Column Ponjee Advies

Magazines | Vallei Business nummer 6 2018

Vallei business | nummer 6 | januari 2019

Ponjee Advies column

Transitie

De lente, zomer, herfst en winter gaan elk jaar weer vloeiend in elkaar over. Ieder jaargetijde heeft zijn unieke kenmerken.

De lente laat alles ontspruiten en de zomer en herfst zijn een tijd van rijpen en oogsten. De herfst laat alles weer los en de winterperiode is voor de natuur een tijd om helemaal terug te trekken. De bomen zijn kaal, de dieren trekken zich terug in het bos, beren houden hun winterslaap. Ogenschijnlijk gebeurt er niets, is het kaal en leeg. Ogenschijnlijk, want ondertussen wor-den in de natuur alle voorbereidingen getroffen om in de lente weer tot groei en bloei te komen.

Koerswijziging

Als mens bewegen we ook mee op de seizoenen. In de lente hebben we energie om nieuwe dingen te doen. In de zomer bouwen we dat uit, oogsten we en in de herfst bouwen we weer af. De winter is een tijd van bezinning. Terugtrekken, stilstaan bij wat belangrijk is in het leven en voornemens maken voor het nieuwe jaar. Vaak zie ik ook in de aanloop naar de jaarwisse-ling nog een drukte rondom het 'af' maken van dingen. Dat ken ik zelf ook; dat ik nog zaken wil afronden richting het nieuwe jaar. Terwijl als je erbij stilstaat, het gaat om een wisseling van de ene dag naar de andere dag. Zoals dat bij alle dagen gaat. Toch is het bijzonder wat er gebeurt met ons mensen in de beweging met de seizoenen mee. Ik ken zelf zo goed in de tijd tussen november en februari als periode van verstilling en bezinning. Dat ik mezelf afvraag of ik nog de goede dingen doe. Of de koers die ik tot nu toe gevolgd heb wel de juiste is. En wat er nodig is van mij en in mijn omgeving om een koerswijziging mogelijk te maken.

Bezinning

Hierbij heb ik overigens wel een aantal horden te nemen voor mezelf die niet direct voor een ander waarneembaar zijn. Want als ik mijzelf eerlijk afvraag of ik nog de juiste keuzes maak in mijn professionele en persoonlij-ke leven, dan is het niet altijd fijn, gemakkelijk of gewenst wat ik zie. Soms vraagt dat een behoorlijke transitie waarvan het resultaat niet direct tastbaar of zichtbaar is. Dat vraagt dan overgave. Zoals de bomen die hun blad laten vallen waarbij ze er maar op moeten vertrouwen dat er vanzelf weer nieuw blad ontstaan. Zo moet ook ik loslaten. Waarbij ik het vertrouwen zal moet hebben dat zich met het maken van keuzes ook nieuwe mogelijkheden oplichten. Ondertussen trek ik me terug in de warmte terwijl een sneeuwdek zich buiten vormt. 'Waar mag ik mijn aandacht op richten het komende jaar, vraag ik mij af?' Wellicht vraag je je nu als lezer af hoe dat voor jou zit. Graag geef ik je tot slot een aantal vragen om de komende periode van bezinning in te gaan:

Welke vragen heb je jezelf te stellen?

Van wie of wat mag je afscheid nemen?

Wat heb je meer uit te nodigen in je leven?

Wat zie je voor jezelf ontluiken in 2019?

Wat is daarvoor nodig?

Ik wens je een goede start van 2019. Met veel energie, vitaliteit en vreugde! Ik ga mij even terugtrekken en me bezinnen op de vragen die ik mezelf te stel-len heb. De antwoorden sluimeren daar ergens en komen, net als de groene knopjes aan de bomen, vanzelf weer tevoorschijn als de tijd rijp is. Gelukkig is het winter!

Tijn Ponjee

www.ponjeeadvies.nl

delen:

Vallei Business nummer 6 2018

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement