Gemeente Veenendaal: Sterk door diversiteit

Magazines | Vallei Business nr 6 2011

Wethouder Marco Verloop

Sterk door diversiteit

De gemeente Veenendaal profileert zich als veelzijdige gemeente. Het aanbod van bedrijvigheid is zeer divers waardoor er voor ondernemers veel kansen liggen om zich te ontwikkelen.Veenendaal participeert in de regio FoodValley omdat FoodValley kansen biedt voor verdere (economische) ontwikkeling en een meerwaarde biedt door samenwerking.

Veenendaal brengt een fantastisch winkelcentrum in met erkenning ver buiten de gemeentegrenzen en een sterk ontwikkelde ICT-sector. Het ICT-profiel geeft Veenendaal kleur omdat het een motor is voor innovatie, waardoor de diversiteit van Veenendaal duurzaam overeind kan blijven.

Wethouder Marco Verloop wil Veenendaal graag onder de aandacht brengen als stabiele en economisch sterke gemeente. “Door onze diversiteit versterken bedrijven elkaar en trekken elkaar aan. Als

gemeente willen we dat natuurlijk stimuleren en zo goed mogelijk faciliteren. Daarnaast zijn we trots op onze binnenstad met een grote diversiteit van winkels waarin zowel de grote ketens als de lokale zelfstandigen zijn vertegenwoordigd.”

De focus ligt op ICT, maar dat wil niet zeggen dat daar specifiek op wordt geworven. “We willen onze bedrijven

houden en van alle markten thuis zijn”, vertelt Verloop. “We hebben toevallig

relatief veel ICT bedrijven in ons bestand, dus daar willen we op inspelen.”

ICT speelt ook in het samenwerkingsverband van Food Valley een belangrijke rol. De link met innovatieve bedrijven in

Wageningen, is snel gemaakt. Verloop: “Er worden op het gebied van voedseltechnologie veel stappen voorwaarts gezet, van zowel productie als verwerking, overal komt ICT bij kijken. Er is eigenlijk geen bedrijf denkbaar dat geen gebruik maakt van ICT, dus het is een sterke en stabiele pijler van onze economie.”

Het belang van de sector blijkt ook uit de energie die er gestoken wordt in het ontwikkelen van een ICT-campus in de

gemeente. “Als je inzet op een sector, moet je er ook voor zorgen dat er mensen zijn die er in kunnen werken. Als we verder groeien is er een kenniscentrum nodig waar een ondernemer dicht bij de bron kan zitten”, zegt Verloop. “We zijn sinds kort in gesprek met bedrijven en onderwijsinstellingen om te kijken of het mogelijk is om samen te werken. We willen dat het bedrijfsleven nauw betrokken wordt bij het opzetten van een campus omdat zij toch degenen zijn die weten waar ze het meeste behoefte aan hebben. Het onderwijs moet goed aansluiten op de vraag vanuit de sector.”

Veiligheid is een ander speerpunt waar Veenendaal zich sterk voor maakt. Samen met het bedrijfsleven is besloten om

collectief beveiliging in te kopen die op de bedrijventerreinen patrouilleert. “Het werkt!”, zegt Verloop. “Het aantal bedrijfsinbraken is dramatisch gedaald sinds we dat hebben ingevoerd. We bekostigen het project met inkomsten uit de reclamebelasting, dat klinkt heel vervelend, maar ook de ondernemers zien nu in dat ze veel minder geld kwijt zijn aan verzekeringspremies. Het levert geld op en komt het veiligheidsgevoel ten goede.”

Ondernemersklimaat

Het ondernemersklimaat speelt een

belangrijke rol in het gemeentelijk beleid. “Natuurlijk is de bereikbaarheid belangrijk en de veiligheid op de bedrijventerreinen, noem het maar op. Maar de

werknemers moeten ook lekker in een

gemeente kunnen wonen en Veenendaal biedt alles wat inwoners van een gemeente mogen verwachten. We liggen centraal in Nederland in een mooie omgeving om te recreëren. Daarnaast zijn we trots op onze binnenstad en hebben de ambitie

om in 2013 gekozen te worden als beste binnenstad.”

Ook het ICT karakter van Veenendaal komt bovendrijven als het om winkelen gaat. “We hebben Het Nieuwe Winkelen in het centrum geïntroduceerd. Wij vinden het een mooi project dat internet en het fysieke winkelen combineert. Met de telefoon kan iemand aangeven waar hij of zij is en ook doorgeven waar ze naar

zoeken. Je kan via je smartphone bijvoorbeeld achterhalen waar je die leuke leren tas kunt krijgen die je gezien hebt.”

Samenwerken

De gemeente wil achter de bedrijven staan. De faciliteiten waar ondernemers behoefte aan hebben, moeten, waar mogelijk, worden geboden. Daarnaast wordt hard gewerkt om ondernemingen van

elkaar te laten profiteren en de lokale

economie te versterken. “We hebben al een ondernemersloket waar iedereen met vragen en opmerkingen terecht kan. De beste ideeën komen toch vaak van de

ondernemers zelf. Maar we proberen

verschillende partijen ook met elkaar in contact te laten komen. Als je de buurman kent en weet wat hij doet, kunnen

er mooie initiatieven ontstaan.”

Een actieve rol blijven spelen, ook in de economisch moeilijkere tijden, is een speerpunt voor de gemeente. “We willen ons gezicht laten zien, in de regio en daarbuiten. Economisch zit het tegen, maar we zijn een sterke gemeente en

kunnen samen met de ondernemers en winkeliers een goede basis leggen. We willen niet onderuitgezakt kijken wat er om ons heen gebeurt, maar juist actief meedenken en zoeken naar oplossingen. Samenwerking tussen alle partijen is juist in deze moeilijke tijd van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling van Veenendaal.”

delen:

Vallei Business nr 6 2011

Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by