“Investeren in duurzame winst loont”

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Investeren in duurzame winst draait volgens Van der Heijden niet alleen om financiële belangen. "Het gaat ook om winst voor het menselijk kapitaal. Meer aandacht creëren voor arbeidsparticipatie door mensen met een beperking, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en het optimaal benutten van talent en betrokkenheid van medewerkers. Thema's als ziekte en gezondheid worden steeds meer een omzet- en imagokans voor ondernemingen."

Het inclusief ondernemerschap gaat volgens haar veel verder dan alleen werkgelegenheid creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. "Het gaat bijvoorbeeld ook over sociale innovatie. Hoe betrokken ben jij bij je medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat mensen binnen een organisatie op een positieve manier met elkaar samenwerken?

Mensen hebben volgens Van der Heijden snel de neiging om zakelijk en privé van elkaar gescheiden te houden, "maar in mijn optiek zou je dit veel meer als één geheel moeten zien. Het realiseren van een duurzame wereld begint met het delen van persoonlijke verhalen en relaties. Inclusief betekent dat je alles insluit, oftewel je hele persoon inclusief je idealen."

Interface

Een echte pionier op MVO-gebied in de Vallei-regio is volgens Van der Heijden Interface uit Scherpenzeel. "Zuiniger omgaan met mens en natuur. Voor Interface is dat al sinds 1994 onderdeel van het beleid. De Amerikaanse eigenaar Ray Anderson zette een stip op de horizon, met de ambitie om als bedrijf 100 procent duurzaam te zijn en positieve impact te hebben op people en planet. In oktober van dit jaar vond de zesde Ray Andersonlezing plaats. Deze lezing was geheel gewijd aan inclusief ondernemen."

Zelf hecht Van der Heijden veel waarde aan het kennen van de persoonlijke drijfveren van de medewerkers van MVO Nederland. "Toen ik hier in juli van dit jaar begon, heb ik met alle zestig mensen een kennismakingsgesprek gehouden. Ik vind het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat hen beweegt."

Faciliteren

Investeren in duurzame winst draait ook om winst voor de natuur en milieu. "Oftewel hoe we gezamenlijk kunnen zorgen voor een afvalloze en klimaatneutrale planeet."

De experts van MVO Nederland inspireren en versterken ondernemers op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen. "Wij faciliteren hierin door coalities aan te gaan en netwerkbijeenkomsten en expedities te organiseren." Een voorbeeld van een succesvolle coalitie is de expeditie Duurzame Zorg. "Verduurzaming van de eigen organisatie betekent voor zorginstellingen op veel vlakken zowel een verbetering van kwaliteit als een verlaging van de kosten. In de MVO-expeditie speciaal voor de zorg werken zorginstellingen samen in een leergang hiernaartoe. Zij volgen zowel individueel als collectief workshops, kennisbijeenkomsten en begeleidingsgesprekken."

Belangrijk hierbij is volgens Van der Heijden het samenbrengen van verschillende partijen. "Middels het Betonakkoord, een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, is bijvoorbeeld de betonketen verder verduurzaamd. Speerpunten hierbij zijn CO2- reductie, circulariteit, sociale aspecten en biodiversiteit."

IMVO

Voor komend jaar verwacht Van der Heijden dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) nog meer gemeengoed wordt. "Bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen houd je je als bedrijf naast winstcreatie ook bezig met impact op people en planet bij je inkoop en productie. Het MVO-beleid wordt actief meegenomen in de internationale handelsrelaties die je als ondernemer hebt. Enkele thema's die van belang zijn voor IMVO: ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, het milieu en lokale corruptie." Dat er op het gebied van internationaal ondernemen al het een en ander is bereikt, bewijst het kledingconvenant, een samenwerking tussen brancheorganisaties in de kleding- en textielsector, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid, dat ook wereldwijd uniek is. Via het convenant worden de krachten gebundeld om samen te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling worden hierbij gezamenlijk aangepakt. Inmiddels hebben 75 kledingmerken het convenant ondertekend.

IMVO-vouchers

Sinds kort kunnen ondernemers die over de grens ondernemen gebruik maken van IMVO-vouchers. "Veel ondernemers zitten vol vragen wat interationaal ondernemen betreft. Zo zijn er over de grens vaak afwijkende wetgevingen, onbekende omstandigheden en andere ethische normen. Onze IMVO-vouchers kunnen de ondernemer hierbij helpen."

Met de IMVO-vouchers kunnen ondernemers die internationaal ondernemen vijftig procent van de gemaakte kosten omtrent adviesvragen terug krijgen (tot ?10.000,- excl. btw).  Hierbij kan een eigen adviseur gekozen worden of een adviseur uit het netwerk van MVO Nederland. Samen wordt er gekeken naar waar de behoefte bij de ondernemer ligt. Hierbij kan gedacht worden aan advies, onderzoek of training met betrekking tot importeren, exporteren en investeren in relatie tot duurzaamheidsvraagstukken. Zo'n 150 ondernemers hebben er al gebruik van gemaakt, en MVO Nederland heeft nog meer vouchers beschikbaar.

Nieuwjaarsevent

Tijdens het Nieuwjaarsevent op 19 januari a.s. zullen de trends voor 2017 verder uit de doeken gedaan worden. "Het Trendrapport bestaat uit zeventien onderwerpen die een raakvlak hebben met armoede, honger, gezondheid, energie, klimaat, voedseltransitie en stedelijke ontwikkeling", aldus Van der Heijden. "Uit een CBS-rapport dat in november gepubliceerd werd, blijkt dat we hier in Nederland relatief goed scoren op werkgelegenheid, onderwijs, recht en veiligheid. Maar op het gebied van hernieuwbare energie, klimaat en inkomensverdeling tussen man en vrouw scoren we minder. Hoe we dat willen rechttrekken, bespreken we onder andere op het event."

Een belangrijke trend volgens Van der Heijden is dat duurzaamheid overal te vinden is. "Wij noemen dit ook wel 'duurzaamheid bij de kapper'. Zelfs Jan met de pet heeft het vandaag de dag over duurzaamheid en je ziet steeds vaker dat mensen hun producten bij de buurtboer kopen of een eigen moestuin hebben."

Ook de deeleconomie zet verder door. "We kopen niet meer alles zelf, maar ruilen met anderen fietsen, kleding en auto's. Wat er al is gebruiken we zo beter, en er hoeft minder te worden geproduceerd. Dat scheelt veel grondstoffen en energie. Ook zie je allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van verspilling van voedsel. Momenteel wordt in Nederland een derde van het voedsel verspild, dat kan natuurlijk niet langer zo. Gelukkig ontstaan er creatieve ideeën, zoals Kromkommer. Groenten die te dik, te krom of te klein zijn, worden teruggebracht op het bord en zelfs als bijzonder gepresenteerd." Het verhaal achter het product, dat is iets wat steeds meer consumenten interesseert. "Je wil graag de herkomst van dat ene jurkje weten of van dat gerecht in het restaurant. Wanneer je dit als ondernemer goed aanpakt, kan deze benadering zelfs een USP worden en je geld opleveren. Duurzame winst dus."

Maria van der Heijden over MVO-trends in 2017 "Investeren in duurzame winst loont"

Binnenkort verschijnt het MVO Trendrapport 2017. Hierin presenteert MVO Nederland de trends die de economie en de samenleving ingrijpend beïnvloeden. Voor Vallei Business licht Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, alvast een tipje van de sluier op. "Investeren in duurzame winst loont."

Verduurzaming van de eigen organisatie betekent voor zorginstellingen op veel vlakken zowel een verbetering van kwaliteit als een verlaging van de kosten.

Op 19 januari vindt het Nieuwjaarsevent plaats van MVO Nederland, voor alle partners en relaties van de organisatie, in Tivoli in Utrecht met als thema 'Investeren in duurzame winst'.

Een greep uit het programma:

? Een keynote van Kitty van der Heijden: ontwikkelingseconoom, directeur van het World Resources Institute en nummer 5 in de Trouw Duurzame 100.

? De presentatie van het nieuwe MVO Trendrapport: de belangrijkste ontwikkelingen op MVO-gebied waar elke ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt.

? Het MVO Verkiezingsdebat: kopstukken uit de landelijke politiek gaan met elkaar in debat over de (duurzame) economie, de arbeidsmarkt en de rol van de overheid in een veranderende samenleving.

? De SDG Marktplaats: voor netwerken en onverwachte ontmoetingen. De beste en leukste duurzame ondernemers van Nederland presenteren zich aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals.

Dagvoorzitter is Rens de Jong.

Partners van MVO Nederland hebben onlangs per e-mail een officiële uitnodiging ontvangen. Daarmee kunnen zij inschrijven. Het Nieuwjaarsevent is exclusief toegankelijk voor partners en genodigden. Heeft u interesse om partner van MVO Nederland te worden? Surf dan naar: www.mvonederland.nl

delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement