BVS Sociaal Metaal: Maatschappelijk verantwoord vak- manschap

Magazines | Vallei Business nummer 6 2018

Er valt een naam hoog te houden in de bedrijfstak. "Opdrachtgevers kozen bij IW4 natuurlijk voor het sociale aspect en dat speelt bij ons ook mee, maar ze hechten tegelijkertijd veel waarde aan kwalita-tief hoogstaande producten, zoals we die bij Erba Plaatbewerking al ruim twaalf jaar vervaardigen," zegt Jolanda van Soest, directeur van BVS Sociaal Metaal in Veenendaal. "Daarmee hebben we een sterke reputatie verworven in de markt en die willen we

vasthouden, dus doen we geen concessies. Een klant zal geen enkel verschil in kwaliteit bespeuren tussen de bedrijven onderling. Dat mag ook niet, want we werken voor opdrachtgevers in sectoren waar de lat hoog ligt, zoals de bouw, automotive, de veevoederin-dustrie, machinebouw en designers. Daar leveren we halffabricaten, maar op verzoek ook eindproducten, gepoedercoat en al. Erba Plaatbewerking neemt veelal het kleinseriewerk voor zijn rekening en is daarop

In april 2018 startte BVS Sociaal Metaal als nieuwe onderneming met de mensen die eerder bij IW4 in dit vak zaten. Een moedige stap om dit in een commercieel bedrijf te gieten, getuigend van een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Hoewel het team bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het hier gewoon dagelijks 'business' en staan de producten op eenzelfde hoog kwaliteitsniveau als bij zusterbedrijf Erba Plaatbewerking.

Maatschappelijk verantwoord vakmanschap

BVS Sociaal Metaal: mensen met arbeidsbeperking leveren hoge kwaliteit

Sociaal Metaal MVO

Tekst: Aart van der Haagen

Fotografie: BVS Sociaal Metaal en Lisa Pashouwers

"Bij al onze mensen proef je een enorme gedrevenheid", aldus Jolanda van Soest.

toegerust met een verregaande automatisering, waaronder vier lasersnijmachines, gekoppeld aan een volautomatisch magazijn. BVS richt zich op de grotere aantallen, met werkzaamheden als knippen, zetten, ponsen, frezen, lassen, boren en tappen."

Binnen drie maanden

Toen IW4 een jaar geleden te kennen gaf zijn me-taalwerkplaats te willen sluiten, zette dat Jolanda en Erwin van Soest aan het denken. "Met Erba Plaatbewerking waren wij daar klant; we lieten er opdrachten uitvoeren," zegt eerstgenoemde. "Zelf hebben we een zoon met een beperking en dus weten we uit ervaring dat er niet zo veel moge-lijkheden liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, anders dan onder meer in de horeca en de detailhandel. Dat de mensen in de metaalwerkplaats bij IW4 uit hun vakgebied moesten stappen, vonden we geen goed vooruit-zicht, daarom besloten we zelf een onderneming op te richten om hen met hun eigen kwaliteiten aan de slag te houden. Binnen drie maanden stond het bedrijf op poten, zodat het op 1 april 2018 zijn deuren kon openen, in een pand naast Erba Plaatbewerking (van 1 april tot en met 13 oktober nog bij IW4 , daarna naar nieuwe pand). Voor de van IW4 afkomstige medewerkers betekende het best een omschakeling, zo'n nieuwe situatie, maar inmiddels hebben ze hun draai helemaal gevonden bij BVS Sociaal Metaal."

Begrip en respect

Er lag meteen een stabiele basis, doordat het team al tientallen jaren in grotendeels dezelfde samenstelling werkte. "De mensen waren en zijn volledig op elkaar ingespeeld," zegt Van Soest. "Ze weten wat ze aan elkaar hebben, ook al brengen ze allemaal hun eigen bagage mee en verschillen hun achtergronden onderling behoorlijk. Ze komen uit alle lagen van de samenleving. Sociale of psycho-logische problemen, verslaving, een autistische grondslag, een verstandelijke beperking; de situ-aties lopen heel erg uiteen. Er zitten ook mensen tussen die een ernstige burn-out achter de rug hebben en niet meer kunnen functioneren in de

'Op persoonlijk vlak houden we onze medewerkers scherp in het oog, omdat we het beste voor ze willen'

hectiek van het reguliere bedrijfsleven. Ondanks al die verschillen heerst er heel veel begrip en respect onderling, mede doordat bijna iedereen al zo lang met elkaar samenwerkt. Evengoed staat het team open voor nieuwe collega's, die zich over het algemeen snel thuisvoelen. We doseren het aannemen van mensen wel, want het geeft enige onrust voor de bestaande mede-werkers. Stageplaatsen bieden we trouwens ook aan, met voor jongeren goede perspectieven om hier later een baan te krijgen, mits het van beide kanten klikt. Leeftijd speelt geen rol, we kijken vooral naar de juiste motivatie en interesse in het vakgebied. Het gebeurt regelmatig dat we ie-mand vanaf nul opleiden, geheel in de praktijk."

Signalen oppikken

Uiteraard vraagt de sociaal-maatschappelijke benadering van BVS om een specifieke bedrijfs-voering. "Als managementteam, bestaande uit bedrijfsleider Peter van Doorn, mijn man en ik, besteden wij heel veel aandacht aan individuele begeleiding van de mensen. Het is belangrijk om ze op waarde te schatten, de rust te bewaken en het juiste type werk voor ze binnen te halen. Waar ik een stuk jobcoaching voor mijn rekening neem, stuurt Peter rechtstreeks de medewerkers aan en begeleidt ze. Hij komt zelf uit de metaal-sector en heeft veel affiniteit met het maatschap-pelijke aspect. Van iedereen weten we waarop we moeten letten, wat iemand wel en niet fijn vindt en welke signalen we moeten oppikken dat er iets aan de hand is. Dat betekent doorlopend monitoren hoe het gaat en wanneer nodig een gesprekje voeren; bij de een sporadisch, bij de ander wat vaker. Het hoeft helemaal niet lang te duren, als je maar laat merken dat je iemand ziet en hem het gevoel geeft dat als er iets speelt, hij altijd bij ons kan aankloppen. Sommige signalen leiden bij ons tot een extra actie, bijvoorbeeld

een instantie inschakelen wanneer er een achterlig-gend probleem is, zoals verslaving. Op persoonlijk vlak houden we onze medewerkers scherp in het oog, omdat we het beste voor ze willen."

Verzuim bijna nul

Enigszins verrassend ligt het ziekteverzuim bij BVS Sociaal Metaal bijna op nul. Jolanda van Soest kijkt er echter niet van op en legt uit: "Bij al onze mensen proef je een enorme gedrevenheid. Ze voelen zich volwaardig, doordat ze weten dat ze meetellen. Dat geeft veel voldoening en stabiliteit in het hoofd. Iemand die bijvoorbeeld eerst thuis op de bank zat, van een uitkering rondkwam en zich eenzaam voelde draait nu weer actief mee en bouwt een sociaal netwerk op. Op dat laatste te bevorderen, organiseren wij regelmatig bedrijfsu-tjes en nodigen we de mensen van BVS ook uit bij activiteiten van Erba, zodat ze echt voelen dat ze erbij horen. Met zijn allen in een bus naar een voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal of een avondje bowlen, dat doet heel veel en zorgt voor gelijkwaardigheid. Overigens is het wel leuk om te weten dat er nog steeds contact bestaat tussen onze medewerkers en de mensen van andere afdelingen bij IW4, die bijvoorbeeld soep komen brengen. Ze moeten elkaar als collega's natuurlijk missen en dat had vooral in het begin best impact."

Uitstekende vaardigheden

Het blijkt voor BVS Sociaal Metaal goed realiseer-baar om de hoge kwaliteit te leveren die klanten verwachten. "Onze medewerkers beschikken over uitstekende vaardigheden, alleen moeten we er goed op letten dat ze niet teveel veranderingen voor de kiezen krijgen, want dat geeft onrust," zegt Van Soest. "Het brengt met zich mee dat we werk-

zaamheden goed moeten plannen, passend bij wat iemand kan en wil, met tegelijkertijd voldoende variatie. Altijd eentonig dezelfde taak uitvoeren vindt immers niemand leuk. Onze mensen blijken echt wel in staat om te schakelen, zolang we het maar doseren. Daarnaast treft onze bedrijfslei-der de nodige voorbereidingen om het werk af te kaderen en de kwaliteit te bewaken, zoals mallen maken voor een lasopdracht, voordoen hoe je een taak uitvoert en zorgen voor controles, tussentijds en aan het eind. Daar wordt niemand zenuwachtig van; de toon bepaalt de muziek."

Gezond businessmodel

Een mooi verhaal, maar sommige ondernemers zullen zich wellicht afvragen hoe er een gezond businessmodel omheen te bouwen valt. Van Soest: "Sowieso zitten wij in de situatie dat we opdrach-ten voor grotere aantallen kunnen aannemen die binnenrollen bij Erba Plaatbewerking en bij ons andere bedrijf Euro Equipment in Rotterdam, dat gelijksoortig werk levert. Daarnaast kennen we inmiddels aardig de weg in de compensatie- en andere ondersteuningsregelingen die bestaan en weten we bij welke instanties we moeten aanklop-pen. Winst zit voor ons echter niet alleen in het financi?le aspect, maar ook in de sociaal-maat-schappelijke waarde die we toevoegen. Dat neemt niet weg dat BVS wel zijn eigen broek dient op te houden en dat we ons ten doel stellen klanten de verwachte kwaliteit te leveren en onze afspraken na te komen. Ze kiezen immers voor een metaalbedrijf binnen een gerenommeerde organisatie, die ook op de lange termijn bestaansrecht wil hebben. Dat is voor iedereen bij ons belangrijk."

www.bvs-sociaalmetaal.nl

Sociaal Metaal MVO

delen:

Vallei Business nummer 6 2018

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by