"Verbinden van bedrijven die elkaar nodig hebben"

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

ICT Valley stelde in het najaar van 2016 een programmamanager aan. Hij kreeg de taak de relatie tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Arnoud Leerling maakt de overstap van Regio FoodValley naar ICT Valley. Hij bleef doen wat hij al lange tijd deed: contacten leggen met bedrijven, hun vragen ophalen en relaties leggen met andere bedrijven en instellingen. In dit artikel blikt hij terug op zijn eerste weken.

Tekst / Fotografie: Arnoud Leerling

Het kostte niet veel moeite om te ontdekken waar de grootste uitdaging ligt van ict-bedrijven. Kleine en grote bedrijven delen een zelfde probleem: het vinden van gekwalificeerde mensen met kennis en liefst ook ervaring in ict.
Na enkele weken ontdekte ik ook dat deze uitdaging niet alleen geldt voor ict-bedrijven: ook andere bedrijven en instellingen zoeken ict-mensen. Vanzelfsprekend, maar ik besefte het niet direct. Het werd mij ook duidelijk dat bedrijven te maken hebben met een structureel probleem: het bestaat al een tijd en het zal voorlopig ook niet opgelost worden. Niet alleen bedrijven in onze regio kampen met tekorten, ook bedrijven in de rest van Nederland kost het moeite vacatures te vervullen.

Gaandeweg ontdekte ik nog meer. Veel ict-bedrijven hebben een weerstand tegen recruiters. Vreemd, dacht ik, het werven van personeel is toch vooral iets voor deze mensen? De weerstand ligt in de manier van werken. Uit de verhalen van ICT-bedrijven maak ik op dat recruiters zich nogal eens opdringen, op enig moment mensen binnenbrengen, maar na enkele maanden net zo makkelijk weer weglokken door de kandidaat een beter aanbod te doen.

Vraag voor mij is wat alternatieven zijn voor het inschakelen van externe deskundigen? Ik ben vooral benieuwd welke kansen het internet biedt bij het matchen van vraag en aanbod. Ik moet nog uitvinden of bedrijven hier optimaal gebruik van maken.

Concurrentie

Ook heb ik sterk het idee gekregen dat juist op het gebied van werving van nieuwe medewerkers, bedrijven moeilijk met elkaar samenwerken. Doordat alle bedrijven kampen met tekorten aan ict-mensen, zijn ze in feite concurrenten van elkaar. Kleine en middelgrote bedrijven zien vooral een concurrentie met grote bedrijven die actief het onderwijs benaderen en vroegtijdig studenten aan zich kunnen binden. Tijdens een kennismaking op de Hogeschool Arnhem Nijmegen zag ik resultaten van de actieve campagne van een vooraanstaand bedrijf uit Veenendaal. Terwijl ik het als mijn taak zag samenwerking te organiseren tussen ict-bedrijven, besefte ik dat bedrijven elkaars concurrent kunnen zijn op het gebied van HRM.

Drop-ITs

Bij de introductie van het zelfrijdend voertuig in de FoodValley regio, de WEpods, had ik Henk Stomphorst uit Lunteren leren kennen, mede-eigenaar van OpenUp Technologies. Een expert op het gebied van datavisualisatie. We spraken elkaar over mijn eerste ervaringen en de tekorten aan mensen. Hij gaf mij min of meer een opdracht mee: "Besteed ook aandacht aan mensen met een rugzak. Mensen die door een beperking of juist een overcapaciteit (lees: hoogbegaafdheid) moeite hebben met het reguliere dagonderwijs. Ze vragen een andere manier van begeleiding, waardoor ze alsnog van grote waarde kunnen zijn voor bedrijven en instellingen. Hij deelde zijn zorg dat door gebrek aan voldoende aandacht, veel van deze mensen tussen wal en schip vallen: de zogenoemde dropouts. In een recente blog heb ik ervoor gepleit deze mensen drop-its te noemen, met een nadruk op kansen die deze mensen moeten krijgen.

Een instituut dat voor deze groep hoog functionerende mensen passend ICT-onderwijs biedt met uitzicht op een duurzame baan, is ITvitae in Amersfoort. Arbeidsbemiddelaar Gert Wagelaar nodigde mij uit in het mooie Eemklooster. Hij herinnerde mij fijntjes aan het feit dat bijzondere mensen uit de geschiedenis een vorm van autisme hadden (lees: Asperger). Juist deze mensen bleken toptalenten te zijn: Albert Einstein, Isaac Newton, Napoleon, Mozart, Alan Thuring en Bill Gates. Ik ben benieuwd of ICT-bedrijven ruimte kunnen bieden aan deze bijzondere groep mensen.

Vraag voor mij is wat de rol van ICT Valley kan zijn in het zoeken van geschikt ICT-personeel. Mijn voorlopige conclusie is dat maatwerk nodig is. Kleine bedrijven zitten heel anders in de 'wedstrijd' dan grotere bedrijven. Het is zoeken naar mogelijkheden van samenwerking. Hiervoor is nodig dat bedrijven er voordeel uit kunnen halen.

Marketing

Waar ik vooral kansen zie is in het promoten van de regio. ICT Valley moet concurreren met andere regio's in Nederland en ook daarbuiten. Ook werven diverse grote bedrijven al personeel buiten Nederland. Het sterk presenteren van de regio als aantrekkelijk gebied voor ICT personeel is iets dat bijdraagt aan de slaagkans van bedrijven. Hiervoor is samenwerking nodig in verband van regio FoodValley. Recent is een marketingstrategie vastgesteld. In de loop van 2017 wordt een marketeer aangetrokken. Het is van belang dat in de marketing ook aandacht wordt besteed aan het ICT cluster in de regio.

Onderwijs

De aansluiting tussen onderwijs en bedrijven is ook in ICT Valley een sterk punt van aandacht. Het valt mij op dat de meeste bedrijven consequent aangeven vooral hbo'ers nodig te hebben en steeds vaker ook universitaire mensen. Zwart-wit constateer ik dat mbo'ers nog in vraag zijn als het gaat om hardware en infra; de toenemende aandacht voor software, cloud en data-analyse vraagt om hoger opgeleiden. Dat legt een druk op de regio, omdat in onze regio geen ICT-opleiding op hbo-niveau bestaat. Utrecht en Arnhem kennen deze ICT-opleidingen wel. In Nijmegen, Enschede, Eindhoven en Utrecht zullen we moeten werven onder universitair geschoolde mensen. Dat onderstreept mijn pleidooi voor sterke marketing. We moeten vissen in een vijver waar al veel gevist wordt.

Opvallend vind ik dat er ideeën zijn over andere vormen van onderwijs. Combinaties van werken en leren worden als kansrijk gezien om jongeren eerder te binden aan een bedrijf en heel gericht op te leiden. Vooral voor jongeren die moeite hebben met het reguliere dagonderwijs, bieden alternatieve onderwijsvormen kansen. Hierin kunnen bedrijven samenwerken, in plaats van zelf een 'academy' op te zetten. Maar ook hier geldt dat bedrijven echt kansen moeten zien in samenwerking. Anders investeren ze toch echt liever zelf, ondanks de hoge kosten.

Bedrijven

Uit de gesprekken met bedrijven heb ik nog een andere conclusie getrokken. Ze zoeken niet zozeer contact met ICT bedrijven in de regio, maar eerder met bedrijven die behoefte hebben aan kennis van ICT-toepassingen. De ondernemers leerden mij dat ze veel meer doen dan alleen software ontwikkelen. De komende tijd gaat veel meer aandacht uit naar analyse van data ("business intelligence") en het analyseren van de strategie van een bedrijf. Waarde toevoegen aan bedrijven, is in feite de inzet. Dat sluit goed aan bij de opdracht die Kenny van Ierlant bedrijven meegaf tijdens de ontmoeting op 23 november in VONK360. "Let goed op wat er in de wereld gebeurt. Digitale platforms zullen straks heel veel systemen kunnen vervangen waar IT-bedrijven nu nog veel geld aan verdienen. Zorg dat je waarde levert voor bedrijven door ze oplossingen te bieden voor hun uitdagingen van de komende jaren. Maak gebruik van tools die beschikbaar zijn, zonder dat je al te veel zelf moet gaan knutselen. Die tijd is echt voorbij."

Deze insteek wordt wat mij betreft leidraad voor de bijeenkomsten die we in 2017 organiseren. Verbinden en ontmoeten van bedrijven die elkaar nodig hebben. ICT-bedrijven, foodbedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen. Een mooie uitdaging voor het komende jaar.

ICT specialist met Asperger

"ITvitae zag mijn talent, waarvan anderen geen idee hadden.", aldus Micha, inmiddels een succesvolle Cyber Security Specialist. Het hebben van een vorm van autisme (Asperger) maakte dat Micha ondanks al zijn talenten vastliep in het reguliere onderwijs en voortijdig zijn opleiding afbreekt.

Micha heeft al op jonge leeftijd een passie voor ICT en met name ethical hacking heeft zijn belangstelling. In 2014 volgt Micha bij ITvitae in Amersfoort met succes een verkort ICT-leertraject tot Cyber Security Specialist en kan direct hierna worden bemiddeld als Young Professional bij Sogeti. Het verhaal van Micha staat niet op zich. Naar schatting zitten ruim 20.000 talenten met autisme en minimaal een hbo-denkniveau thuis, omdat zij niet passen in het reguliere onderwijs.

ITvitae is in 2013 opgericht door de sociaal ondernemers Frans de Bie en Peter van Hofweegen en is gevestigd in het rustieke Eemklooster in Amersfoort. Van Hofweegen: "ITvitae is gespecialiseerd in het opleiden, coachen en bemiddelen van ICT-specialisten met Asperger. Ons doel is om deze 'vergeten talenten' perspectief te bieden en tot hun recht te laten komen op de ICT-arbeidsmarkt. Het is voor ons vaak onbegrijpelijk dat een deel van 'onze jongens' voorheen uitzichtloos in een bijstandssituatie verkeerden. Velen zijn inmiddels succesvol aan de slag als Software Developer, Software Tester, Cyber Security professional of binnenkort als Data Science specialist."

Per jaar leidt ITvitae rond de zestig talentvolle ICT-specialisten op middels diverse Leertrajecten naar Werk. Ook de 37-jarige Walter, woonachtig in de omgeving van de Vallei, heeft in 2016 bij ITvitae een leertraject gevolgd als PHP Software Developer. Walter: "Dit Leertraject naar Werk zie ik als een geschenk, een buitenkans. Door dit traject kan ik excelleren met mijn talenten." In december 2016 is Walter enthousiast begonnen als ICT-professional bij een uitdagende werkgever in Bilthoven.

Waar ik vooral kansen zie is in het promoten van de regio. ICT Valley moet concurreren met andere regio's in Nederland en ook daarbuiten.

delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement