Teckle-team Rabobank Vallei en Rijn: Innovatie en food speerpunten

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Rabobank Vallei en Rijn introduceerde begin dit jaar haar innovatieservice Teckle. Want een innovatie succesvol in de markt zetten vraagt om een goed plan en een lange adem. Het Teckle-team van Rabobank Vallei en Rijn helpt ondernemers om dat te realiseren. We blikken terug op een actief Teckle-jaar met Ben Smeenk, Directeur Bedrijven en Paul Bouwmeester, Manager MKB, van de bank.


"In mei zijn we met een grote communicatie-campagne gestart om Teckle onder de aandacht te brengen bij ondernemers in de regio", begint Ben Smeenk. "Door de aanwezigheid van de Universiteit Wageningen ligt het innovatieve ondernemersklimaat in de FoodValley gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland. De regio biedt dus groot potentieel om ondernemers te helpen bij het in de markt zetten van hun innovatieve product of dienst. In Nederland zijn wij de zevende bank die het concept adopteerden. Onze collega-banken in onder andere Eindhoven, Nijmegen en Maastricht gingen ons al voor. Al deze banken hebben een universiteits- of medische campus in hun werkgebied. Ook daar voert innovatie de boventoon. Door Teckle kunnen wij al deze campussen gemakkelijk met elkaar in contact brengen. Hierdoor wordt de innovatiekracht vergroot en ontstaan er waardevolle samenwerkingsverbanden."

Banking for Food

"Onze bank bevindt zich in een bijzondere regio", gaat Ben verder. "In de FoodValley zien we een clustering van food-gerelateerde bedrijven, scholings- en onderzoeksmogelijkheden. Niet voor niets hebben vooraanstaande bedrijven als FrieslandCampina hun onderzoeksfaciliteiten in Wageningen gesitueerd. Rabobank richt zich in haar strategische keuzes ook op food en ziet een rol voor zich weggelegd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek in de wereld. Dan is het wel heel bijzonder dat je als bank in een regio zit waar innovatie en food heel dicht bij elkaar liggen. Door met ons Teckle-team de kans van slagen van deze food-innovaties te vergroten, geven we zowel aan Banking for Food als aan het thema innovatie een mooie invulling."

Innovatie loont

"Door ondernemers goed te ondersteunen, vergroten we het verdienvermogen van de ondernemer en versterken we de regio. Hiermee geven we invulling aan twee van de drie hoofdthema's binnen de strategie van Rabobank in Nederland", vertelt Paul Bouwmeester. "Financieren is niet zelden een fors struikelblok voor vernieuwers. De kosten gaan immers voor de baten uit. Innovatie loont, maar het resultaat is niet direct zichtbaar. Dat kan jaren duren. Voor financiers is dat vaak moeilijk te overzien. Gemiddeld is namelijk anderhalf keer meer kapitaal nodig, dan oorspronkelijk voorzien was. Aan de andere kant zien wij de omzetten van innovators versneld groeien. Voor een heel aantal bedrijven is vernieuwing dé motor achter groei. Uiteraard stimuleren wij dit van harte. Kunnen wij als Teckle daarom elk plan financieren? Niet perse, maar we bekijken de opties heel serieus en zetten graag ons brede netwerk in. Zo brengen we ondernemers met de juiste partijen in contact en kunnen we bijvoorbeeld, samen met onze partners, de weg in het oerwoud van subsidieregelingen ontsluiten voor ondernemers. Ook kunnen we advies geven over stapelfinancieringen, waarbij meerdere partijen een deel van de totale aanvraag financieren en hebben we veel kennis over de mogelijkheden van crowdfunding. Zodra er overzicht is in de wirwar van mogelijkheden, is een financiering voor een innovatie vaak dichterbij dan je denkt."

