Column Van der Kooij Clean Technologies

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat we een lange warme en droge zomer hebben gehad. Al in april kwamen de tempera-turen boven 25 °C uit, om over juli en augustus maar te zwijgen. Zelfs nu, medio november, zitten we er nog steeds warmpjes bij.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat Nederland achter loopt in het verduurzamen van de energievoorziening. Inmiddels zijn we het op één na slechtste jongetje van de Europese klas geworden. Waar alle lidstaten gemiddeld 18% duurzame energie verbruiken, komen we in Nederland nog niet verder dan 6%.

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de bodem in de Groningse aardgaswingebieden regelmatig trilt, met behoorlijke schade aan gebouwen tot gevolg. Voor de Groningers is de maat vol.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de Tweede Kamer heeft besloten dat nieuwe woningen per 1 juli 2018 geen aardgasaan-sluiting meer mogen hebben. In 2050 moe-ten alle woningen alleen nog maar duurzame energie gebruiken.

Het zal u misschien ontgaan zijn dat in juni het Europees Parlement een voorlopig akkoord heeft bereikt met de EU-lidstaten en de Europese Commissie dat in 2030 minimaal 32% van de energieconsumptie in de Europese Unie uit duurzame energie-bronnen komen. Dit is een verhoging van het doel uit november 2016, met toen een aandeel voor 2030 van 27% aan duurzame energiebronnen.

Broeikasgassen
Het zal u ook niet ontgaan zijn dat het gerechtshof Den Haag 9 oktober heeft geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 minimaal 25% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak in de klimaatzaak het eerdere vonnis van de rechtbank Den Haag uit 2015.

We hebben ons leven gebeterd door af te spreken de emissies van CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95% ten opzichte van 1990. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat afgelopen zomer bedrijven, ngos en overheden aan klimaattafels hier zwaar onderhandeld over hebben. Er zullen onder andere 1200 windturbines en 75 miljoen zonnepanelen bij moeten komen.

Het zal u dus niet ontgaan dat het hoog tijd wordt dat we onze maatregelen nemen. Maar doen we dat al niet dan? Het 1 juli besluit van de Tweede Kamer is daar een belangrijk voorbeeld van. Mij bekruipt echter het gevoel dat het besluit genomen is van-wege de Groningse bodemdalingen en niet vanwege de noodzaak tot verduurzamen. Zowel de rechter als de bodemdalingen als de klimaattafelafspraken dwingen ons nu tot verduurzaming.

Zonnepanelen
Een blik in de databank van het CBS wijst uit dat de zware industrie totaal 59% van alle energie verbruikt, gevolgd door de energiesector met 16%. Willen we meters maken, dan ligt de grootste uitdaging bij de zware industrie. En dat gaat dan niet meer over verminderen van het energieverbruik. Nee, we zullen het dan echt anders moeten aanpakken. Slim produceren en gebruiken van duurzame energie en slim materialen hergebruiken. Het zonnepanelenplan van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en de gemeente Veenendaal, waarmee bijna 65.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken geplaatst worden, is een mooi voorbeeld van duurzame energie. Nu nog slim materialen hergebruiken.

Aldert van der Kooij
Van der Kooij Clean Technologies
E: aldert@vanderkooijct.nl
M: 0629098245

 

 

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by