ICT-ontwikkelingen in de maakindustrie

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Industrie in de regio FoodValley

De maakindustrie in de regio is goed voor 12% van de werkgelegenheid. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat de maakindustrie een grote bijdrage levert aan de handel en de (industriële) dienstverlening in de regio. De industrie heeft dus meer betekenis dan in eerste instantie wordt gedacht.

Vanouds her is de maakindustrie redelijk traditioneel en staat het bekend om het maken van fysieke, tastbare producten. Maar, door verregaande ICT ontwikkelingen zien we een enorme verschuiving in deze sector. Steeds meer ondernemers zijn bezig met het slimmer maken van hun producten. Over vijf tot tien jaar is er geen product meer zonder ingebouwde software. Als ondernemer in de maakindustrie moet je je dus afvragen welke impact ICT heeft op jouw business op kortere of langere termijn.

De vierde industriële

revolutie is een feit

Door nieuwe productietechnologieën als 3D printing en de verdere doorvoering van ICT in het hele proces van ontwerp, fabricage en distributie verandert de maakindustrie in snel tempo. Industrie 4.0 of, zoals wij het noemen, Smart Industry, houdt in dat we de industrie slimmer maken door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat bedrijven efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en klantspecifiek kunnen produceren. Big data en Internet of Things (IoT) dragen hieraan bij. Slim produceren en het produceren van slimme producten is in opmars. Het Internet of Things verbindt apparaten binnen de bestaande internetstructuur wat inhoudt dat alledaagse voorwerpen verbonden zijn met een netwerk en gegevens uitwisselen. Deze ontwikkelingen zijn in volle gang en door een nog betere samenwerking van partijen in design, systeemontwerp en logistiek biedt dit veel kansen voor de (regionale) maakindustrie.

Slimme productie

en slimme producten

Vast staat dat de maakindustrie grote voordelen heeft bij de mogelijkheden die Internet of Things (IoT) biedt. Maar hoe zet je die enorme hoeveelheden data die IoT oplevert om in bruikbare en vooral sturende informatie?

Met het IoT zijn de mogelijkheden eindeloos en kunnen dingen gerealiseerd worden die voorheen niet mogelijk waren. Doordat systemen en databases aan elkaar gekoppeld zijn kan informatie snel worden verwerkt en kan deze data zelfs voorspellende informatie bieden. Toepassing hiervan in de machine- en apparatenbouw bijvoorbeeld geeft volop mogelijkheden om te voorspellen wanneer systemen onderhoud nodig hebben. Samen met partners uit de regio kunnen enorme hoeveelheden apparaten aan elkaar gekoppeld worden en kunnen ondernemers worden voorzien van waardevolle informatie wat leidt tot nieuwe business.

Nieuwe businessmodellen

De genoemde ICT toepassingen hebben een grote impact op de maakindustrie. Maar wat betekent dat? De maakindustrie zal veranderen en er zullen nieuwe business- en verdienmodellen ontstaan. Wie nu nog transportmiddelen produceert levert straks mobiliteit, wie nu nog boormachines produceert verkoop straks de welbekende gaatjes in de muur en wie nu robots produceert levert straks onvermoeibare werknemers. Het resultaat staat meer en meer voorop, niet het middel.

Inspelen op klantvraag

Daarnaast zie je een verschuiving in klantvraag. De klant wil een product dat specifiek voor hem wordt geproduceerd. Met IoT en een real time database is het mogelijk om op klantvraag te produceren. Unieke producten, enkelstuks of kleine series, die volledig voldoen aan de wensen van de klant. Slim en kosten efficiënt geproduceerd.

Uiteraard moet per geval bekeken worden of het inzetten van dergelijke ICT oplossingen waardevol is. Doe het niet omdat het kan maar omdat het een beter product of dienst oplevert voor je klant. Want uiteindelijk gaat deze met een producent in zee die toegevoegde waarde levert.

Rol RCT Gelderland

Al met al wordt ICT steeds belangrijker binnen de maakindustrie. Zonder een sterke ICT infrastructuur is de digitalisering van de (maak)industrie niet mogelijk. De ontwikkelingen gaan snel. Voor kleinere bedrijven zijn deze lastig bij te houden en is het moeilijk de consequenties te overzien. Veel kennis over ICT ontwikkelingen is in de regio aanwezig. Als innovatiemakelaar, de verbinder in de regio, helpen we graag ondernemers uit de maakindustrie met het leggen van verbindingen met de juiste kennisleveranciers. Op die manier bouwen we samen aan een slimme en duurzame maakindustrie in Gelderland.

RCT Gelderland - Wicha Benus

Website: ww.rctgelderland.nl

wicha@rctgelderland.nl

T. 06-52524336

RCT Gelderland ICT-ontwikkelingen in de maakindustrie

Wat betekent digitalisering voor de maakindustrie en kan ik door slimme ICT toepassingen mijn concurrentiepositie verbeteren? Een vraag die veel ondernemers in de maakindustrie in de regio FoodValley bezig houdt.

De maakindustrie zal veranderen en er zullen nieuwe business- en verdienmodellen ontstaan.

Wicha Benus
delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement