FOV

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Drukbezochte Sharing Innovation stimuleert slimme crossovers

Tijdens de drukbezochte vijfde editie van Sharing Innovation op 11 oktober kwamen zon tachtig onderzoekers, studenten en verte-genwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar om tot nieuwe innovatieve ideeën en samenwerkingen te komen in de (agro)foodsector. Er werden diverse vraagstukken gepitcht rondom het thema een gezonde leefomgeving voor mens en dier waar IT-innovaties en high-tech ontwikkelingen de oplossing voor kunnen bieden. Onder andere Gemeente Barneveld, WUR, Moba en Mprise pitchten ideeën en vraag-stukken. Van de vraag of big data dé oplossing is voor het monitoren van activiteiten in leegstaande stallen in het buitengebied tot welke data er allemaal uit eieren te halen is en wat de mogelijkheden van een smart vision camera zijn. De crossover-ideeën met potentie krijgen een plek binnen ICT Campus voor verdere uitwerking. Oplossing

Sharing Innovation, een initiatief van ICT Campus regio Foodvalley en haar partners WUR, ICT Valley en de gemeente Veenendaal, bracht de verschillende partijen bij elkaar om crossover-innovaties tussen IT en de (agro)food te stimuleren om zo dé oplossing te bieden voor mondi-ale vraagstukken van de agrofoodsector. Ben jij er volgend jaar ook bij? Meer informatie vind je op www.ictcampus-foodvalley.nl.

Bezoek Brussel: Circulaire economie / Brexit / Internationale handel

Op 9 en 10 oktober ben ik op uitnodiging van VNO-NCW namens de FOV (Federatie Ondernemerskringen Valleiregio) meegegaan naar Brussel waar steden en regios uit de hele EU informatie en ervarin-gen uitwisselen op themas waar ze als stad of regio mee bezig zijn.

Circulaire economie
In de regio FoodValley is er een specifieke portefeuille voor circulaire economie en het is duidelijk dat dit ook terecht is. In Europa zijn meerdere regios actief op dit thema en het bedrijfsleven in die regios hebben er baat bij omdat ze sneller en beter voorbereid zijn op veranderingen die sowieso op ons afkomen betreffende de circulaire economie. Neem alleen al wettelijke maatregelen die in verschillende sectoren zullen gaan komen en steeds meer eisen aan circulariteit bij het aanbieden of verrichten van werkzaamheden voor (semi-)overheden.

Heel mooi om te zien in Brussel was dat iedere regio een specifiek onderwerp binnen de circulaire economie oppakt waar extra energie op wordt gezet om zo ook iets toe te voegen voor andere regios. Het zou dan goed zijn om een onderwerp of sector te pakken waarin we als regio ook onderscheidend zijn. Natuurlijk betekent dit niet dat je alleen dat focusdeel uitvoert maar wel duidelijk de keuze maakt om op de meeste themas binnen circulaire economie informerend, motiverend en bemiddelend te zijn en op een eigen thema onder-zoekend, richtinggevend en praktisch uitvoerend. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe daar invulling aan gegeven gaat worden in de regio FoodValley.

Nulmeting
Tussen de verschillende presentaties over circulaire economie zat ook het schoolvoorbeeld uit de Foodvalley van Interface. Wat daar voor mij inspirerend (naast een beetje FoodValley trots) aan was is dat ze daar op een zeker moment het besluit namen om gewoon de handschoen stevig op te pakken en zijn gestart met een nulmeting en het zetten van duidelijke doelen. Dit zijn we voor onze bedrijfs-doelstellingen al wel gewend maar dit specifiek te doen voor circu-lariteit vind ik echt prijzenswaardig. Ik hoop dan ook in samenspraak met hen wat inspiratie materiaal te bundelen en ter beschikking te stellen voor het bedrijfsleven in onze regio. Daarnaast wil ik de regio adviseren om door bijvoorbeeld bedrijfskundestudenten in kaart te brengen wat de quick wins en leerpunten uit andere regios in Europa zijn op dit onderwerp.

Tip: Check www.drawdown.org (100 oplossingen om global war-ming om te draaien).

Brexit
Vanuit de invalshoeken van permanente vertegenwoordigers, parle-mentsleden en specialisten kregen de ondernemers een update over de Brexit. Hoewel zowel Juncker als May naar buiten toe (en ook veel nieuwsberichten) vertellen dat men steeds dichter bij een deal komt is het beeld van de insiders nog steeds dat de ondernemers zich moeten voorbereiden op een harde Brexit. Vooral de onderliggende emoties in het VK over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zijn erg moeilijk op te lossen. Dit heeft vooral te maken met hoe verschil-lend katholieken en protestanten daar naar de mogelijke uitkomsten kijken. Om niet vast te lopen in een uitgebreid politiek stuk wil ik de boodschap van de insiders uit Brussel graag aan jullie meegeven: Doe je zaken in of met het VK? Ga je voorbereiden op een harde Brexit!

Tip: Check www.hulpbijbrexit.nl (initiatief van VNO-NCW, MKB-NL en de Rijksoverheid)

Internationale handel
Dat de verhoudingen tussen China en de VS veranderen en dat dit invloed heeft op de EU is wel duidelijk. De extra heffingen op aluminium en staal zijn zelfs een voorbeeld wat enkele bedrijven in Nederland direct raakt. Opvallend was dat werd geduid dat onderliggend aan de handelsoorlog tussen de VS en China (en als we niet uitkijken ook de EU) slecht onderhoud van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) niet heeft bijgedragen. De WTO gaat namelijk uit van een gelijk speelveld in de handel voor alle landen. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld je importheffing voor alle landen in de wereld gelijk moet zijn. Dit schuurt met China omdat zij zich nog verschuilen als land in ontwikkeling terwijl ze een loopje nemen met arbeids-, milieu- en intellectueel eigendomsrechten waardoor werkgelegenheid en economische groei in onbalans raken. Dat is precies waar door Trump op wordt ingespeeld.

U denkt: Wat moeten Europa en wij hiermee?

Onze mensen in Brussel hebben daar een duidelijk beeld bij gelukkig en dat stemde mij positief! Het is van belang om als EU te blijven werken aan het verbeteren van onze interne markt waardoor we een sterkere speler zijn op het internationale toneel en een stevig deel van onze handel intern wordt gedaan wat ons minder gevoelig maakt.

De aanwezige parlementariërs stonden dan ook erg open voor aanbevelingen vanuit het bedrijfsleven waarmee de interne markt kan worden versterkt. Een belangrijk te realiseren mijlpaal hierin is het Europese btwstelsel wat op de schop gaat vanaf 2019. Daarbij is het de bedoeling dat de btw percentages op uw facturen aan bedrij-ven in de EU het btwtarief gaan bevatten van het land waar u aan levert. Nu klinkt dat lastiger als de huidige ICL leveringen maar voor ondernemers die veel in het buitenland zaken doen gaat het mak-kelijker worden. Dit omdat die nu vaak btwaangiftes in verschillende landen moeten doen terwijl we straks alles kunnen indienen via de Nederlandse Belastingdienst. Daarnaast komt de uitzonderingsregel dat verkopers van buiten de EU bij leveringen met een waarde van minder dan 22,- geen btw hoeven te betalen te vervallen wat onze concurrentie positie binnen de EU verbetert!

Gerrit Valkenburg Federatie Ondernemerskringen Valleiregio

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by