In de steek gelaten door uw bank?

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Gerben Wardenier van Abascilje stelt de vraag: In de steek gelaten door 'uw' bank?

Als ondernemer kunt u behoefte krijgen aan financiering. Om te investeren in een nieuw gebouw, nieuwe machines of in uitbreiding. Of om voorraden of debiteuren te financieren. Van oudsher is de ondernemer gewend aan een bank die daarbij graag hielp. Een bank die altijd klaar stond, soms zelfs als het niet nodig was.

Graag Hielp, Klaar Stond?

De ervaring van veel MKB ondernemers is

tegenwoordig een andere. Krediet is een schaars goed geworden en ondernemers ondervinden ook daar een groeiende onderlinge concurrentie.

Als door het aantrekken van de economie de behoefte aan krediet stijgt, is krediet niet langer zomaar voor iedere ondernemer weggelegd. Van de ondernemer wordt meer verwacht om in aanmerking te komen.

De beste manier om dat te doen is actief een

succesvolle en bevredigende relatie op te bouwen met de bank van nu.

Aanpak van Abascilje

Als ondernemer voor ondernemers, heeft Abascilje zich juist daarin gespecialiseerd. Door als coach en begeleider te assisteren bij de voorbereiding van de aanvraag, de gewenning aan de denktrant van de 'nieuwe' bankier en de indringendheid van de vragen die gesteld zullen worden.

Krediet wordt verstrekt op basis van vertrouwen. Het doel is de ondernemer in staat te stellen zelf het vertrouwen van de bank te winnen en te behouden.

Alle relevante deskundigheid wordt samengebracht in een totaal aanpak die zeldzaam is. In teamverband werken zo nodig communicatie, financiële, krediet, juridische en bedrijfskundige specialisten samen.

De aansturing van deze experts en de bewaking van de kwaliteit komt uitsluitend toe aan oprichter en eigenaar Gerben Wardenier. Zijn internationale carrière bestond steeds uit het voor particuliere en zakelijke klanten behartigen van hun belangen bij banken.

4 Gouden tips om kredietverlening te bevorderen

1. Gelijkwaardigheid bij communicatie De ondernemer ziet kansen, de bankier risico's. Al gauw praat je niet meer dezelfde taal. Door oog te hebben voor elkaars verantwoordelijkheden, ontstaat een gelijkwaardige en respectvolle communicatie, waarbij alle kanten van de financiering vruchtbaar aan bod kunnen komen. Maak het krediet een gezamenlijk belang;

2. Vertrouwen versus wantrouwen Het allesbepalende moment in het proces is wanneer de bankier zich afvraagt: vertrouw ik het? Komt het geld weer terug? Zorg dat je alles naar voren hebt gebracht om wantrouwen te voorkomen en verrouwen te onderbouwen;

3. Vertrouwen valt te onderbouwen Het risico wordt nagenoeg uitsluitend bepaald door de mate waarin je bedrijf de "zaakjes voor elkaar heeft, of niet". Jij risico bewust onderneemt. Door hierop scherp te zijn, verlaag je het risico voor jezelf en voor de bank. Voor de bankier betekent een lager bedrijfsrisico, een hoger vertrouwen in het krediet;

4. Actief relatie beheer uit jezelf, voor jezelf Waar je meestal geen terughoudendheid voelt bij het actief onderhouden van de relatie met klanten en leveranciers, zou dat naar de bank toe net zo moeten zijn. Meld uit eigener beweging successen maar ook tegenslagen. Door niet te melden moet de bank er "zelf achter komen"; Dan riskeer je dat vertrouwen omslaat in wantrouwen.

Abascilje bevordert mede op basis van deze 4 hoekstenen de kredietverlening aan jou als ondernemer. Bij de uitvoering word je bijgestaan en weldra kun je het voortaan zelf. Zorg dat je klaar bent voordat de economie in de loop van dit jaar weer aantrekt.

Abascilje BV - Varsseveldsestraatweg 128

7122 NT Aalten - www.abascilje.com

Gerben Wardenier - +31 543 461413

+31 6 2024 6014 - gerben@abascilje.com

delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement