Column Organad

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Breng werkstudenten, bedrijven en mkb-adviseurs samen en er ontstaat synergie. Zet dit in binnen de bedrijfsvoering en de concurrentiekracht vergroot ongekend. Veel wordt tegenwoordig geschreven over het belang van procesdata. Ook om dit goed te analyseren voordat er conclusies worden getrokken. Voor kleine organisatie is dit zeker zo lastig is als voor de grotere.

De Diamantmijn biedt een uniek concept van innovatieve producten en bijzondere diensten die hier een oplossing voor bie-den. Producten die bedrijfsprocessen, doe-len en KPIs eenvoudig inzichtelijk maken en diensten waarmee iedere mkb-on-dernemer precies het uitgebalanceerde inzicht krijgt die hij of zij nodig heeft om de bedrijfsvoering verder te versterken.

De Diamantmijn kan als concept het best worden vergeleken met de taak die een accountant heeft. De accountant legt haar vinger bij de financiën. De Diamantmijn doet dit bij de bedrijfs- en productiepro-cessen. Beiden moeten elkaar versterken.

Inzicht
Als ondernemer loop je met enige regel-maat tegen vragen aan over de bedrijfs-voering. Heb ik de juiste data, hoe kom ik tot versterking van bepaalde resultaten of hoe los ik een bepaald vraagstuk op? In mijn eigen praktijk is dit niet anders.

De Diamantmijn heeft de missie om de bedrijfsvoering van mkb-bedrijven te versterken door bedrijven te koppelen aan studenten en professionals. Hiervoor is een scherp en actueel inzicht in de bedrijfsvoering nodig. En de juiste kennis en vaardigheden moeten er zijn. Als dit er niet is, is een doorlopende versterking van de bedrijfsvoering welhaast onmogelijk. Het lijkt een open deur, maar de praktijk is weerbarstiger.

Synergie
De werkstudenten van De Diamantmijn hebben de rol om de operationele bedrijfs-voering van De Diamantmijn te verzorgen. Ook begeleiden zij het proces wanneer De Diamantmijn bij bedrijven wordt geïn-troduceerd. Mkb-adviseurs begeleiden op hun beurt deze werkstudenten weer. Hun ervaring en kennis zijn binnen De Diamantmijn beschikbaar voor bedrijven en voor de werkstudenten. Over synergie gesproken.

Ook altijd leuk om te vertellen is waarom voor de naam De Diamantmijn is gekozen. Net als in een echte mijn krijgt iedereen een eigen plek in het netwerk van De Diamantmijn. Vanaf deze plek ontdek je je eigen ruwe diamant die je naar eigen inzicht ontwikkelt tot iets zeer waardevols. Dit geldt zowel voor bedrijven, werkstu-denten als mkb-adviseurs.

Een product van deze tijd
De Diamantmijn is een product van deze tijd. De producten, de diensten, de bedrijfs-voering en het verdienmodel zijn ver-nieuwend. En het voorziet in de behoefte om procesdata beschikbaar te hebben. Eenvoudig, overzichtelijk en snel. Dit is beschikbaar op basis van een abonnement.

De grote uitdaging van De Diamantmijn is de bewustwording hoe belangrijk aanstu-ring op basis van betrouwbare data is en ook dat deze tegenwoordig goedkoop en eenvoudig beschikbaar kan zijn.

De Diamantmijn is gestart met de intro-ductie, uitgevoerd door werkstudenten. De focus ligt in deze fase op MKB-productiebedrijven (max. 100 ftes). Later volgt uitbreiding naar andere sectoren.

Meer info www.DeDiamantmijn.nl

 

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by