De mens is de sleutel

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Cbt versterkt organisaties via doelstellingsgeoriënteerde trainingen op maat De mens is de sleutel

"De trainings- en opleidingsbranche heeft een wollig imago," erkent Richard Huurman, accountmanager bij cbt, gevestigd in Arnhem en actief in heel Nederland. "Wij doen er alles aan om dat te doorbreken. Het verschil maak je met de inhoud. De basis van onze trainingen en opleidingen ligt in het feit dat ze zich exact concentreren op de doelstellingen die een organisatie wil behalen, bijvoorbeeld innoveren, de klanttevredenheid verhogen of de efficiency verbeteren. We gaan daarom in het begintraject de dialoog met de managers aan om die doelen helder geformuleerd te krijgen en met elkaar te doorgronden welke invloed de menselijke factor daarop kan uitoefenen." Cbt richt zich op het midden- en kleinbedrijf en landelijke spelers, hoofdzakelijk in de maakindustrie met aanliggende logistiek, zoals procestechniek voor de productie van voedingsmiddelen voor mens en dier. Het bureau verzorgt trainingen op het gebied van leiderschap, techniek, veiligheid, lean- en procestechniek en heeft onder andere een HBO-leergang plantmanager. "Vanuit een standaardisatie Huurman. "We nodigen de managers en operationeel afgevaardigden aan tafel uit om de doelstellingen vast te stellen en vragen hen vervolgens om de ideale situatie te omschrijven, waarin alles optimaal verloopt en de organisatie de beoogde resultaten volledig behaalt. Je mag dit zien als een workshop. Wat deze mensen hebben gezegd, verwoorden wij in doelendocumenten, die we vertalen naar de afdelingen en de medewerkers. Daarbij leggen we vast waar het bedrijf nu staat en zo komen we op een heel pragmatische manier - kenmerkend voor ons - tot uitgangspunten voor een opleidingsprogramma." Neem je het bovenstaande in ogenschouw, dan trek je al gauw de conclusie dat dit alleen te realiseren valt door maatwerk aan te bieden.

Duurzame inzetbaarheid

Cbt verzorgt op vijftien locaties in Nederland open trainingen, maar leidt volgens Richard Huurman in circa zeven van de tien gevallen mensen binnen hun eigen werkomgeving op, ondersteund met fysieke leermiddelen en e-learning. "Sowieso maken we altijd een rechtstreekse vertaalslag naar iemands werkgebied. Dat betekent dat we het lesmateriaal naar het bedrijf toe schrijven, verdeeld in theorie- en praktijkopdrachten. Daarmee wordt het tastbaar en zie je direct het effect van je vorderingen op je dagelijkse taken. Dat motiveert. Vanuit de optiek van duurzame inzetbaarheid kijken we per persoon naar de toegevoegde waarde die hij of zij op basis van de eigen competenties aan het bedrijf kan geven. We belonen mensen met een certificaat of een erkend diploma, ook weer om hun prestaties tastbaar te maken. Iemands taak delen wij op in verschillende modules, te beginnen met makkelijke dingen. Daarna gaan we stapelen, steeds meer de diepte in."

Meetbaar maken

Een belangrijk onderdeel van het opleidingsproces is toetsing. Huurman: "Je verstrekt iemand een opdracht en neemt dan niet alleen onder de loep hoe hij of zij deze uitvoert, maar ook tot welke output dat leidt in de directe werkomgeving, binnen een team. Goede feedback geven vormt in dat kader een onmisbare factor. We trainen steeds op effect en laten mensen hun eigen leerprocessen reflecteren, waarmee ze een basis leggen om door te leren. Het gaat erom dat je als team een stap verder komt. Dat doen we door iemand verantwoordelijk te maken. Stap voor stap leren we een bedrijf te leren en zijn doelen te behalen, binnen de juiste cultuur en met gemotiveerde medewerkers, die zich realiseren dat zij daadwerkelijk hun individuele toegevoegde waarde aan de processen kunnen geven en weten hóe ze dat moeten doen. We stimuleren mensen om binnen hun team verbetervoorstellen te doen. Verder is het, om resultaten te bereiken, van essentieel belang om dingen meetbaar te maken. Dan weet je precies waar je staat en welke stappen je eventueel nog moet zetten."

Laten terugkomen

Cbt besteedt heel veel aandacht aan borging. "Periodiek kijken we met elkaar terug op de resultaten. Wellicht moet hier en daar bijgestuurd worden of is de tijd rijp voor een vervolgtraject. Ook beoordelen we of de omstandigheden binnen een organisatie het juiste klimaat scheppen om iedereen effectief te laten werken aan het realiseren van de doelstellingen. Hier ligt een belangrijke taak voor onze consultancy-afdeling. Die ondersteunt het bedrijf bij het inzetten van processen, maar bijvoorbeeld ook bij het klaarmaken van mensen voor functioneringsgesprekken of het aanwakkeren van een positieve cultuurverandering, indien nodig. Borging betekent ook: streven naar continue verbetering en de kennis van medewerkers up-to-date houden, bijvoorbeeld door leerelementen - juist de dingen die ze minder vaak gebruiken in de dagelijkse praktijk - structureel te laten terugkomen. Dat alles vanuit een focus op duurzame inzetbaarheid van mensen, die er met elkaar op een succesvolle wijze voor zorgen dat de organisatie haar doelen bereikt en tegelijkertijd zichzelf prettig voelen bij de toegevoegde waarde die zij daaraan leveren."

www.cbtvoorresultaten.nl

Een organisatie met verbeterdrang laat haar medewerkers op gezette tijden trainen. Vaak sluit dat echter niet exact aan op de bedrijfsprocessen en -cultuur en soms ook niet voldoende op de competenties van de medewerkers. Juist op dat vlak onderscheidt cbt zich met maatwerk in doelstellingsgeörienteerde trainingen, inclusief toetsing en borging.

tekst: Aart van der Haagen

Vanuit de optiek van duurzame inzetbaarheid kijken we per persoon naar de toegevoegde waarde die hij of zij op basis van de eigen competenties aan het bedrijf kan geven.

CBT-model
delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement