Barneveld: “Het jaar 2017 wordt het jaar van werk en uitvoering”

Magazines | Vallei Business nummer 6 2016

Barneveld: "Het jaar 2017 wordt het jaar van werk in uitvoering" Versterking van de economie ? Verbetering van de bereikbaarheid

De gemeente Barneveld is, met een jaarlijkse bouwproductie van tussen de 300 en 400 woningen en de aanleg van zo'n 35 hectare bedrijfsgrond, een dynamische gemeente. Niet verwonderlijk vanwege de strategische ligging midden in het land. "We zijn goed bereikbaar via de hoofdsnelwegen A1, A30 en A12. Het is voor onze inwoners én ondernemers belangrijk dat dit zo blijft. We hebben daarom, in samenwerking met diverse partijen als de BIK, Transport & Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO, VNO-NCW Midden, Regio FoodValley en de provincie Gelderland, bij de Tweede Kamer gewezen op het belang van een spoedige aanpak van de aansluiting A1/A30. En met succes. De Tweede Kamer heeft ? 10 miljoen beschikbaar gesteld en we gaan binnenkort met partijen om de tafel om met elkaar te bepalen wat er nu moet gebeuren."

MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

Een optimale bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor ondernemend Barneveld. "Voor een gemeente die voor de tweede keer op rij (!) is uitgeroepen tot 'MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland' staat het werken aan die bereikbaarheid hoog op de agenda. Op 2 januari jl. is gestart met de aaanleg van de Harselaartunnel (tussen Barneveld en Voorthuizen). Een megaoperatie waar we zo'n twee jaar mee bezig zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van onze dorpen, in het bijzonder van Harselaar", vertelt projectwethouder Gerard van den Hengel.

Het Ondernemersloket Barneveld (www.barneveld.nl/ondernemen) staat ondernemers ook dit nieuwe jaar met raad en daad terzijde. "We hebben, bijvoorbeeld rondom de verkiezing tot MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland, gemerkt dat ondernemers het erg waarderen dat de gemeente op een actieve manier met ondernemers meedenkt. Niet vanuit de beperkingen, maar vanuit de kansen en mogelijkheden. En dat blijven we ook in 2017 versterken. Iedere dag een beetje beter. Faciliteren en stimuleren van ondernemend Barneveld. Om ondernemers vooral te (kunnen) laten doen waar zij goed in zijn: ondernemen."

Zelf ? Samen ? Gemeente

Het betekent tegelijkertijd niet dat de gemeente álles doet. "We faciliteren en stimuleren, maar we zijn met name uit op een actieve samenwerking met ondernemend Barneveld. Dat past in ons credo 'Zelf, Samen, Gemeente'. Wat kun je zélf organiseren, wat kun je samen met anderen regelen en waar heb je uiteindelijk de gemeente voor nodig. We zien daardoor mooie ontwikkelingen ontstaan. Neem het Dijkje in het centrum van Barneveld waar we samen met vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging, bewoners en ondernemers nadenken over een versterking van de functie van dit winkelstraatje. Wat doet iedere partij en hoe zorgen we er samen voor dat het Dijkje weer bruist? Of het opzetten van een aantal Bedrijven Investeringszones (BIZ) waar vooral ondernemers met elkáár afspraken maken over een schone en veilige werkomgeving. Natuurlijk faciliteren we zo'n proces, we doen dat zelfs van harte, maar het zijn uiteindelijk de ondernemers die dit met elkaar opstellen", aldus Van den Hengel.

Kwaliteit

Het jaar 2017 staat daarmee in het teken van 'werk in uitvoering'. De realisering van de Harselaartunnel, het maken van plannen voor een ingrijpende opknapbeurt van Harselaar-Oost, de afronding van Harselaar-West-West, het nadenken over mogelijkheden voor kleinschalige bedrijventerreinen bij de kleine kernen, het versterken van de aantrekkelijkheid van winkelcentra, zoals Barneveld Centrum en Voorthuizen, het verder uitbouwen van het Toeristisch Aanjaagteam Barneveld? "We hebben nu al een drukbezette agenda voor het komende jaar", vertelt wethouder Aart de Kruijf, in het college onder andere verantwoordelijk voor de woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling. "In 2017 bereiden we ons, al zegt dat veel mensen misschien nog niet zoveel, voor op de invoering van de Omgevingswet. En dat gaat voor iedereen wel iets betekenen. Daarom is het goed om hier op tijd mee te beginnen, zodat we in 2019 ? als de wet wordt ingevoerd ? klaar zijn en zoveel mogelijk mensen zijn geïnformeerd. Ik kijk er in ieder geval naar uit, omdat de Omgevingswet inwoners en ondernemers veel vrijheid geeft. Dat past wel in Barneveld."

Ondernemersloket Barneveld

De gemeente Barneveld wil zich ook in 2017 van harte inzetten om ondernemers te faciliteren en te stimuleren. "Ons Ondernemersloket Barneveld is hét centrale punt als het gaat om alle ondernemersvragen die met de gemeente te maken hebben. Brechtje Schildkamp, Jos Berkvens en Jan Wessels staan voor u klaar om u van dienst te zijn. Maak eens vrijblijvend kennis of benader hen met een concrete vraag."

Ondernemersloket Barneveld

Raadhuisplein 2 - 3771 ER Barneveld

Tel. 0342-495888

ondernemersloket@barneveld.nl

www.barneveld.nl/ondernemen

Volg het Ondernemersloket Barneveld op Twitter: @BedrijvigBveld

De gemeente Barneveld blijft de komende jaren groeien. Vorig jaar werd voor maar liefst ? 70 miljoen aan grond verkocht (woningbouw en bedrijventerreinen). Het college van B&W verwacht dat dit ook in 2017 doorgaat. "We groeien de komende jaren naar zo'n 70.000 inwoners. En we faciliteren onze ondernemers met nieuwe bedrijventerreinen en knappen bestaande terreinen op. Dat is goed voor de economie, één van onze topproducten", vertellen de wethouders De Kruijf en Van den Hengel.

Luchtfoto van de Midden Nederland Hallen
en de vernieuwde turbotoronde.
Impressie van de in 2017
te bouwen Harselaartunnel.
Voor de tweede keer op een rij is Barneveld uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

Welke toonaangevende projecten

werden in 2016 uitgevoerd?

? Het opstellen van de Strategische Visie Barneveld 2030

? Het opstellen van de Woonvisie 2017-2020

? Bouwrijp maken van de woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen

? Realisering van woningbouw in Veller, De Burgt (Barneveld) en Dwarsakker (Zwartebroek)

? Bouwrijp maken van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid

? Verkoop van eerste bouwkavels op Harselaar-Zuid

? Ontwikkeling van de kantoren- en bedrijfslocatie Columbiz Park

? Opening van de Midden Nederland Hallen

? Voorbereidingen voor de aanleg van de Harselaartunnel

? Realisering van een nieuwe turborotonde bij de Midden Nederland Hallen

? Uitvoering van de Energievisie

? Lobby voor een verbeterde aansluiting A1/A30

delen:

Vallei Business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement