekomst van zelfrijdend vervoer is dichterbij dan we misschien wel denken. De verwachting is dat binnen 10 tot 15 jaar vervoersystemen die met computers worden aangestuurd dominant zijn in onze mobiliteit. Daarnaast krijgen regio’s een steeds belangrijkere rol als het gaat om keuzes voor oplossingen in mobiliteit. Zo is Regio FoodValley per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het organiseren van de Basismobiliteit (regiotaxi, leerlingenvervoer). Hiermee ontstaat een regionaal platform waaraan ook ander mobiliteitsaanbod ‘opgehangen’ kan worden. Uit dat oogpunt is nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen zoals WEpods een prachtige kans om inzicht te krijgen in deze kansrijke innovatieve toepassing.” De provincie Gelderland rekent erop dat deze breed gedragen proef een vervolg krijgt na de zomer. Zodat nog meer kennis kan worden opgedaan met zelfrijdend vervoer.

Een systeemverandering
Autonoom vervoer kan ook sterk bijdragen aan een beter milieu in steden. Door over te gaan naar elektrisch rijden, vermindert de hoeveelheid fijnstof. De data die de WEpods verzamelen – door op de weg te rijden, door de camera’s in de auto’s, etc. – is input om slimmer met vervoer om te gaan. We kennen nu automatisch rijden, waarbij elementen (zoals verkeerslichten) in het straatbeeld reageren op het vervoer. De WEpod is een zelfrijdend voertuig - eigenlijk een computer op wielen, een robot - dat zelf kijkt naar wat er op de weg gebeurt. Dus in plaats van in een file terecht te komen, passen de verkeerstromen zich aan en manoeuvreren de auto’s zich door de steden. Dat betekent echt een systeemverandering.
Grote steden, grote problemen

Die systeemverandering kan vooral grote steden helpen. Bij Smart Cities, een van de dagthema’s tijdens Provada 2016, komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder. “De ontwikkelingen van Smart Cities vragen ook om smart vervoer”, aldus Therus Gieling, initiatiefnemer van het World Food Center in de FoodValley en directeur van Gieling Consultancy.

“Die ontwikkelingen beginnen bij de groei. Als je kijkt naar China, India, Rusland en Afrika, dan zie je daar steden ontstaan waar miljoenen mensen wonen. En als steden hard groeien, ontstaan er ook problemen. Op het gebied van industrialisatie, energie, logistiek, etc.”, legt Gieling uit. “Er zit in die steden zoveel fijnstof in de lucht, wegen raken zo verstopt, dat het eigenlijk niet leefbaar is. Daarvoor zijn oplossingen nodig en het project WEpods kan daaraan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren.” n

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) maakte in Wageningen de eerste testrit in de WEpod

Ontwikkeling voertuig
Green Dino is één van de sponsoren van deze proef met de WEpods. Zij helpen mee aan de ontwikkeling van dit voertuig. Jorrit Kuipers, eigenaar van Green Dino: “De reden waarom wij in het WEpod project zijn gestapt is tweeledig. Enerzijds voor de simulatie, anderzijds om de WEpod te trainen. In onze 3D-simulaties (virtual reality) kunnen wij dingen visualiseren die er nog niet zijn, dingen die nog ontworpen moeten worden, zoals infrastructuur en gebouwen. De WEpod kan rijden in onze speciaal ontwikkelde 3D-omgeving om zo fouten op te sporen. Met kunstmatige intelligentie onderzoeken wij hoe de WEpod het beste functioneert in het huidige verkeer. Wij kunnen bovendien de WEpod slimmer maken. Als bijvoorbeeld een automobilist van een andere auto vergeet z’n knipperlicht te gebruiken, dan gaat de WEpod op verschillende manieren herleiden welke kant het voertuig op gaat. Ook trainen wij mensen, zowel in een simulator als met een virtual reality bril. Door mensen te trainen en te beoordelen in een rijsimulator kunnen wij kijken hoe de WEpod op verkeer reageert en andersom. Dit doen we samen met de TU Delft die hiervoor twee rijsimulatoren bij ons hebben gekocht.”

De twee WEpods staan gedurende het project in het kantoor van Green Dino op Wageningen Campus.

WEpods op Provada
Wie de WEpod zelf wil zien, kan op Provada, dé vastgoedbeurs van Nederland, zijn kans grijpen. FoodValley neemt er op dinsdag 7 juni één mee naar stand 46 in hal 11. Het thema van Provada is ‘The Next Step’, en op dinsdag 7 juni specifieker ‘Smart Cities’. Tijdens Provada kunnen bezoekers van de stand Regio FoodValley (stand 13, hal 10) in een simulator met drie 50 inch schermen in een 3D-simulatie meerijden in de WEPod en rondwandelen in het virtuele Restaurant van de Toekomst.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement