Toename aantal bedrijven dat zich in Nijkerk vestigt

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Foodcluster

Volgens Patricia van Loozen is het beleid van de gemeente gericht op het versterken van de pijlers van het vestigingsklimaat. "Namelijk het behoud van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven uit de food- en foodgerelateerde sector en het aantrekken van kennisintensieve bedrijven. Hierbij speelt de ligging in de regio Amersfoort en het feit dat de gemeente deel uitmaakt van de Regio FoodValley een belangrijke rol. De Regio Amersfoort vormt het scharnierpunt tussen de Randstad en het groene Midden-Nederland, met aan de ene kant de hoogstedelijke, dynamische regio's van Amsterdam, Utrecht en Almere. Aan de andere kant zijn er de landelijke, ruime regio's ten oosten en ten noorden van de regio Amersfoort." Naast haar strategische ligging benut Nijkerk de kansen die samenwerking met de Regio FoodValley haar biedt. "Vanwege de aanwezigheid van de nu al sterk aanwezige food cluster en daaraan gekoppelde kennis- en onderzoeksinstituten wordt FoodValley gezien als dé regio voor innovatieve/kennisintensieve bedrijven en (kennis)instellingen in de food cluster."

Ook bereikbaarheid is een van de speerpunten van de gemeente Nijkerk. "Centraal in het land en pal aan de A28 is het terrein sowieso per auto uitstekend bereikbaar", beredeneert Van Loozen. "Nu is de A28 een filegevoelige snelweg, met name richting knooppunt Hoevelaken, maar dat moet met verbredingen van de snelweg beter worden. Bovendien worden ook dijklichamen aangebracht waarmee de A1 over de A28 heen getild wordt, in de hoop dat de fileproblemen nóg verder worden teruggedrongen."

Rechtstreekse lijnen

Ultrapak, Van Duinkerken, Vreugdenhil, Serva en Morelight zijn een greep uit een aantal succesvolle bedrijven dat onlangs kavels heeft aangekocht voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden binnen de gemeente Nijkerk. "Nu de markt aantrekt, lijkt het vrij makkelijk om bedrijfsterreinen te verkopen maar hier wordt veel tijd en energie in geïnvesteerd", benadrukt Van Loozen. "Wij leggen als gemeente Nijkerk De Rode Loper uit voor het bedrijfsleven. De ervaring leert dat ondernemers een goede regelgeving en goed beleid - snel de juiste weg kunnen vinden binnen de gemeente en een meedenkende dienstverlener - echt belangrijk vinden. Wij willen zorgdragen dat de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers op orde is. Kijken bij aanvragen hoe het wél kan, met de ondernemers naar ruimte binnen de bestaande wet- en regelgeving zoeken. Wij zorgen voor rechtstreekse lijnen. In het geval dat een aanvraag om nieuw bedrijfsterrein beter passend is bij de buurgemeenten verwijzen wij door naar deze gemeente."

Veel mensen denken dat ondernemers kiezen voor onze bedrijventerreinen vanwege de ligging aan de A28. Uiteraard telt dit volgens Van Loozen mee, maar de ondernemers waarderen zeker ook de begeleiding. "We horen terug dat ze voor het ondernemersklimaat gaan en de persoonlijke begeleiding na de aankoop. Vaak brengen we ze al in contact met andere ondernemers die op hun nieuwe perceel gevestigd zijn. Zo kunnen ze al in een vroeg stadium afspraken maken over de uitstraling van hun pand. Soms passen we zelfs de grootte van een kavel aan om tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers."

Beeldkwaliteit

De bedrijventerreinen worden onder beeldkwaliteit gebouwd. "Dit betekent dat er veel aandacht is voor het uiterlijk van de panden maar ook zeker voor de inrichting van de openbare ruimte en het groen op het bedrijfsterrein. Een bedrijf met belangstelling voor bedrijfsterrein moet bij het indienen van de omgevingsvergunning een zogenaamd inrichtingsplan overleggen. In dit plan wordt beschreven hoe het groen wordt aangebracht op het perceel."

Kieskeurig

Het zijn volgens Van Loozen ook bedrijven uit de regio die naar Nijkerk trekken. "De gemeente Nijkerk is wel kieskeurig als het om de vestiging van nieuwe bedrijven aan de rand van de stad gaat. Binnen de Provincie en Regio FoodValley zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat voor bedrijvigheid er wenselijk is. Zo ligt er een focus op het invullen van leegstand in de binnenstad en gaan wij met ondernemers en de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk hier binnenkort serieus over in gesprek. Wij gaan onder andere het gesprek met de ondernemers aan door middel van bedrijfsbezoeken. Er zijn genoeg grote ketens met detailhandel die zich hier graag zouden willen vestigen. We gaan hier voorzichtig mee om. We willen voornamelijk detailhandel die aanvullend is op wat we in de binnenstad aan ondernemingen hebben. Eigen ondernemers moeten beschermd worden, want met de komst van grote bedrijven in de detailhandel weet je dat kleine zelfstandige ondernemers het moeilijk krijgen."

De gemeente Nijkerk verwelkomt graag ondernemers die een duurzaam gebouw willen neerzetten en een kwalitatief goede uitstraling hebben. "Naast grote bedrijven zijn er ook ondernemers die samen een pand willen gaan exploiteren. Ook wordt er gesproken over het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw."

Concurrentiekracht

Van Loozen ziet de toekomst voor bedrijven die zich in de gemeente Nijkerk willen vestigen positief tegemoet. "Wij merken dat de economie aantrekt. Er komen meer aanvragen binnen van bedrijven die belangstelling hebben voor de koop van bedrijfsterrein. Ook voor kennisintensieve bedrijven ziet de toekomst er beter uit. In de Miljoenennota 2016 is gezegd dat het kabinet zich opnieuw wil inzetten voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Dit wordt van belang geacht om de positie van Nederland op het gebied van innovatie en concurrentiekracht veilig te stellen. Er komt ruimte en financiering voor innovatieve bedrijven. Volgend jaar komt er 50 miljoen euro extra beschikbaar voor startups en het innovatieve mkb. Dit komt bovenop het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat in 2014 werd ingesteld om het eigen vermogen van het mkb te versterken en het financieringsaanbod te verbreden. Wellicht kunnen wij als gemeente Nijkerk ook hiermee ons voordeel doen en ons nog meer op de doelgroepen richten. Belangrijk hierbij is kennis van de bestaande bedrijvigheid. Waar hebben deze bedrijven behoefte aan? Kunnen we helpen om bepaalde toeleveranciers naar Nijkerk te halen? Door hier inzicht in te krijgen, kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren."

Toename aantal bedrijven dat zich in Nijkerk vestigt "Wij leggen De Rode Loper uit voor het bedrijfsleven"

De laatste tijd haalt de gemeente Nijkerk met enige regelmaat de kranten met grote namen die zich

vestigen op de Nijkerkse industrieterreinen. "Wij merken dat de economie aantrekt", aldus Patricia

van Loozen, wethouder Economische zaken binnen de gemeente Nijkerk.

"Wij merken dat de economie aantrekt. Er komen meer aanvragen binnen van bedrijven die belangstelling hebben voor de koop van bedrijfsterrein."

delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement