Taste of IT-perstour Regio Foodvalley: Innovaties op hoog niveau

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Binnen de Regio Foodvalley bevinden zich veel organisaties die kennis in huis hebben voor het oplossen van mondiale vraagstukken, zoals het wereldvoedselvraagstuk. Hoe voeden we 10 miljard burgers in 2050? ICT is hierbij onmisbaar, zeker bij innovaties. Slimme cross-overs in Food, Health en Tech bieden de oplossing. Tijdens de Taste of IT-perstour medio oktober deelden vijf organisaties in de regio hun kennis, waarin de verbinding en innovaties tussen verschillende sectoren en ketens zichtbaar is.

Tekst: Marjolein Tijdink
Fotografie: Herman Stover

De aftrap van de perstour vond plaats bij VONK360 en is onderdeel van ICT Campus en ICT Valley. Acht gemeenten in de Regio Foodvalley werken samen binnen ICT Campus. Dit programma faciliteert samen-werkingen tussen ondernemers, overheid en onderwijs en verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren met slimme cross-overs in Food, Health en Tech. ICT Valley levert de kennis vanuit de aangesloten ICT-bedrijven. De gezamenlijke ambitie is om de regio op de kaart te zetten als innovatieve en aantrekkelijke broedplaats en in 2025 hét landelijke ICT-centrum te worden. Meer dan 100 ICT-bedrijven en 8 Foodvalley gemeenten, de onderwijsinstel-lingen Wageningen University & Research (WUR), Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht en Stichting COG wer-ken in dit verband samen.

High-tech tuinbouwHet eerste bedrijf dat we bezochten was Mprise in Veenendaal, een innovatief en internationaal bedrijf gespecialiseerd in software-applicaties voor de tuinbouwbranche. Joop de Jong, directeur van Mprise en Mprise Agriware: Wij hebben één ERP-systeem en database, waarbij alle applicaties geïntegreerd zijn. Een kasteler kan zo profiteren van Mprise, doordat kas en kantoor één worden. Hij benadrukt het belang van samenwerken in de regio, want zo help je elkaar vooruit en kunnen zij potentiële ICT-specialisten aantrekken. Het bedrijf is convenantpartner van ICT Campus. Mprise ziet veelbelovende ontwikkelingen voor de toekomst en ze zijn volop bezig met (digitale) innovaties. Het ontwikkelteam binnen Mprise houdt zich continu bezig met innovaties zoals augmented reality, waarbij het mogelijk is om planten op afstand te volgen en blockchain verder te integreren.

Voedingsadvies op maat
De Stichting Alliantie Voeding in de Zorg bevindt zich in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en maakt wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar in de zorg. Over een van deze toepassingen vertelde Anne Slotegraaf, Projectmedewerker Onderzoek. Vandaag de dag hebben nog te weinig artsen inzicht en kennis in wat voeding kan doen voor de gezondheid van de mens. Het zorgsysteem is vooral gericht op medicatie. De Eetscore is een online tool die beoordeelt in welke mate iemand volgens de Richtlijnen Goede Voeding eet aan de hand van een digitale vragenlijst. Hieruit volgt een voedingsadvies op maat voor patiënten maar ook voor zorgprofessionals. De Eetscore is een mooi voorbeeld van de cross-over Food en Health die wetenschappelijk is onderbouwd. Door de Eetscore te implementeren, kan echt gezondheidswinst worden bereikt, aldus Slotegraaf. De Alliantie Voeding in de Zorg werkt samen met de WUR, ZGV en Rijnstate. Datagedreven oplossingenDe perstour vervolgde zich in Wageningen bij AgroCares. Angelique van Helvoort, Manager Marketing & Communication, vertelde hoe zij de agrarische sector over de hele wereld helpen met het monitoren en analyseren van nutriënten in de bodem, gewas en veevoer. Dit doen zij met behulp van zelf ontwikkelde apparatuur voorzien van sensor- en databasetechnologie: een draagbare scanner en een lab-in a-box, een sensor lab. De database in Wageningen bevat 15.000 grondmonsters uit 22 landen en worden geanalyseerd in het gouden standaard laboratorium. Algoritmes worden toegepast om data te vergaren en aanbevelingen te geven. Met de scanner kunnen boeren de vruchtbaarheid monitoren. Alles is digitaal te raadplegen en binnen tien minuten krijgen ze de uitslag via een app, vertelde Van Helvoort. Ook geven we advies aan boeren welke gewassen bijvoorbeeld het best geteeld kunnen worden en opbrengsten kunnen optimaliseren. AgroCares levert een belangrijke bijdrage aan het duurzaam voeden van de groeiende wereldbevolking.Onderzoeksgegevens cruciaalOp de Campus van de WUR in het Post Harvest en Computer Vision Onderzoekscentrum vertelde prof. dr. Jan Top van Food & Biobased Research over de kennis en technologieën die zij ontwikkelen bij innovatieve oplossingen voor gezond voedsel, versketens en groene alternatieven voor producten door toegepast onderzoek. De consument helpen een gezonde keuze te maken is een uitdaging die ze graag aangaan. Hierbij is data cruciaal voor de wetenschappelijke onderbouwing. Bijvoorbeeld voedselketens die een app bouwen voor gepersonaliseerd voedingsadvies, waar dat momenteel nog te veel gegeneraliseerd is. App-bouwers benutten de data die voortkomt uit het toegepaste onderzoek, aldus Top.

Wageningen Food & Biobased Research werkt naar een smart, evidence-based advisory engine. Big data en eierenTot slot brachten we een bezoek aan Moba in Barneveld, een multinational die sinds 1947 innovatieve machines ontwikkelt voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Product Management Director Paul Buisman lichtte het platform iMoba toe dat technologieën, zoals systeemintegratie en het gebruik van big data, verder verbetert. Klanten krijgen met deze tool digitaal inzichtelijk hoe het productieproces verloopt. Denk bijvoorbeeld aan het aantal eieren dat is gesorteerd per dag en verschillen tussen batches voor het optimaliseren van het productieproces. Momenteel werken we aan het verder optimaliseren van iMoba, onder meer met een benchmarkmodule. Klanten kunnen de prestaties van de productielijnen afzetten tegen best-practices en hierdoor real-time informatie krijgen, zegt Buisman. Moba blijft zich verder ontwikkelen en zegt nog maar bij het begin te zijn van de innovaties die ze ondergaan.Slimme cross-oversDe verschillende innovatieve bedrijven met elk hun spraakmakende verhaal zetten hoogwaardige technologie-toepassingen op diverse manieren in. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal toekomst zien in ICT met slimme cross-overs in Food, Health of Tech. Hoogwaardige kennis wordt omgezet in toepassingen die zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.Meer innovaties? Kijk op www.ictcampus-foodvalley.nl en www.ictvalley.nl.

 

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by