Het kantoor: tijd voor een make-over?

Magazines | Proeftuin FoodValley

De digitale revolutie die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken, heeft enorme effecten gehad. De opkomst van het internet en de daaraan gekoppelde geavanceerde technologieën hebben ervoor gezorgd dat ondernemingen en particulieren een compleet nieuwe manier van leven en werken hebben kunnen aannemen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het ondernemen kunnen medewerkers op afstand, gebruik makend van de cloud infrastructuur en snel breedband internet, thuis, onderweg of op de derde werkplek net zo ‘aanwezig’ zijn als degenen die op kantoor zitten. En wees eerlijk: zou het niet fantastisch zijn als je alleen naar kantoor zou hoeven gaan als dat echt nodig was?

Alles goed en wel, maar de luie stoel thuis is niet bepaald het kantoor van de toekomst. Het traditionele kantoor heeft zijn minpunten, maar ook veel pluspunten: van zakelijke voordelen zoals de mogelijkheid om efficiënt deel te nemen aan groepswerk, tot persoonlijke voordelen als het voorkomen van gevoelens van eenzaamheid en vervreemding. Bovendien (en dat klinkt misschien ouderwets) is er wel iets te zeggen voor spontane samenwerking ‘bij de koffiemachine’ die plaatsvindt buiten de formele ontmoetingsplekken. Feitelijk geven veel zogenoemde ‘afstandswerkers’ toe dat hun nieuwe manier van werken goed is – tot een bepaald punt. Ze hebben nog steeds behoefte aan menselijke, face-to-face contacten om optimaal te kunnen presteren.

De eigenaar/beheerder van de werkomgeving op kantoor staat voor een grote uitdaging: organisaties moeten een omgeving bieden die samenwerken faciliteert en stimuleert, een plek waar mensen graag naartoe willen komen. Het kantoor moet tegenwoordig niet alleen goed ogen, maar ook zogeheten taakgerichte ruimtes bieden waar mensen samen of alleen, geconcentreerd kunnen werken en gelukkig, productief en waardeverhogend kunnen zijn.

Voor met name mkb-ondernemingen is dit niet altijd even gemakkelijk te realiseren: er zijn immers forse kosten verbonden aan een ‘make-over’ van het kantoor, en tijdens die verbouwing ligt de zaak natuurlijk stil.

Maar als je de werkomgeving niet aanpast aan de wensen van de hedendaagse kenniswerker, kan het best wel eens zijn dat steeds meer mensen die dat kunnen en mogen, een alternatieve werkomgeving zoeken. Met als gevolg dat de aanbieders van (tijdelijke) werk- en vergaderplekken als paddenstoelen uit de grond schieten.

Die moderne, multifunctionele werkomgevingen combineren vergaderzalen, sociale ruimtes en onafhankelijke werkplekken, en zijn door heel Nederland te vinden. Ze vormen niet alleen een goed alternatief voor het bedrijfskantoor, maar kunnen ook inspiratie bieden voor een ‘make-over’ van dat kantoor. Want waarom zou je die renovatie niet doorvoeren? Uit diverse onderzoeken is immers gebleken dat de generatie-X’ers, in tegenstelling tot wat werd verondersteld, wél graag naar kantoor komen, en wél graag een vaste werkplek hebben. En natuurlijk ook wel de mogelijkheid hebben af en toe thuis of elders te werken. Maak het dan aantrekkelijker voor hen om naar kantoor te komen, dat bevordert immers ook de onderlinge band met de collega’s – en met de organisatie. n

Hans Hooft

Hoofdredacteur OfficeMagazine.nl