ICT Campus: Samenwerken voor een bloeiende regio

Magazines | Vallei business nummer 6 2016

ICT Campus samenwerken voor een bloeiende regio

Veenendaal wil hét landelijk ICT-centrum van Nederland worden en werkt daarom aan een - in eerste instantie virtuele - ICT Campus. Doel van de ICT Campus is het faciliteren van regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. ICT Campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. Gemeente Veenendaal nam het initiatief en inmiddels haken al veel grote en kleine bedrijven aan. Ook de kennisinstellingen in de regio participeren. We spreken met verschillende deelnemers over het ontstaan, de ambitie en de dagelijkse praktijk van ICT Campus.

tekst/fotografie: PDR

Bedrijvigheid is Veenendaal eigen. Vroeger was dat in de wol en sigaren, nu zijn het veel ICT-bedrijven die Veenendaal typeren. Veenendaal heeft de hoogste concentratie van ICT-bedrijven in de wijde omtrek. Dat geeft kansen voor samenwerking en innovatie. De werkgelegenheid in ICT is groot, het aantal gekwalificeerde werknemers klein. Gemeente Veenendaal nam het initiatief voor de ICT Campus, zodat bedrijven elkaar versterken en samen met het onderwijs en de overheid de uitdagingen van deze tijd aanpakken. ICT Campus werkt nauw samen met vele betrokken partijen, waaronder ICT Valley, een samenwerkingsverband van ICT-bedrijven in de gehele FoodValley.

Investeren in ICT

Vanuit de gemeente zijn Anne Westhoff en Johan Stuiver trekkers van de ICT Campus. Programmamanager Westhoff: "De gemeenteraad vindt ICT een belangrijk thema. Met de hoge concentratie ICT-bedrijven hebben we een goede positie om hét ICT-centrum in de FoodValley en omstreken te worden. Binnen de FoodValley regio heeft iedere gemeente zijn eigen focus. Wij kiezen ICT als focus en zullen daar de komende jaren in investeren, door samenwerkingen te stimuleren tussen bedrijfsleven en ICT onderwijs en bedrijven onderling." Projectmanager Stuiver is bij veel bedrijven over de vloer geweest: "We hebben met veel enthousiaste ondernemers kennisgemaakt. Ze zien het belang van samenwerking met elkaar en het onderwijs. We moeten samenwerken aan een toekomstbestendige ICT-sector, zodat innovatie in het bedrijfsleven wordt versneld en er voldoende ICT-talent voor de sector beschikbaar blijft. Ook kennisinstellingen zien daar de noodzaak van. De eerste samenwerkingen tussen MBO en HBO instellingen en ICT bedrijven zijn inmiddels een feit."

Pijlers van ICT Campus

De ICT Campus heeft drie pijlers:

? Innovatie & new business development

? Scholing & werkgelegenheid

? Het ondersteunen van startende ICT-ondernemers

Daarnaast speelt PR een belangrijke rol in het positioneren en bekendmaken van hét ICT-centrum in de FoodValley. Door meer bekendheid van de vele successen wordt Veenendaal en omgeving aantrekkelijk voor bedrijven die zich in een regio met een uitstekende ICT kennisinfrastructuur willen vestigen.

Toegevoegde waarde

door samenwerking

Voor de eerste pijler, innovatie en new business development, werken steeds meer bedrijven samen. Rob Stoffer, directeur van de TechTron groep zegt: "Je kunt je niet in alles specialiseren. Alles zal in de toekomst met elkaar verbonden worden. Om dan echt van toegevoegde waarde te zijn, zullen ook bedrijven de verbinding moeten zoeken. Durven samen te werken, doen waar je goed in bent en elkaar kunnen vinden en versterken als dat nodig is: dat zie ik voor me met ICT Campus." Juist voor innovatie is samenwerking onmisbaar, aldus Stoffer. "Als je partner wordt van andere bedrijven, versterk je elkaar met nieuwe inzichten. Innovatie ontstaat door niet op je eigen eiland te blijven."

Praktijkervaring voor studenten

Scholing en werkgelegenheid is de tweede pijler. Rondom scholing en werkgelegenheid zijn er obstakels te overwinnen. Gekwalificeerd personeel is steeds moeilijker te verkrijgen. Systemen veranderen razendsnel. Werkloze ICT-ers hebben bijscholing nodig. Voor al deze zaken heeft ICT Campus deze pijler ingericht. Mirjam Bosch, directeur van Het Perron, gaat studenten meer op projecten in het bedrijfsleven laten meedraaien. "Studenten leren enorm veel van ervaringen buiten de schoolmuren. Ze leren van meedraaien in een bedrijf, professionele feedback en contact met opdrachtgevers", aldus Bosch. Voor bedrijven is het ook interessant: zij maken kennis met een nieuwe generatie potentiële werknemers en krijgen een frisse blik op hun werkzaamheden en vraagstukken.

Regionale werkgelegenheid

Gemeente Veenendaal wil onder andere investeren in ICT Campus vanwege de werkgelegenheid die de ICT-sector oplevert. Westhoff geeft aan: "De vraag naar ICT-ers is groot. Bedrijven werven zelfs al in het buitenland om vacatures vervuld te krijgen. Er liggen kansen voor de regio als we voor elkaar krijgen dat de kwaliteit van afstuderende studenten hoog blijft of zelfs hoger wordt en als werkzoekenden bijscholing krijgen. Zo houden we mensen in de regio aan het werk en kunnen de bedrijven blijven groeien. Dat is erg belangrijk voor de regionale economie." Binnen ICT Campus worden in samenwerking trainingen en seminars georganiseerd, om mensen bij te scholen en in contact te brengen met potentiële werkgevers.

Ondersteuning van startende ICT-ondernemingen

De derde focus van ICT Campus draait om startende ICT-ondernemers. Stuiver, vertelt: "Beginnende bedrijven willen we ondersteunen op verschillende manieren. Vanuit ICT Campus ondersteunen we evenementen voor starters en gaan ervaren ondernemers starters begeleiden en coachen op het gebied van business ontwikkeling, marketing en innovatie. Bovendien willen we samen met informal investors en banken jonge ondernemers helpen met financiering voor hun groei. Hiermee vergroten we de kans op succes en stimuleren we mensen met goede ideeën om er werk van te maken."

Klaar voor de toekomst

Samenwerking, innovatie, scholing, werkgelegenheid en startups: het zijn thema's die nu op ons afkomen. ICT Campus wil in dat speelveld verbinden, faciliteren en bouwen aan een toekomstbestendige sector.

Kijk voor meer informatie op

www.ictcampus-foodvalley.nl

Gemeente Veenendaal nam het initiatief voor de ICT Campus, zodat bedrijven elkaar versterken en samen met het onderwijs en de overheid de uitdagingen van deze tijd aanpakken.

"Met de hoge concentratie ICT-bedrijven hebben we een goede positie om hét ICT-centrum in de FoodValley en omstreken te worden."

"Als bedrijven elkaar

vinden, ontstaat

toegevoegde waarde"

Rob Stoffer, directeur van TechTron Groep, werkt al jaren samen met SanoRice, de grootste rijstwafelproducent van de wereld. TechTron verzorgt gebouwgebonden installaties, technische automatisering en procesoptimalisatie bij SanoRice. Stoffer: "Een samenwerking om een boek over te schrijven. Het belangrijkste is: weet de juiste waarde toe te voegen en voorop te blijven lopen. In zo'n samenwerking ontstaat dat."

TechTron is partner van het eerste uur van SanoRice. Bij het inrichten van een nieuwe fabriek werkten de twee Veense bedrijven intensief samen. Stoffer: "Zo'n partnerschap is me veel waard. We waren het eens over onze toekomstvisie op procesoptimalisatie en techniek. We versterkten elkaar. Ik ga ervan uit dat met het netwerk rondom ICT Campus er veel meer van zulke samenwerkingen ontstaan en wij nog meer waarde kunnen toevoegen. Als we elkaar weten te vinden, komen we verder."

In de toekomst zal samenwerken nog belangrijker worden, voorziet Stoffer. "Samenwerken vereist durf. Maar als je doet waar je goed in bent en weet waar anderen goed in zijn, weet je elkaar te vinden. Dan versterk je elkaar. Juist voor innovatie is samenwerking onmisbaar."

Steeds meer ondernemers sluiten zich aan
bij ICT Campus. Op dit pand langs de A12
het logo van ICT Campus.

Er wordt nu nog gesproken over een virtuele ICT-campus, waarbij verbindingen tussen bedrijven onderling en bedrijfsleven met onderwijs wordt gemaakt. De intentie is dat in de loop van komende jaren, het gebied langs de A12 zich zal ontwikkelen tot een fysieke ICT-campus. Op dit moment wordt Vonk360 als 'clubhuis' ingezet voor onderlinge samenwerkingen en als ontmoetingsplek tijdens trainingen en seminars.

Studenten leren enorm veel van ervaringen buiten de schoolmuren. Ze leren van meedraaien in een bedrijf, professionele feedback en contact met opdrachtgevers.

"Ervaring in bedrijven is enorm waardevol voor studenten"

Mirjam Bosch, directeur van Het Perron, werkt samen met ICT Campus aan het lanceren van een ICT Lab. De opzet is als volgt: MBO en HBO leerlingen van Het Perron en de CHE, HAN en HU werken in groepjes voor een korte periode aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Bosch: "In veel andere sectoren zien we al kruisbestuiving tussen opleidingen en bedrijfsleven. Bedrijven waarderen de frisse blik van de jongeren." Bedrijven gaan de studenten mede begeleiden.

Bosch is overtuigd van de waarde van deze ervaring: "Van het meedraaien in een bedrijf leer je veel professionele vaardigheden dit je niet uit een boekje haalt. Het contact met opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en het werken op locatie vinden we daarom erg belangrijk." De ambitie is om op projecten studenten van hbo en mbo samen te laten werken. "Studenten kunnen zoveel leren van onderlinge samenwerking! Elkaar aansturen, praktische vaardigheden bijbrengen en een team vormen zijn eigenschappen die in de beroepspraktijk van pas gaan komen", aldus Bosch.

Bedrijven zijn om verschillende redenen geïnteresseerd in samenwerking met scholen, zegt Bosch: "Het is steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Bedrijven krijgen nu de kans om studenten te leren kennen door projecten. Ze zien hoe iemand functioneert in de praktijk. Dat is heel handig in het proces van werven en selecteren. Ook brengen studenten een nieuwe kijk naar zaken binnen de organisatie. Ze zijn vaak erg goed op de hoogte van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Verder willen bedrijven steeds vaker iets voor de maatschappij doen. Dat kan heel goed door studenten zo'n mogelijkheid als deze te bieden. Het is van enorme waarde voor beide partijen."

"ALS ICT CAMPUS ONDERSTEUNEN WE EVENEMENTEN VOOR

STARTERS EN GAAN ERVAREN ONDERNEMERS

STARTERS BEGELEIDEN

EN COACHEN OP HET GEBIED VAN BUSINESS

ONTWIKKELING, MARKETING EN INNOVATIE."

Vallei business nummer 6 2016

Lees volledige uitgave online