Samen innoveren

"Onlangs hebben we een partnership ondertekend met Startlife", zegt Ben. "We zijn daarom iedere woensdag aanwezig op de campus van Wageningen. Zo zijn we dichtbij voor ondernemers en kunnen zij ons gemakkelijk meenemen in hun innovaties. Dat werkt inspirerend en motiverend voor beide partijen. Daarnaast werken we samen met de gemeente Veenendaal in een innovatiefonds voor cultuurprojecten. Uit dit innovatiefonds kunnen ondernemers en culturele instellingen een lening krijgen voor de opstart van vernieuwende projecten en initiatieven. Ook provincies en participatiemaatschappen spelen een belangrijke rol bij het financieren van innovaties. PPM is er bijvoorbeeld zo een. Zij zijn een participatiemaatschappij welke startups vanaf de idee-fase begeleidt en de startup eventueel kan voorzien van een startkapitaal. In sommige gevallen vullen wij elkaar zelfs aan. Hierin spelen zeker onze kennis en netwerk een grote rol. Het Teckle-team fungeert dan als een sparringpartner, adviseur en als criticus. Paul: "Teckle is niet bang om de nek uit te steken en is gedreven om samen met ondernemers, nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het financieren van innovaties, zeker vanaf de pre-seedfase, vraagt om speciale expertises. Expertises die nodig zijn om verder te groeien. Onze adviseurs hebben deze expertise volop in huis. Tijdens de overleggen van het Teckle-team bespreken we de nieuwe posten, om zo ook van elkaars expertise optimaal gebruik te maken. Hierdoor leren we van elkaar en komen we tot oplossingen die de ondernemer echt verder helpen."

Resultaten

Paul vult aan: "Het afgelopen jaar was voor Teckle al behoorlijk succesvol. Het team krijgt steeds meer bekendheid in de regio. Onder andere doordat we Teckle uitgebreid gepresenteerd hebben tijdens de Business Events in Wageningen, Ede en Veenendaal, waar we hoofdsponsor van zijn. Daarnaast zijn onze teamleden aanwezig in diverse netwerken in de regio en lopen er continue marketingcampagnes zowel on- als offline. Daardoor zijn er al veel ondernemers bij ons gekomen met de meest innovatieve vraagstukken. Zowel in de business to business-, als in de business-to-consumermarkt. Daardoor werden wij op onze kennis aangesproken en zijn ook wij op zoek gegaan naar nieuwe wegen om deze ondernemers verder te helpen. Alles bij elkaar heeft dat erin geresulteerd dat we ons netwerk flink hebben uitgebreid met partijen met diverse specialismen. Denk bijvoorbeeld aan subsidieregelingen, infrastructuur en ontwikkelingsfondsen."

Herman Wijffels Innovatieprijs

"Het is niet voor het eerst dat Rabobank zich inzet voor innovatie ondernemers", gaat Ben verder. "Onlangs werd voor de 15e keer de Herman Wijffels Innovatieprijs uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemers van Nederland in de categorieën: Food & Agri, Circulaire Economie en Vitale Gemeenschappen & Zorg. Alle winnaars ontvangen ? 20.000 , die zij kunnen gebruiken om hun innovatie verder door te ontwikkelen. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit. Dit jaar waren er 250 aanmeldingen waaruit de jury een keus gemaakt heeft. Hieruit blijkt maar weer dat innovatie hot is en dat wij daar een rol in kunnen spelen. Daarom staat Teckle uiteraard in 2017 ook weer klaar voor alle innovatieve ondernemers", zegt Ben. Ook als de innovatie zich pas in de idee-fase bevindt sparren wij graag over de mogelijkheden. Ook in 2017 speurt onze Teckle naar innovaties!"

Meer weten? Kijk op www.teckle.nl of bel met een van de innovatie-adviseurs op nummer (0318) 660 664 of stuur een mail naar teckle.vr@rabobank.nl

Rabobank Vallei en Rijn

(0318) 660 664 - www.rabobank.nl/vr

 

 
delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement