W. Ten Ham Constructie BV: Talent voor staal en gestaald talent

Magazines | Vallei business nummer 4 2017

W. TEN HAM CONSTRUCTIE BV TALENT VOOR STAAL EN GESTAALD TALENT

Al jarenlang doen bouwbedrijven een beroep op de expertise van W. ten Ham Constructie BV voor het realiseren van uitdagende staalconstructies. Het vermogen om deze projecten steeds weer voor een aanvaardbare prijs en binnen de gestelde tijd tot stand te brengen steunt op drie pijlers. Die van het talent en de ervaring van de vaklieden, die van de moderne machinerie en die van de goed geoliede organisatie. De combinatie staat garant voor de perfecte constructie.

Tekst: Jeroen Kuypers Fotografie: Marcel Krijgsman

Veel staalbedrijven houden niet van uitdaging. Ze nemen het liefst opdrachten aan die zoveel mogelijk standaardwerk vereisen en treden niet buiten de paden die ze zelf gebaand hebben. Geen onterecht uitgangspunt, want afwijkende constructies bieden weliswaar afwisseling maar ook een verhoogd risico op achterstand en fouten. Sommige staalbedrijven zijn echter meer beducht voor monotonie. Ze nemen de uitdaging aan, brengen die tot een goed eind en verwerven zo mét de ervaring ook het zelfvertrouwen dat nodig is voor het aannemen van de volgende veeleisende opdracht. Op den duur krijgt het bedrijf zo de reputatie creativiteit aan kwaliteit en betrouwbaarheid te kunnen koppelen en bestaat een aanzienlijk deel van de orderportefeuille uit dit soort projecten. Dat geldt zeker voor W. ten Ham Constructie BV uit Ede.

Meedenken

"We werken veel in de regio, maar we worden geregeld gevonden door aannemers in andere provincies . Dan gaat het inderdaad vaak om bijzondere constructies," zegt Wim ten Ham. Hij richtte het gelijknamige bedrijf in 1974 op als eenmanszaak en bouwde het in de veertig jaar nadien uit tot een onderneming met 35 mensen in vaste dienst, verspreid over twee vestigingen. De lijst met gerealiseerde projecten is lang en ook divers. W. ten Ham Constructie werd evengoed ingeschakeld voor het vervaardigen van het scheluw dakvlak van de Sionkerk in Houten, als voor de wandbeplating van autogarage Mastenbroek in Lunteren of die van een nieuwbouwwoning in Bennekom. Ook tal van kleinere projecten nam het bedrijf onderhanden: een aan twee zijden te verlaten trap met bordes, een hijshaak op een vrachtwagen of een ondergrondse fietsenstalling in een school. Soms geeft de renovatie van een gevel in staal het gebouw niet alleen een nieuw aanzicht maar de uitstraling of het volledig gerenoveerd is. De opdrachtgever weet goed waarom hij voor een bijzondere constructie kiest. Het effect is dan groter dan de som der delen. "Bij veel projecten tekenen we mee en denken we ook mee," zegt Ten Ham. "Onze creativiteit is erop gericht het maximale uit de mogelijkheden te halen."

Kennisuitwisseling

Die creativiteit en dat vakmanschap beperken zich niet tot enkele medewerkers. Het bijzondere van W. ten Ham Constructie is dat kennis en ervaring voortdurend gedeeld worden en dat de werknemers een hecht team vormen. "Oplossingen zoeken we met elkaar. Niemand wil haantje de voorste zijn of zich zitten te verkneukelen als een collega er niet uit komt. Integendeel, als het even mogelijk is springen we bij." Ten Ham heeft ook vaste tijdstippen ingevoerd om de medewerkers elkaar te laten informeren over wat er op dat moment op de werkvloer speelt. "Dat doen we bijvoorbeeld na elke koffiepauze. Waar loop je tegenaan? Wat gaat er stroef? Dat duurt misschien vijf minuten, maar die kennisuitwisseling voorkomt later op de dag altijd wel een of twee achterstanden die veel meer tijd zouden hebben gekost. Ik heb dat geleerd tijdens een werkbezoek bij Tata Steel IJmuiden, waar dit plaatsvond tijdens de wisseling van de ploegen, maar ook in een ziekenhuis is dit heel normaal. In de bouw is het belangrijk op tijd te leveren. Als wij met onze constructie vertraging hebben, dwingen we andere onderaannemers in de keten op ons te wachten. De beste manier om vertraging te voorkomen is ervoor te zorgen dat het werkproces in je eigen, interne keten, rimpelloos verloopt."

Nieuwe aanwas

De expertise concentreert zich evenmin in een kern van vergrijzende vaklieden. Het bedrijf staat nadrukkelijk open voor nieuwe aanwas en heeft twee oudere werknemers aangesteld voor de begeleiding van leerlingen die via een BBL traject leren in de praktijk. "We merken al snel welke leerlingen zich aangesproken voelen door onze manier van werken en welke niet. Zij blijven en ontwikkelen hier hun eigen talenten en vaardigheden. De anderen kiezen er zelf voor elders een plek te zoeken," aldus Ten Ham. "De nieuwe generatie heeft het gelukkig wel makkelijker door de computergestuurde machinerie. Tekeningen die we via CAD CAM maken worden rechtstreeks omgezet in gedetailleerde maatvoeringen voor de machines. Dat verkleint nogmaals de kans op fouten en vertraging. Omdat we altijd hebben geïnvesteerd in automatisering hebben we daar nu een optimaal profijt van. We werken bijvoorbeeld met een ERP programma waarin we op elk tijdstip kunnen controleren hoe ver we staan in onze planning en of we de calculatie moeten bijstellen."

Samenwerkingen

De dubbele samenwerking, die tussen mensen onderling en die tussen mens en machine, hebben W. ten Ham Constructie BV gebracht tot waar het nu staat. Een ander soort samenwerking heeft het bedrijf de crisisjaren helpen overleven. "Als sector hebben we toen geleerd dat eerlijke concurrentie niet hetzelfde is als elkaar tegenwerken. We hebben hier in de Vallei een hecht netwerk van bedrijven die elkaar inschakelen voor kleinere klussen en deelprojecten. Zo maak je gebruik van elkaars sterke punten en voorkom je capaciteitsproblemen. Nu de markt alweer enkele jaren aantrekt is dat vooral een kwestie van ondercapaciteit. " Ten Ham ziet de huidige gunstige conjunctuur nog wel een paar jaar duren, maar tegelijk de nieuwe bottleneck ontstaan. "Materiaalprijzen stijgen al aardig maar grondprijzen zullen volgen, omdat in deze regio de beschikbare gronden voor de nieuwbouw uitgegeven raken. Wil de bouw niet stilvallen, dan zal ze fors op renovatie moeten inzetten. In dat opzicht denk ik dat de energietransitie ons enorme mogelijkheden biedt. Heel die fossiele infrastructuur zal moeten worden vervangen. Denk alleen al aan die reusachtige olieraffinaderijen die dienen te worden ontmanteld. De vraag naar staalconstructies zal daardoor toenemen, maar het zullen vaak andere zijn dan de gebruikelijke en in die uitdaging ligt dan weer onze kans."

Vallei business nummer 4 2017

Lees volledige uitgave online