FOV: Maak kennis met de Barneveldse industriële kring

Magazines | Vallei business nummer 6 2016

Maak kennis met de acht bedrijvenkringen van de FoodValley regio! Iedere editie spreken we één van de voorzitters van de bedrijvenkringen. In deze editie vertelt Gijs Eikelenboom, voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring (BIK), over het belang van de vereniging.

BIK
De BIK is sinds 1969 de ondernemersvereniging voor alle ondernemingen in de gemeente Barneveld. De vereniging zet zich in voor het permanent optimaliseren en faciliteren van een goed ondernemersklimaat.

Het bestuur bestaat uit een aantal Barneveldse ondernemers die de leden hebben gekozen.

De vijf pijlers

Het beleidsplan van de BIK bevat de visie, missie en doelstellingen voor de komende vijf jaar. Om de belangen van ondernemers in Barneveld zo goed mogelijk te behartigen, werkt de BIK met vijf thema's:

Barneveld werkt en onderneemt: het verbeteren van het ondernemersklimaat.

Barneveld werkt samen: regionale samenwerking voor de lokale economie.

Barneveld werkt aan de weg: een goede bereikbaarheid en infrastructuur.

Barneveld werkt en leert: een match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Barneveld werkt: Barneveld als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven buiten de regio.

Per pijler is de focus en het belang verschillend. Gijs Eikelenboom: "De BIK werkt bijvoorbeeld samen met de gemeente en de provincie om richting Den Haag belangen te behartigen. Daarnaast organiseert de vereniging voorlichtingen voor ondernemers."

Dit allemaal om het ondernemersklimaat in Barneveld nog succesvoller te maken. Voor de komende jaren staan de participatiewetgeving, industrieterreinen en promotie van Barneveld centraal.

Inspiratie en versterking door voorlichting
Bij de vereniging ontmoeten leden uit zowel grotere industriële bedrijven als uit het mkb elkaar. Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is het versterken of aansporen van nieuwe contacten. "De belangen van deze ondernemers verschillen van elkaar. Dat zorgt voor nieuwe inzichten. Bij de BIK inspireren de ondernemers elkaar voornamelijk met ideeën en voorlichting. Het geven van deze voorlichting is dan ook heel belangrijk."

Invloed van de FoodValley regio
BIK is onderdeel van de FoodValley regio, die zich richt op de 3 O's: overheid, onderwijs en ondernemers. De BIK werkt mee aan deze regionale samenwerking om positief bij te dragen aan de economie. Gijs vertelt: "Binnen de FoodValley regio bestaat er een uitvoeringsprogramma van 27 actiepunten. Barneveld heeft samen met de gemeente besloten zich in te zetten voor in ieder geval zes van deze punten. Dit om de kwaliteit ervan te waarborgen."

De toekomst van de BIK
Hoe ziet de toekomst van de BIK er nu uit? Gijs Eikelenboom verwacht interessante innovaties: "Er wordt een klap gegeven op het knooppunt A1/A30, de railterminal en innovatie & MKB. Dit zijn de drie toppunten binnen de FoodValley regio".

Ondernemer in Barneveld?
Meld u aan voor de BIK
Wilt u zich aansluiten bij de vereniging om als ondernemers nog sterker te staan? Dan heet Gijs u graag welkom! Meer weten over het lidmaatschap bij de BIK?

Dit nieuws wordt u aangeboden door de Federatie Ondernemingskringen Valleiregio (FOV). Dit is de samenwerking van acht bedrijvenkringen: Barneveldse Industriële Kring (BIK), Wagenings Ondernemers Contact (WOC), Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), Edes Bedrijfs Contact (EBC), Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN), Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW), Bedrijvenkring Rhenen en Ondernemersvereniging Renswoude.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via www.fovweb.nl, daar heeft u ook de mogelijkheid om u aan te melden voor de FOV-nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt.

Terugblik bijeenkomst Bedrijvenkring Veenendaal
Op 17 oktober ontving Bedrijvenkring Veenendaal de organisatie Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Wat houdt IPS in? IPS werkt vanuit GGz Centraal voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar een baan. Een groot deel van deze mensen kampt met psychiatrische problemen en vindt zonder een baan moeilijk een plek in de samenleving. IPStrajectbegeleiders ondersteunen hen bij het vinden en behouden van passend werk. Zo krijgen ze niet alleen een vast inkomen, maar ook meer sociaal contact. Een praktijkvoorbeeld van de werkzaamheden van IPS is Toon, hij is na bijna tien jaar weer aan het werk! U leest het hele verslag van de dag op: www.bkveenendaal.nl/nieuws/ individuele-plaatsing-en-steun

Contact FOV
www.fovweb.nl
voorzitter@fovweb.nlGijs Eikelenboom
 

Vallei business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement